Medicinale cannabis en therapieresistent Glaucoom

Admin   januari 25, 2015   1 reactie

Een van de indicaties waarvoor cannabis voorgeschreven kan worden is therapieresistent glaucoom, zoals ook aangegeven wordt door het BMC.


 

Glaucoom – onderzoek met cannabinoïden

Het effect van cannabis op de oogboldruk werd bij toeval ontdekt toen de politie van Los Angeles samen met oogartsen van de Universiteit van L.A. begin jaren 1970 een onderzoek deed naar de eventuele verwijding/vernauwing van de pupil als gevolg van het gebruik van cannabis. Dit in de hoop hierbij personen die van het gebruik van marihuana verdacht werden, te kunnen arresteren. Het verschil in de pupilgrootte (een lichte vernauwing) bleek irrelevant. Er werd echter een opvallende verlaging van de oogboldruk vastgesteld. lees meer

glaucoom400

Wat is glaucoom? 

Glaucoom is een chronische oogaandoening die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Glaucoom wordt in de volksmond ook wel groene staar genoemd. De schade aan de oogzenuw ontstaat door een te hoge oogdruk.Ongeveer 1,5 % van de Nederlanders ouder dan 40 jaar had in 2009 glaucoom. Wereldwijd is glaucoom een van de belangrijkste oorzaken van blindheid en slechtziendheid. Glaucoom treedt meestal op na het veertigste levensjaar en verloopt veelal sluipend. Geleidelijk vallen delen van het perifere gezichtsveld uit, wat door de patiënt meestal niet opgemerkt wordt. Het centrale zicht blijft namelijk nog lang intact. Onbehandeld kan glaucoom leiden tot blijvende vermindering van het gezichtsveld (blinde vlekken) en zelfs tot blindheid.

Glaucoom (verhoogde oogboldruk)
Een te hoge druk in het oog kan de gezichtszenuw beschadigen. Hierdoor valt een deel van het gezichtsveld weg, in het begin eerst de randen en later meer naar het midden. Als de gebruikelijke medicijnen tegen glaucoom onvoldoende werken, kan de arts het gebruik van cannabis adviseren. Het is niet precies bekend hoe cannabis werkt bij glaucoom.
Bron

Cannabissoorten die helpen bij glaucoom.


 

 Een paar artikelen over Glaucoom op de IACM website

Wetenschap: THC vermindert de oogboldruk bij GLAUCOOM

Britse onderzoekers bestudeerden de werking van THC en CBD bij zes patiënten met een hoge oogboldruk of GLAUCOOM. In een four-way crossover onderzoek kregen de deelnemers 5 mg THC, 20 mg CBD, 40 mg CBD of een placebo. De stoffen werden toegediend op de speekselklieren in de mond.Twee uren na toediening onder de tong van THC was de intraoculaire druk (IOP) gevoelig lager dan na een placebo (gemiddeld 23,5 mm Hg tegenover 27,3 mm Hg). Na 4 uren werd opnieuw het vroegere peil bereikt. De toediening van CBD verminderde de oogboldruk niet maar de hoogste dosis veroorzaakte een kleine drukverhoging na vier uren. De scherpte van het zicht werd niet noemenswaardig beïnvloed. Een patiënt ondervond na de toediening van THC een lichte paniekachtige reactie van voorbijgaande aard. De onderzoekers besloten dat “een enkelvoudige dosis van 5 mg delta-9-THC, toegediend onder de tong, de IOP tijdelijk verminderde en door de meeste patiënten goed verdragen werd.”(Bron: Tomida I, Azuara-Blanco A, House H, Flint M, Pertwee RG, Robson PJ. Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study. J Glaucoma. 2006 Oct;15(5):349-353.)

Wetenschap: THC vermindert de intraoculaire druk en verbetert de bloeddoorstroming in het oog

Onderzoek dat gedaan werd aan de Universiteit van Aken (D) wees uit dat een enkelvoudige orale dosis van 7,5 mg THC, door acht gezonde artsen in een experiment aan zichzelf toegediend, de intraoculaire druk (IOP) verminderde en de bloedcirculatie in de retina verhoogde. De metingen gebeurden vooraf en twee uur na de inname van de THC. De THC-inname resulteerde in een belangrijke gemiddelde IOP-verlaging van 13,2 mmHg tot 11,8 mmHg. De tijd die het bloed nodig had om vanuit de slagader de adertjes in de retina te doorstromen, verminderde in belangrijke mate van 1,77 seconde naar gemiddeld 1,57 seconde. De globale bloeddruk en het hartritme varieerden weinig. De onderzoekers concludeerden dat “cannabinoïden, reeds bekend om hun eigenschap de IOP te verlagen, ook een verhoging van de retinale bloeddynamiek kunnen veroorzaken. Dit kan voordelen bieden bij problemen met de bloeddoorstroming van het oog, met inbegrip vanGLAUCOOM.”

Uittreksel beschikbaar op:
www.cannabis-med.org/studies/study.php

(Bron: Plange N, Arend KO, Kaup M, Doehmen B, Adams H, Hendricks S, Cordes A, Huth J, Sponsel WE, Remky A. Dronabinol and retinal hemodynamics in humans. Am J Ophthalmol 2007;143(1):173-4.)


Wetenschap: GLAUCOOM en synthetische cannabinoide win55

Wetenschappers uit Virginia, VS, toonden aan dat locale toediening van de synthetische cannabinoïde WIN55,212-2 in de ogen van ratten de verhoogde inwendige oogboldruk kon verlichten bij deze dieren. De werking kwam grotendeels tot stand via de CB1 receptor. Er werden geen systemische effecten op de bloedsomloop waargenomen. (Bron: Oltmanns MH, et al. J Ocul Pharmacol Ther 2008 Jan 17 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])


Wetenschap: GLAUCOOM en endocannabinoide 2AG

In een experimenteel onderzoek door Amerikaanse wetenschappers werd aangetoond dat de endocannabinoïde 2-AG (2-arachidonylglycerol) het vrijkomen van vocht in de ogen doet toenemen. (Bron: Njie YF, et al. Exp Eye Res. 2008 May 14. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])


Wetenschap: GLAUCOOM en de cannabinoide receptoren

CB2 cannabinoïde receptoren werden ontdekt in het oog en hun activering versterkte de toevloed van oogvocht. Bijgevolg kunnen cannabinoïden die selectief de CB2 receptoren activeren, bruikbaar zijn voor het verlagen van de verhoogde intraoculaire druk bij GLAUCOOMpatiënten. (Bron: Zhong L, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46(6):1988-92.)

Bron


 

Één reactie op “Medicinale cannabis en therapieresistent Glaucoom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>