Ziekte van Parkinson en medicinale cannabis

Admin   november 10, 2017   3 reacties
IMG_7009Ruim 55.000 Nederlanders hebben Parkinson. Helaas zien we een alarmerende stijging onder dertigers en veertigers.

 

Genezing is nog niet mogelijk.
Beginnende symptomen van de ziekte van Parkinson zijn nauwelijks te herkennen.

Vaak worden deze pas na jaren duidelijk merkbaar, zoals: vermoeidheid, trillerigheid, depressiviteit, zwakke stem, verkrampt handschrift, vlakke gelaatsuitdrukking, arm of been niet meer kunnen bewegen

De belangrijkste aanwijzingen zijn: stijve armen, benen of nek, onopzettelijk trillen van ledematen in rusthouding, langzaam in beweging komen, slechte lichaamshouding en een verstoord evenwichtsgevoel

Bewegingsstoornissen

Cannabisprodukten kunnen bruikbaar zijn voor de behandeling van bewegingsstoornissen die het gevolg zijn van L-Dopa medicatie bij de ziekte van Parkinson.

Cannabis zal de basissymptomen van de ziekte van Parkinson niet verergeren. (bron)

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

Veel onderzoeken en wetenschappelijke bewijzen op de IACM website

Wetenschap/Mens: In een open klinische studie verbetert cannabis pijn en bewegingen bij patiënten met de ziekte van PARKINSON

Het gebruik van cannabis verbeterde pijnen en beweging bij 20 patiënten met de ziekte van PARKINSON, volgens een open studie uitgevoerd door wetenschappers van het Rabin medisch centrum in Petach Tivka en de Sackler medische faculteit van de universiteit van Tel Aviv. De symptomen werden gemeten 30 minuten voor en na inhalatie van cannabis en opnieuw na langdurig gebruik. De bewegingsfunctie werd beoordeeld met behulp van de Unified PD Measuring Scale (UPDMS) en de pijn met de Pain Rating Index (PRI) en een visuele analoge schaal (VAS).

Er was er een significante verbetering zichtbaar tussen de beginwaardes en 30 minuten na gebruik van de cannabis, voor gemiddelde resultaten voor beweging (30,4 versus 38,1), pijn volgens de PRI (9,7 vs. 27) en pijn volgens de VAS-score (3,6 vs. 6,4). De auteurs concludeerden dat cannabis “de scores voor beweging en pijnsymptomen bij patiënten met de ziekte van PARKINSON verbeterde”. Ze schreven dat “perifere en centrale routes vermoedelijk door cannabis beïnvloed worden”.

Shohet A, Khlebtovsky A, Roizen N, Roditi Y, Djaldetti R. Effect of medical cannabis on thermal quantitative measurements of pain in patients with PARKINSON’s disease. EUR J Pain. 2016 Oct 10. [In press]

betaWetenschap/Dier: Beta caryofylleen werkt zenuw beschermend bij een diermodel met de ziekte van PARKINSON
In een rattenmodel met de ziekte van PARKINSON zwakte Beta-Caryofylleen, de concentratietoename van ontsteking-bevordering Cytokines en ontstekingsmediatoren af. De wetenschappers concludeerde uit hun studie, dat deze terpeen in cannabis, peper en andere planten voorkomt. „een potentiële therapeutische werkzaamheid bezit, doordat het een belangrijke zenuw bescherming geeft door zijn ontstekingremmende en anti-oxidant effecten, die door de activering van de CB2-Receptoren worden bemiddeld“.
Faculteit voor medicijn en gezondheidswetenschappen, Universiteit van de Verenigde Arabische Emiraten, Al Ain, Verenigde Arabische Emiraten.
Javed H, et al. Front Neurosci 2016;10:321.

Wetenschap/Dier: CBD kan nuttig zijn bij de ziekte van PARKINSON en tardive dyskinesie
De herhaalde toediening van reserpine aan knaagdieren zorgt ervoor dat er een bijzondere waardevermindering van motorische vaardigheden, dit gaat gepaard met cognitieve tekorten. Het wordt gebruikt voor tardieve dyskinesie als ook voor de ziekte van PARKINSON. CBD (0,5 en 5 mg/kg) zwakte de toename bij ratten af van het cataleptic gedrag en de bewegingen van de mond, die door Reserpine veroorzaakt worden. CBD (0,5 mg/kg) verbeterde ook de door Reserpine veroorzaakte geheugentekorten. De auteurs schreven, dat CBD nuttig kan zijn voor „Pharmakotherapie voor de ziekte van PARKINSON en tardieve dyskinesie“ .
Kliniek voor Psychiatrie, Bondsuniversiteit van Sao Paulo, Brazilie.
Peres FF, et al. Front Pharmacol. 2016;7:343

Wetenschap / Dier: De endocannabinoïde 2-AG is in een muismodel met de ziekte van Parkinson neuroprotectief

Verhoogde niveaus van de endocannabinoïde 2-AG handelen zenuwbeschermend in een muismodel met de ziekte van Parkinson. De auteurs schreven dat het endocannabinoïde systeem “een natuurlijke afweermechanisme tegen infecties biedt, wat een enorme  winst is en een therapeutisch voordeel met zich meebrengt.”
Instituut voor Medische Wetenschappen, Universiteit van Aberdeen, Verenigd Koninkrijk.

Mounsey RB, et al. Exp Neurol, 2. August 2015 [im Druck]

Wetenschap/Mens: Cannabidiol verbetert kwaliteit van leven bij patiënten met de ziekte van PARKINSON

Er kan een mogelijk effect van CBD (cannabidiol) zijn in het verbeteren van de kwaliteit van leven bij patiënten met de ziekte van PARKINSON. Dit is het resultaat van een studie uitgevoerd door Braziliaanse onderzoekers van de Universiteit van São Paulo. Uit een steekproef van 119 patiënten, achtereenvolgens geëvalueerd in een gespecialiseerde bewegingsstoornissen polikliniek, werden 21 patiënten geselecteerd die zonder dementie of comorbide psychiatrische aandoeningen. De deelnemers werden ingedeeld in drie groepen van zeven personen die elk werden behandeld met placebo, 75 mg CBD per dag of 300 mg CBD dagelijks.

De toediening van 300 mg doseringen van CBD per dag werd geassocieerd met “significant verschillende gemiddelde totale scores” in vakken ‘welzijn en kwaliteit van leven in vergelijking met placebo. Echter, CBD beperkte niet de algemene symptomen van de ziekte, noch is er aangetoond neuro protectief te zijn. “Deze studie wijst op een mogelijk effect van CBD in het verbeteren van maatregelen met betrekking tot de kwaliteit van leven van PD-patiënten zonder psychiatrische comorbiditeit,” schreven de auteurs.

Chagas MH, Zuardi AW, Tumas V, Pena-Pereira MA, Sobreira ET, Bergamaschi MM, Dos Santos AC, Teixeira AL, Hallak JE, Crippa JA. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with PARKINSON’s disease: An exploratory double-blind trial. J Psychopharmacol. 2014 Sep 18. [in press]

 

Wetenschap/Mens: Cannabidiol kan een complexe slaap-gerelateerde stoornis bij de ziekte van PARKINSON verbeteren volgens casusrapporten.

De natuurlijke cannabinoïde cannabidiol (CBD) in staat is de symptomen van REM- slaap gedragsstoornis beheersen. Dit is het resultaat van vier onderzochte gevallen bij de Afdeling Neuro-wetenschappen en Gedrag van de Faculteit der Geneeskunde van Ribeirão Preto, aan de Universiteit van São Paulo, Brazilië .

REM-slaap gedragsstoornis wordt gekenmerkt door het verlies van spierweefsel verslapping tijdens de REM- slaap, geassocieerd met nachtmerries en actief gedrag tijdens het dromen. Onderzoekers beschreven de effecten van CBD in deze symptomen bij patiënten met de ziekte van PARKINSON. Zij concludeerden dat vier patiënten met CBD een snelle en aanzienlijke verlaging van de frequentie van REM-slaap gedragsstoornis hadden, zonder bijwerkingen. Rapid Eye Movement (REM) slaap is een fase van de slaap gekenmerkt door de snelle en willekeurige oogbewegingen. De proefpersonen hadden levendig herinnerde dromen, die meestal optreden tijdens de REM-slaap. De proefpersonen herinnerde zich levendig dromen, meestal voorkomend tijdens de REM-slaap

Chagas MH, Eckeli AL, Zuardi AW, Pena-Pereira MA, Sobreira-Neto MA, Sobreira ET, Camilo MR, Bergamaschi MM, Schenck CH, Hallak JE, Tumas V, Crippa JA. Cannabidiol can improve complex sleep-related behaviours associated with rapid eye movement sleep behaviour disorder in PARKINSON’s disease patients: a case series. J Clin Pharm Ther. 2014 May 21. [in press]

 


tinctuur

Bij dementie is sprake van een ernstige mate van verlies of vermindering van cognitieve vermogens. Dit kan tijdelijk zijn, maar het kan echter ook een psychische achteruitgang van lange duur zijn. Er bestaan vele ziekten die als vormen van dementie worden beschouwd en de ziekte van Parkinson behoort tot de meest voorkomende van deze vormen van dementie 

Een van de belangrijkste symptomen van de ziekte van Parkinson is de achteruitgang van motorische functies, verdeeld in vier punten: beven, stijfheid, langzaam bewegen en instabiele houding. Het beven is zonder twijfel het meest zichtbare en meest bekende motorische symptoom, maar er zijn vele andere specifieke motorische symptomen die, afhankelijk van het geval, door patiënten die aan de ziekte lijden, kunnen worden ervaren.
Naast motorische symptomen kent de ziekte van Parkinson neuropsychiatrische symptomen, zoals achteruitgang van bepaalde cognitieve functies, stemmingswisselingen of gedragsproblemen. Deze stoornissen uiten zich meestal in problemen met de concentratie, het geheugen, de spraak en het ruimtelijk inzicht. De progressieve achteruitgang van deze cognitieve vermogens kan op de lange duur leiden tot een veel grotere mate van dementie.

Sinds de jaren zeventig heeft de wetenschappelijke wereld, aangespoord door de vele getuigenissen van patiënten die voor zelfmedicatie hebben gekozen, zich kunnen richten op het onderzoek van cannabinoïden in het kader van een behandeling tegen de ziekte van Parkinson. Het aantal onderzoeken over dit onderwerp blijft echter betrekkelijk klein, ondanks recente hernieuwde onderzoeksinspanningen door de vele gevallen die door patiënten die aan de ziekte lijden, worden gemeld.

Lees meer (Sensiseeds)


 

4 voordelen van cannabis bij Parkinson

Cannabis is een heilzaam medicijn bij een immer groeiende waslijst van ziekten en aandoeningen. Ook bij de gevreesde zenuwziekte Parkinson kunnen patiënten veel baat hebben aan cannabis. Maar hoe werkt dat nu precies en wat zijn exact de voordelen van wiet bij de Ziekte van Parkinson? In dit artikel krijg je alle wetenschappelijke antwoorden.

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve aandoening die het centrale zenuwstelsel aantast door de dopamineproducerende cellen te vernietigen in een gedeelte van de hersenen dat de substantia nigra heet. Als eerste worden de motorische functies aangetast. Naarmate de aandoening voortschrijdt kunnen cognitieve afname, dementie en depressie optreden. Gelukkig biedt cannabis een aantal onmiskenbare voordelen bij deze verschrikkelijke aandoening.

Voordeel 1: Anti-dyskinetisch

Dyskinesie is een bekend symptoom van de ziekte van Parkinson. De term slaat op de onvrijwillige spierbewegingen die daarbij optreden. De symptomen kunnen optreden als ongecontroleerd trekken of schudden, overgaand in extreem langzaam of zelfs helemaal niet meer bewegen. Bij Parkinsonpatiënten die gedurende langere periodes zijn behandeld met Levodopa (een van nature voorkomende precursor van dopamine die het dopamineniveau in de hersenen verhoogt) kan een specifieke vorm optreden die bekend staat als Levodopa-dyskinesie. Deze vorm kan niet alleen chorea (dansziekte) veroorzaken, waarbij de handen en voeten ‘dansende’ bewegingen maken, maar ook dystonie (aanhoudende samentrekking van spieren of spiergroepen die leiden tot een onnatuurlijke stand) en athetose (voortdurende langzame onwillekeurige bewegingen van gewrichten).

De cannabinoïdereceptoren van het centrale zenuwstelsel zitten dicht op elkaar in een gedeelte van de substantia nigra dat de pars reticulata heet. Dit gebied is fundamenteel betrokken bij de dopaminesignalering in het stratium van de basale ganglia, het gebied dat primair verantwoordelijk is voor de regulering van de motorische activiteit. Cannabinoïdereceptoren zijn ook zelf in groten getale aanwezig in de basale ganglia. Derhalve denkt men dat de natuurlijke transmissie van endocannabinoïden een rol speelt bij deze fundamentele, gerelateerde processen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het activeren van de cannabinoïdereceptoren door toediening van exogene cannabinoïden kan helpen bij het verminderen van Levodopa-dyskinesie en andere motorische problemen bij Parkinsonpatiënten. Uit een onderzoek uit 2002  onder niet-menselijke primaten bleek dat dit inderdaad het geval was, evenals uit een onderzoek uit 2007 onder ratten waar gebruikt werd gemaakt van de synthetische agonist WIN 55,212-2. Onderzoeken onder mensen konden tot dusverre echter geen uitsluitsel geven. Een klein klinisch onderzoek onder zeventien mensen uit 2004 in het VK liet zien dat er geen sprake was van objectieve of subjectieve verbetering, terwijl een observatief onderzoek onder tweeëntwintig patiënten uit 2014 verbeteringen liet zien op het gebied van tremor (schudden), stijfheid en bradykinesie (langzaam bewegen).

Voordeel 2: Anti-apoptose

Men denkt dat abnormale apoptose van dopamineproducerende zenuwcellen in de pars compacta (het andere grote onderdeel van de substantia nigra) de voornaamste oorzaak van Parkinson is. Hoe dit fenomeen optreedt is niet precies bekend, maar er is herhaaldelijk aangetoond dat behandeling met dopaminereceptoragonisten gunstige effecten kan hebben, omdat ze het verlies van zenuwcellen compenseren door de overblijvende zenuwcellen te stimuleren om extra dopamine te produceren.

Men weet dat het endocannabinoïdesysteem zeer nauw betrokken is bij de regulering van het natuurlijke proces van apoptose, een vorm van gecontroleerde celdood die een fundamenteel onderdeel is van de normale metabolische functie. In sommige gevallen is gebleken dat cannabinoïden apoptose opwekken (bijvoorbeeld bij diverse vormen van kanker) maar er is ook aangetoond dat ze een beschermend effect kunnen uitoefenen en excessieve mate van apoptose bij bepaalde aandoeningen kunnen reduceren.

Er is wel eens geponeerd dat Parkinson optreedt ten gevolge van een samenstelling genaamd oxidopamine, die in structuur enigszins verschilt van dopamine omdat deze ook een hydroxylgroep (-OH) bevat. Door zijn structurele gelijkenis kan de samenstelling door de dopamineheropnametransporteurs naar de pars compacta worden overgebracht en daar dopaminergische (dopamineproducerende) zenuwcellen systematisch vernietigen.

Een onderzoek dat werd gepubliceerd in 2005 liet zien dat het injecteren van oxidopamine in de hersenen van muizen leidde tot een sterke afname van het dopamineniveau en dat toediening van Δ⁹-THC, CBD en de niet-selectieve synthetische cannabinoïde HU-210 een blijvend neuroprotectief effect had. Het feit dat CBD dit effect had, suggereert dat het mechanisme afhankelijk is van de CB₂-receptoren (omdat CBD verwaarloosbare affiniteit heeft met de CB₁-receptor), die de ontstekingsremmende effecten van de stoffen overbrengen en cellen beschermen tegen excessieve apoptose.

Anti-slapeloosheid

Parkinsonpatiënten hebben dikwijls slaapgerelateerde problemen, die een negatief effect kunnen hebben op het immuunsysteem en het vermogen van de patiënt kunnen verminderen om de progressie van hun ziekte te bestrijden. De ziekte treft gewoonlijk oudere mensen, die sowieso al last hebben van slapeloosheid, ook al lijden ze niet aan Parkinson. Vaak verschilt de slapeloosheid die Parkinsonpatiënten ervaren van de doorsnee leeftijdsgerelateerde slapeloosheid. Parkinsonpatiënten hebben doorgaans weinig moeite om in slaap te vallen, maar grote problemen om de hele nacht in slaap te blijven en weer in slaap te vallen wanneer ze wakker geworden zijn. Sommige patiënten maken melding van het vaker optreden van nachtmerries en extreem levendige dromen, en sommige hebben erg veel last van slaperigheid overdag.

Het is bekend dat cannabis slaap opwekt en het middel wordt dan ook al sinds mensenheugenis voor dat doel gebruikt. Bovendien is slapeloosheid een van de bekendste ontwenningsverschijnselen bij cannabisverslaafden. Men vermoedt dat zowel Δ⁹-THC als CBD een rol speelt bij de slaapregulering. Men denkt dat met name CBD de slaap opwekt, terwijl Δ⁹-THC residuale verdoving veroorzaakt (een gevoel van slaperigheid na het ontwaken). Hoewel dit effect van THC wellicht nadelig is voor wie lijdt aan excessieve slaperigheid overdag, zou het patiënten die last hebben van een onderbroken slaappatroon ‘s nachts kunnen helpen weer in slaap te vallen.

Bestrijden van depressie

Lees meer (Rollingstoned)


Mens en Gezondheid Info Nu:

Levodopa, tuinbonen en medicinale cannabis bij Parkinson

3 reacties op “Ziekte van Parkinson en medicinale cannabis

 1. Dirk Corstens

  Ik ben als psychiater een van de moderatoren van psychosenet.nl – mensen kunnen vragen aan ons stellen, die we dan vervolgens beantwoorden. Ik kwam op jullie site terecht vanwege een vraag van een vrouw van 40 die vertelde dat ze al 8-9 jaar psychosevrij was en aripiprazol (abilify), een antipsychoticum (major tranquilizer is een betere naam) gebruikte en merkte dat als zij een lage dosis cannabis dagelijks nam het trillen van haar handen wegbleef en zij zich veel rustiger en minder gespannen voelde. Haar vraag was hoe dat kon. Als bijwerking van antipsychotica wordt wel eens ‘parkinsonisme’ genoemd, dat betekent dat mensen parkinson-achtige verschijnselen krijgen (waaronder tremoren, maar ook acathesie, dyskinesie, stijfheid, bewegingsarmoede en dergelijke). Door jullie site kon ik in elk geval haar zeggen dat cannabis een gunstige invloed op de bewegingsstoornissen van Parkinson heeft. Tricky van wiet is dat THC nogal eens, maar zeker niet altijd, een negatief effect heeft op psychose, terwijl cannabidiol beschermend zou kunnen werken.
  Overigens leek het me een goeie optie om te proberen de dosis van het antipsychoticum te verlagen.

 2. Ron

  Hallo,

  Bij mij is een 3 jaar geleden Parkinson geconstateerd. Is er een zorgverzekeraar die gebruik van cannabis (gedeeltelijk) vergoed? ik kan er geen vinden.
  Wat zijn de eventuele bijwerkingen van het gebruik van cannabis i.c.m. Sertraline en Sinemet?
  Alvast bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>