Regelmatig cannabisgebruik wordt geassocieerd met meer sex

Admin   oktober 29, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

Wetenschap/Mens: regelmatig cannabisgebruik wordt geassocieerd met meer sex

De eerste studie om de relatie tussen cannabisgebruik en de frequentie van de seksuele omgang op het bevolkingsniveau in de Verenigde Staten te onderzoeken, blijkt een positieve correlatie tussen de twee. De studie door onderzoekers aan de Stanford University School of Medicine, USA, suggereren dat ondanks de bezorgdheid door artsen en wetenschappers, dat frequent cannabisgebruik seksuele begeerte of seksuele prestaties beïnvloeden kan, het tegenovergestelde meer waarschijnlijk het geval lijkt te zijn.

De bevindingen, die op 27 oktober werden gepubliceerd in het tijdschrift voor seksuele geneeskunde (Journal of seksuele geneeskunde), zijn gebaseerd op een analyse van meer dan 50.000 Amerikanen tussen 25 en 45 jaar oud. En ze zijn duidelijk. “Frequent cannabisgebruik lijkt  niet de seksuele motivatie of de prestaties ervan te beïnvloeden. Als er iets is,  wordt het geassocieerd met een verhoogde frequentie van de coïtus”, zei de hoofdauteur van de studie, Dr. Michael Eisenberg, een professor urologie. De studie stelde niet een oorzakelijk verband vast tussen cannabisgebruik en seksuele activiteit, heeft Eisenberg opgemerkt. Maar de resultaten suggereren dit, voegde hij eraan toe.

Sun AJ, Eisenberg ML. Association Between Marijuana Use and Sexual Frequency in the United States: A Population-Based Study. J Sexual Med 2017;14(11):1342–7

Pressemitteilung Stanford Medicine vom 27. Oktober 2017


 

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Der regelmäßige Konsum von Cannabis ist mit mehr Sex assoziiert

Die erste Studie, die den Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs auf einem Bevölkerungsniveau in den Vereinigten Staaten untersucht hat, zeigt eine positive Korrelation zwischen den beiden. Die Studie durch Untersucher der Medizinischen Fakultät der Stanford Universität (USA) legt nahe, dass trotz Bedenken von Ärzten und Wissenschaftlern, dass häufiger Cannabiskonsum das sexuelle Verlangen oder die sexuelle Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnte, das Gegenteil wahrscheinlicher der Fall zu sein scheint.

Die Befunde, die am 27. Oktober in der Zeitschrift für Sexualmedizin (Journal of Sexual Medicine) veröffentlicht wurden, basieren auf einer Analyse von mehr als 50.000 Amerikanern im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Und sie sind eindeutig. „Häufiger Marihuanakonsum scheint nicht die sexuelle Motivation oder Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Wenn überhaupt, so ist es mit einer erhöhten Koitus-Frequenz assoziiert“, sagte der Hauptautor der Studie, Dr. Michael Eisenberg, Professor für Urologie. Die Studie etabliert nicht eine kausale Beziehung zwischen Cannabiskonsum und sexueller Aktivität, stellte Eisenberg fest. Aber die Ergebnisse deuten darauf hin, fügte er hinzu.

Sun AJ, Eisenberg ML. Association Between Marijuana Use and Sexual Frequency in the United States: A Population-Based Study. J Sexual Med 2017;14(11):1342–7

Pressemitteilung Stanford Medicine vom 27. Oktober 2017


 

English

Science/Human: The regular use of cannabis is linked to more sex

The first study to examine the relationship between cannabis use and frequency of sexual intercourse at the population level in the United States shows a positive correlation between the two. The study by investigators at the Stanford University School of Medicine, USA, indicates that, despite concerns among physicians and scientists that frequent cannabis use may impair sexual desire or performance, the opposite appears more likely to be the case.

The findings, published online on 27 October in the Journal of Sexual Medicine, are based on an analysis of more than 50,000 Americans ages 25-45. And they’re unambiguous. “Frequent marijuana use doesn’t seem to impair sexual motivation or performance. If anything, it’s associated with increased coital frequency,” said the study’s senior author, Dr Michael Eisenberg, assistant professor of urology. The study does not establish a causal connection between cannabis use and sexual activity, Eisenberg noted. But the results hint at it, he added.

Sun AJ, Eisenberg ML. Association Between Marijuana Use and Sexual Frequency in the United States: A Population-Based Study. J Sexual Med 2017;14(11):1342–7

Pressemitteilung Stanford Medicine vom 27. Oktober 2017

Bron


 

Partner Organization of PGMCG

Marian Hutten

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Het overzicht van alle vertalingen van de IACM door stichting PGMCG vindt je hier