Syndroom van Gilles de la Tourette en medicinale cannabis

Admin   oktober 24, 2017   Geen reacties

Een van de indicaties voor het therapeutisch gebruik van cannabis geadviseerd door het BMC is Tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette. 

Het syndroom van Gilles de la Tourette (of kortweg ‘Tourette’) is een neuro-psychiatrische aandoening, gekenmerkt door tics. Een tic is een plotselinge, snelle, terugkerende, niet-ritmische beweging of geluid.

In deze video kan je zien hoe een jointje deze jongeman zijn leven draaglijk maakt!


 

Alternatieve behandelvormen & Cannabis

Er zijn patiënten met GTS die zich wenden tot alternatieve genezers zoals magnetiseurs, acupuncturisten en homeopaten. Bepaalde diëten worden ook uitgeprobeerd. De werking hiervan is nog niet wetenschappelijk aangetoond en de resultaten zijn zeer wisselend. Lees meer


 

Cannabis

Sinds 2003 mogen artsen bij bepaalde aandoeningen cannabis voor medicinaal gebruik aan patiënten voorschrijven en mogen apotheken het op recept afleveren. Tourette komt ook voor op deze lijst van aandoeningen. Lees meer


International Association for Cannabinoid Medicines (logo)
Wetenschappelijke artikelen op de IACM-website

sativexWetenschap/mens: Cannabis verbeterd symptomen van Tourette’s syndroom
Bij een man met therapieresistente Gilles-de-la-Tourette-Syndroom verbeterde het Cannabisextract Sativex de symptomen significant.
Kliniek voor Psychiatrie, Tauranga-ziekenhuis, NieuwZeeland.
Trainor D, et al. Australas Psychiatry, 4 20 August 2016 [Im Druck]

Wetenschap: Cannabis doeltreffend in de behandeling van TOURETTE’s Syndroom en ADHD

Duitse wetenschappers van de universiteiten van Goettingen, Hamburg en Dresden rapporteerden over de behandeling van een 15-jarige jongen met een moeilijk te behandelen syndroom van tourette (TS) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) wat leidt tot ernstige fysische en psychologische schade. Toediening van THC resulteerde in een belangrijke verbetering van de tics, zonder schadelijke bijwerkingen en zonder problemen voor een parallelle stimulerende behandeling van ADHD. Door de behandeling met THC werd de intracorticale belemmering, het verhinderen van signaaloverdracht tussen zenuwcellen in de cortex van de hersenen, verhoogd.

De auteurs concludeerden: “Onze observatie suggereert dat delta-9-THC een succesvol alternatief kan zijn voor patiënten met ernstige TS die moeilijk te behandelen is met klassieke middelen. Vooral in het geval dan verergering van de tics als gevolg van de stimulerende behandeling, kan delta-9-THC een succesvolle behandeling mogelijk maken van comorbide ADHD. Het versterken van de intracorticale belemmering kan bereikt worden door een geregelde vrijgave van meerdere neurotransmitters, inbegrepen dopamine en gamma-aminoboterzuur.”

(Bron: Hasan A, Rothenberger A, Münchau A, Wobrock T, Falkai P, Roessner V. Oral delta9-tetrahydrocannabinol improved refractory gilles de la TOURETTE syndrome in an adolescent by increasing intracortical inhibition: a case report. J Clin Psychopharmacol 2010;30(2):190-2.)

Wetenschap: THC efficiënt bij TOURETTE’s Syndrome tijdens een 6 weken durend onderzoek

Aan de Medische School van Hannover, Duitsland, werd een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek gedaan met 24 patiënten die lijden aan het TOURETTE’s Syndroom. Het 6 weken durend onderzoek bevestigde de resultaten van twee eerdere korte termijn studies door Dr. Kirsten Mueller-Vahl en collega’s die aantoonden dat THC efficiënt is voor het verminderen van tics.

Het TOURETTE’s Syndroom is een complexe neurologisch-psychiatrische stoornis die gekarakteriseerd is door bewegingstics (plotselinge spasmen vooral in het gezicht, de nek en de schouders) en een of meerdere vocale tics. In veel gevallen gaat het samen met gedragsproblemen of psychopathologieën (autoagressie, verstrooidheid, enz). Momenteel zijn neuroleptica de meest efficiënte medicamenten. Nochtans zijn neuroleptica niet afdoend voor alle patiënten en in vele gevallen worden ze niet zo goed verdragen.

Patiënten werden behandeld gedurende 6 weken. De dosis werd getitreerd tot de bedoelde hoeveelheid van 10 mg THC bereikt was. Te beginnen met 2,5 mg per dag werd de dosis om de vier dagen met 2,5 mg verhoogd. De intensiteit van de tics werd op verschillende schalen gemeten.

Zeven patiënten werden uit het onderzoek teruggetrokken, waarvan slechts één enkele wegens de nevenwerkingen. Toediening van THC resulteerde in een belangrijke vermindering van de intensiteit van de tics. Er werden geen noemenswaardige tegenwerkingen vastgesteld. De onderzoekers concludeerden dat de “resultaten meer bewijzen leveren dat THC een efficiënt en veilig middel is voor de behandeling van tics”.

(Bron : Mueller-Vahl KR, Schneider U, Prevedel H, Theloe K, Kolbe H, Daldrup T, Emrich
HM. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in TOURETTE syndrome: a 6-week randomized trial. J Clin Psychiatry 2003;64(4):459-465) 2003)


Wiet helpt bij Gilles de la Tourette (rollingstoned)

Gilles de la Tourette is een erfelijke neuro-psychiatrische stoornis die zich openbaart in de kinderjaren en wordt gekenmerkt door fysieke en vocale tics, zoals herhaalde schokkende bewegingen of uitspraken die vaak sociaal onacceptabel zijn. Gelukkig helpt cannabis! Hier zijn 6 wetenschappelijk onderbouwde redenen waarom!

De 6 belangrijkste voordelen van cannabis bij Gilles de la Tourette 

 

1. Vermindering van de frequentie van tics

Er is veel aandacht besteed aan het vermogen van cannabis om de frequentie van tics bij mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette te verminderen en er zijn verschillende artikelen over het onderwerp gepubliceerd. Onderzoekers uit Hannover in Duitsland merkten in een onderzoek (Müller-Vahl et al, 1998) op dat 17 van de 64 patiënten met Gilles de la Tourette cannabisgebruik hadden gemeld en dat 14 hiervan na het gebruik ervan gedeeltelijke of volledige verlichting van de tics ervoeren.

De Duitse onderzoekers deden daarna verschillende verdere onderzoekennaar cannabis en de vermindering van tics. In al deze onderzoeken werd aangetoond dat het grootste deel van de patiënten na het gebruik van cannabis aanzienlijke verlichting ervoer en dat maar heel weinig patiënten bijwerkingen hadden. Men denkt dat tics veroorzaakt door Gilles de la Tourette op een vergelijkbare manier door cannabis verminderd worden als bij andere aandoeningen die dystonie veroorzaken, zoals Parkinson.

Het is niet helemaal duidelijk hoe dit mechanisme werkt, maar men vermoedt dat het in de opeengepaktecannabinoïdereceptoren in de basale ganglia en de hippocampus ligt, hersengebieden die op elementair niveau bij de regulering van gedrag en beweging betrokken zijn en waarvan bekend is dat ze abnormaal zijn bij mensen met de ziekte.

2. Vermindering van obsessief-compulsieve symptomen

De meest voorkomende comorbide aandoening bij mensen met Gilles de la Tourette is de obsessief-compulsieve stoornis. Een patiënt met Gilles de la Tourette die ook OCS heeft, vertoont herhaald tel-, aanraak- en ‘bevelgedrag’ en is mogelijk ook agressiever dan iemand met alleen OCS.

In de meeste onderzoeken van de onderzoekers uit Hannover in Duitsland werd ontdekt dat de patiënt minder obsessief-compulsieve symptomen en tics had. In hun onderzoek uit 2001, waarvan de volledige tekst hier geraadpleegd kan worden en waarin de neuropsychologische prestaties werden onderzocht van patiënten met Gilles de la Tourette die met Δ⁹-THC waren behandeld, werd echter ontdekt dat obsessief-compulsief gedrag en fobische angst na gebruik van THC ‘een aanmerkelijke achteruitgang vertoonden’, oftewel dat de symptomen verslechterden.

3. Verhoging van de effectiviteit van conventionele geneesmiddelen voor Gilles de la Tourette

Naast het onderzoek naar cannabis als op zichzelf staande behandeling voor Gilles de la Tourette is er veel interesse in het gebruik ervan als aanvullende therapie naast bepaalde conventionele geneesmiddelen voor Gilles de la Tourette. In eengevalsanalyse uit 2002 van een 24-jarige vrouw merkten Müller-Vahl et al op dat ‘∆⁹-THC wellicht nuttig is bij het versterken van de farmacologische reactie van patiënten met Gilles de la Tourette op atypische neuroleptica, zoals amisulpride en risperidon’ en dat ‘er geen ernstige bijwerkingen optraden’.

Daarnaast werd in een veel ouder onderzoek, dat in 1989 in het tijdschriftLife Sciences was gepubliceerd, gesuggereerd dat zowel cannabinoïden als nicotine de effectiviteit van ‘neuroleptica’ (antipsychotica) voor motorische aandoeningen, waaronder Gilles de la Tourette, ‘aanzienlijk konden verbeteren’. In de enige twee gerandomiseerde vergelijkende onderzoeken naar cannabis en Gilles de la Tourette wordt bovendien het gebruik van een cannabinoïde als enige behandeling en als aanvullende therapie vergeleken met een placebo. Uit beide onderzoeken bleek dat gebruik naast andere geneesmiddelen de beste resultaten opleverde. In beide onderzoeken was het aantal proefpersonen echter klein en er is nader onderzoek nodig om de resultaten te bevestigen.

Interessant genoeg werd al in 1988 opgemerkt dat cannabis effectief is bij mensen die helemaal niet reageerden op conventionele behandelingen voor Gilles de la Tourette.

Lees meer

 


 Lees hier het verhaal van Lex (28) (mijn gezondheidsgids)

 “Tourette verstoort de dagelijkse gang van zaken”

Ben je bezig met een behandeling?

“Momenteel sta ik niet onder behandeling. In het verleden heb ik behandelingen ondergaan waaronder medicinale trajecten. Dat zijn psychologische gesprekken en voorgeschreven medicatie. Ik heb vier tot vijf verschillende medicijnen gebruikt, maar daar kwamen symptomen bij en ze werkten matig.

Ik heb ook meegedaan aan onderzoeken met betrekking tot Tourette. Een voorbeeld daarvan is ‘Exposure en respons’, een therapie. Op dit moment gebruik ik medicinale wietolie (CBD), met goed resultaat. CBD heeft een positief effect op mijn lichaam, mijn tics nemen ervan af en het zorgt ervoor dat het verheldert in mijn hoofd, waardoor ik goed kan filteren. Ik heb een keer zelfs gehad dat ik volledig kon filteren en dat ik me echt normaal voelde. Ik was minder chaotisch, ik kreeg een lagere stem omdat ik wat meer ontspannen was. Het is een handig middel om hersenen en lichaam te reduceren.

Verder heb ik op dit moment gesprekken gehad om te kijken naar de mogelijkheden voor cognitieve therapie en traumaverwerking met betrekking tot mijn angsten.”

Hoe gaat het nu met je?

“Het gaat momenteel uitstekend, al zijn de uitdagingen van Tourette nog steeds hetzelfde. Wel ga ik hier steeds beter mee om en laat me minder snel kisten.
Ik zit nu in een periode waarbij het goed gaat, ik heb minder prikkels en ik voel me actiever. Ik heb wel dezelfde problemen als altijd. Het is nog altijd een strijd, want elke dag is weer anders. Ik zit vandaag in een waanzinnige flow, maar gister moest ik heel hard knokken om iets van mijn dag te maken.”

Wat wil je meegeven aan lotgenoten?

“Contact met lotgenoten via Stichting Gilles de la Tourette heeft me veel herstel gebracht. Ik zit in de meest sociale fase van mijn leven, met diepgaande relaties. Ik heb nu ook professioneel gezien toekomstperspectief en zie kans mijn talenten verder te ontwikkelen.

Ik zou mijn lotgenoten graag de hoop willen bieden dat je wel degelijk je eigen leven kunt leiden, ondanks Tourette, hoe pittig het soms ook is. Maar neem eerst contact op, want anders voel je jezelf een ‘eiland’. Herkenning geneest! Daarbij geloof ik dat je leven met Tourette een stuk draaglijker kunt maken door je eigen mind-set. Vroeger was ik bijvoorbeeld bang dat ik tussen vier witte muren zou belanden, vandaar dat het contact met lotgenoten mij uiteindelijk heel erg heeft geholpen. Ik ben niet de enige.”

Bron

tourette

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>