Medicinale cannabis in Nederland/Medical Cannabis in the Netherlands

Admin   september 1, 2015   1 reactie

In Nederland is cannabis voor medicinaal gebruik toegestaan. Sinds september 2003 levert het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) medicinale cannabis aan patiënten via apotheken. Het Bureau voor Medicinale Cannabis valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  en is  betrokken bij de ontwikkeling van een medicinale cannabis programma. Zowel nationale als internationale wetgeving is hierbij van toepassing.

Het farmaceutisch bedrijf Bedrocan maakt gestandaardiseerde versies van cannabis. Patiënten kunnen 5 soorten in de apotheek afhalen via een recept, wat geschreven kan worden door iedere specialist, huisarts, klinisch psycholoog of psychiater. (Patienteninfo) Ook voor tips.

Internationaal gezien is er het Enkelvoudig VN-Verdrag inzake verdovende middelen (1961). Artikel 28 van dit verdrag stelt dat indien een land de verbouw van cannabis toelaat dit onder toezicht van een nationaal regeringsbureau moet plaatsvinden.

In Nederland is dat het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) dat onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op internationaal niveau houdt de International Narcotics Control Board (INCB) van de VN toezicht op de activiteiten van het BMC.

Op nationaal niveau hebben we te maken met de Opiumwet. Het is in Nederland verboden cannabis te telen, tenzij hier een ontheffing voor is verleend.

In Nederland is er één teler met een dergelijke ontheffing voor de teelt van (medicinale) cannabis ten behoeve van levering aan apotheken.

Het BMC koopt de medicinale cannabis op van de teler en levert deze via een farmaceutische groothandel aan apotheken. Apotheken voorzien de patiënten (alleen op doktersrecept) van de medicinale cannabis. In aanvulling hierop is er gestandaardiseerde cannabis verkrijgbaar via BMC voor wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.

Rechtspraak

In oktober 2006 heeft de hoogste rechterlijke instantie in Nederland, de Hoge Raad, besloten om een patiënt die zonder ontheffing cannabis teelde, niet te bestraffen omdat uitzonderlijke omstandigheden in een individueel geval kunnen meebrengen dat verboden gedragingen gerechtvaardigd kunnen worden indien wordt gehandeld in noodtoestand.

Deze uitspraak is uniek en geldt ook alleen voor deze individuele patiënt. Deze uitspraak betekent niet dat het andere patiënten nu vrijstaat om zelf te gaan telen.

In de praktijk

Het BMC is de leverancier van medicinale cannabis aan apotheken. Hiervoor is een hele productie- en distributieketen opgezet. Er zijn een teler en een verpakkings- en distributiebedrijf gecontracteerd. Om er zeker van te zijn dat patiënten een gestandaardiseerd, veilig en kwalitatief goed product ontvangen is zoveel mogelijk aangesloten bij de Europese GAP-Richtlijn (Good Agricutural Practices for Growth).

De gecontracteerde teler teelt volgens de eisen van deze richtlijn.

Alle batches moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het BMC. Om te garanderen dat de medicinale cannabis veilig en kwalitatief goed is, heeft het BMC een GLP-gecertificeerd laboratorium gecontracteerd. Gezamenlijk is er een monografie opgesteld die aansluit bij de eisen uit de Europese farmacopee.

Elke oogst medicinale cannabis wordt getest op (de gehaltes van) inhoudsstoffen, vochtgehalte, afbraakproducten, microbiologie, pesticiden, zware metalen en aflatoxines. Voor elke batch medicinale cannabis wordt een vrijgiftecertificaat met daarop alle relevante informatie opgemaakt. Deze zijn te downloaden via de website www.cannabisbureau.nl

Er wordt geschat dat ruim 1200 patiënten in Nederland medicinale cannabis van de apotheek gebruiken momenteel (dit was in 2013 meer als 5000). Het totaal aantal patiënten in Nederland die cannabis op medische gronden gebruiken wordt veel hoger geschat. Vele patiënten verkrijgen de cannabis ook via de coffeeshop / het illegale circuit of door zelf te telen.

Bron


 

Bedrocan

Bedrocan levert momenteel 5 soorten; Bedrocan THC rond de 22 % CBD < 1%

Bedrobinol THC rond de 13,5 %. CBD < 1% , Bediol THC rond de 6 % CBD 8%

Bedica (enige indica)  rond de 14% THC en < 1% CBD

Sinds november 2014 is de  Bedrolite op de markt, lees hier Deze heeft een CBD percentage van rond de 9 en THC minder als 1.

De status over cannabisolie in de apotheek leest u hier

Bedrocan Cannabis Corporation analyst reports.pdf

Bedrocan, Bedrobinol en Bediol getest op cannabinoiden en terpenen, na het roken en verdampen. 

terpenen bedrocan

 

 

 

 

 

In Nederland heb je ook nog het bedrijf Echo Pharmaceuticals, die zich bezig houdt met o.a. Cannabidiol,  Namisol is een van hun producten, ze zijn nu bezig met de ontwikkeling van andere CBD doseringen, voor specifieke aandoeningen, zoals MS, schrizofenie, Alzheimer en chronische pijn. Lees meer

echo

 

 

 

 


Ook wordt er door patiënten cannabis en hasj gekocht in de Coffeeshops, omdat o.a. de verzekering het toch niet vergoed of de soortjes die aangeboden worden door Bedrocan werken niet voldoende. Tevens zijn er die zelf hun plantjes kweken. Sommige met toestemming van de gemeente/overheid, de meeste niet. Hieromtrent zijn vele vraagstukken bij patiënten, omdat de ene gemeente het wel toelaat en de andere niet. Als persoon zijn we allemaal gelijk. Een aantal patiënten zijn hierdoor in een situatie terecht gekomen (juridische mallemolen, planten kwijt, medicijn kwijt, kwaliteit van leven kwijt, familie kwijt, huis kwijt, leven kwijt) waar je als gezond mens al niet op zit te wachten, dus laat staan als patiënt. Het gaat hier om mensenlevens, die als zware criminelen behandeld worden en hierdoor o.a. PTSS aan overhouden.

Een politie-inval gaat je niet in de koude kleren zitten. Binnenkort besteden we hier meer aandacht aan. Ben jij een patiënt en heb jij een inval meegemaakt? Wil je je verhaal kwijt. Laat het ons weten. 

 In Duitsland hebben ze hier reeds een organisatie voor, voor meer info, kijk hier

Aangezien er geen kwaliteitscontroles plaats vinden bij de meeste coffeeshops, is het dus niet gegarandeerd een goed medicijn, stel dat ze er suikerwater op hebben gespoten of haarlak. Krijg dat maar in je longen. Hasj en ico-lator worden ook medicinaal gebruikt, echter deze worden hier in Nederland alleen nog maar aangeboden in de Coffeeshops, mocht de 15% THC regel doorgaan, dan zijn vele patiënten de dupe en genoodzaakt om het uit het criminele circuit te gaan betrekken, met alle gevolgen van dien. De hoogste tijd voor een etiket. Wet Camulet

Buiten de coffeeshops en het BMC wordt er ook door veel patiënten gebruik gemaakt van cannabisolie, cannabistinctuur en edibles zoals spacekoekjes. Dit wordt momenteel illegaal gekocht of zelf gemaakt.

Mijn huisarts had een recept magistrale bereiding van cannabistinctuur aangevraagd, helaas kan de bereidingsapotheek het nog niet leveren, aangezien ze geen apothekersrecept hebben. Het BMC is hier mee bezig, CBDwietolie is inmiddels via recept magistrale bereiding leverbaar, met name voor kinderen met epilepsie.

Tinctuur en olie wordt al sinds eeuwen als volksmedicijn gebruikt tegen vele kwalen, de laatste jaren is dit weer volop in opkomst. Begin vorige eeuw is dit verboden, tijd dat mensen zelf mogen kiezen, ons basisrecht.


 

James Burton s story, voormalig medicinaal wietkweker van Nederland (voor Bedrocan de monopolypositie kreeg)

 

The turbulent history of medicinal cannabis in the Netherlands (Thestonedsociety)

Other countries are still looking at the Netherlands for introducing more lenient cannabis laws, including the medicinal cannabis program. But should they?

Read more


The world’s first cannabis only pharmacy

Één reactie op “Medicinale cannabis in Nederland/Medical Cannabis in the Netherlands

 1. AMJ Slicher

  BEDROCAN MOET NIET ZO HOOG VAN DE -WAT BEN IK GOED- TOREN BLAZEN, want dat valt in de praktijk allemaal vies tegen!!!

  Ik ben 66 en vanwege een ernstige neurologische spierziekte volledig aangewezen op 3 gram ‘Bedica-Granulaat, oftewel 3 gram medicinale Cannabis per dag op dr. voorschrift. Maar vanwege mijn kritische houding en mijn voortdurende beklag over het feit dat Bedrocan op de potjes vermeld dat er “5 gram Bedica granulaat´ in zou zitten, maar dat dat vanwege de takjes en het indrogen (waar Bedrocan voor zou moeten opdraaien) NOOIT het geval is (tel uit je winst Bedrocan!) en ik dientengevolge niet alleen 10-tallen euro’s per jaar weg moet gooien, maar dat dit een misleiding van de ergste soort is, en dat dit binnen andere patiënten groepen compleet onvoorstelbaar zou zijn.

  Bedrocan bood me eens één (1 !!!) potje ter compensatie (heb ik afgewezen). Door mijn kritische geluiden wordt ik binnen Bedrocan ‘weggezet’ als een lastig mens waar niet mee te praten valt en die niet tevreden is te stellen, maar durft/wil niet ingaan op rationele argumenten die voor hen te kritisch zijn.

  Erkelens ‘háát’ het woord ‘mediwiet’ “Niet voor mezelf, maar voor de patiënten“ zegt Erkelens, waarmee de suggestie wordt gewekt dat hij weet wat er bij ‘zijn patiënten’ leeft. Maar met zijn uitspraak “Het is een product dat steeds industriëler wordt en steeds meer los komt te staan van de hippie-cultuur”, verraadt Erkelens zijn conservatieve wensgedachte, om als een gelijkwaardige ondernemer aan te mogen sluiten bij zijn farmaceutische ‘vakbroeders’.
  De medicinale Cannabis, of Mediwiet cultuur, die infeite haaks staat op de farmacultuur -waar door hun onvoorstelbare hebberigheid, willens&wetens vele ernstige ziekmakende farmaceutische gedrochten die ernstig lijden en wrede overlijdens veroorzaken- door de strot van de patiënt moet worden geramd, en dat deze ‘Mediwiet-cultuur-‘ (waar Ekelens nu zijn zakken mee aan het vullen is) nu juist vanwege dÍe bedenkelijke motieven en handelswijze van de farmaceutische industrie, uit voortgekomen is.

  Het zou Bedrocan, of de woordvoerders van Bedrocan sieren en van ethisch ondernemerschap getuigen als Bedrocan een weldadige oase in de farmawoesternij zou durven in te nemen en Berocan hun vele argumenten zichtbaar bij de politiek te betrekken, inplaats zo krampachtig de farma-wannabee uit te hangen. Maar dat is wellicht ‘teveel hippycultuur?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>