Persbericht: Softdrugs ter discussie (maatschappijenveiligheid)/Van Vollenhoven: Gedogen op de schop (telegraaf)

Admin   maart 19, 2015   Geen reacties

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, wil met de discussienota ‘Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis’ een discussie op gang brengen over het Nederlands drugsbeleid.
De SMV heeft de discussienota geschreven naar aanleiding van de oproep uit het rapport ‘War on Drugs’ van de Global Commission on Drug Policy, waarin onder meer de vraag wordt gesteld of we ‘niet tenminste moeten praten over mogelijke andere vormen van aanpak’.
Waarom is een discussie noodzakelijk? De internationale verdragen, die ook Nederland heeft geratificeerd, schrijven feitelijk een compleet verbod op productie, handel en bezit van drugs voor. Het huidige Nederlandse gedoogbeleid van coffeeshops is dus niet in overeenstemming met deze drugsverdragen. Internationaal – ook binnen de EU – is er al jarenlang sprake van een versoepeling van het beleid, met name op het gebied van de softdrugs, omdat deze drugs voor de volksgezondheid als minder schadelijk worden gezien. Om deze reden lopen ook de straffen op dit gebied – ook in de EU – sterk uiteen. Naar het oordeel van de SMV zou de discussie over het drugsbeleid over de volgende opties dienen te gaan:
Lees meer

Van Vollenhoven: Gedogen op de schop (telegraaf)
DEN HAAG – Coffeeshops moeten hun deuren sluiten of ons land moet internationale afspraken maken over regulering. Maar de huidige situatie over het gedogen van gebruik en verkoop van softdrugs is niet uit te leggen.
 Dat stelt de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, in de nota ’Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis’. In het stuk wil de SMV een discussie op gang brengen over het Nederlandse drugsbeleid, dat op de schop moet als ons land alleen blijft staan met het gedoogbeleid en internationale afspraken blijft schofferen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>