Medicinale cannabis bij de ziekte van Huntington

Admin   december 5, 2017   Reageren uitgeschakeld

Ziekte van Huntington

 

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uit zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een zestiental jaren tot de dood van de patiënt(e), meestal door bijkomende oorzaken zoals longontsteking.

De jeugdvorm (juvenile vorm of Westphal variant) begint doorgaans in de tienerjaren. Deze vorm kenmerkt zich, in plaats van door onwillekeurige bewegingen, vooral door spierstijfheid.

 

Erfelijke aspecten
De ziekte van Huntington wordt veroorzaakt door een afwijkend gen op het 4e chromosoom. Indien één van de ouders het afwijkende (Huntington) gen heeft, dan heeft elke zoon of dochter 50% kans de ziekte te erven. Bij diegenen, die het Huntington-gen hebben geërfd, zal de ziekte zich openbaren als zij lang genoeg leven. Als de nakomelingen van een Huntington ouder het afwijkende gen niet geërfd hebben, dan kunnen zij de ziekte niet krijgen en de ziekte zal in volgende generaties ook niet meer terug komen. Zij slaat dus geen generatie over.

Wanneer een ouder nog voor de beginsymptomen van de ziekte door b.v. een ongeval overlijdt, en bij een nakomeling later de ziekte zich openbaart, ontstaat ten onrechte de indruk dat zij een generatie heeft overgeslagen. Omdat de aandoening zich vaak pas op latere leeftijd openbaart kan al een gezin gesticht zijn voordat de ouder ziek wordt. Het gen kan dan al doorgegeven zijn aan één of meerdere kinderen. Naarmate een risicodrager – een zoon of dochter van een patiënt(e) – ouder wordt zonder symptomen van de ziekte, wordt de kans groter dat hij/zij het Huntington-gen niet geërfd heeft en derhalve gevrijwaard blijft van deze ernstige aandoening.

Bron


 

Er is nog geen remedie bekend voor de ziekte van Huntington, medische behandeling richt zich er voornamelijk op,  om het leven zo normaal/aangenaam mogelijk te maken voor een patiënt. Eén aspect van de behandeling is om angst te verminderen. Niet alleen de ziekte zelf maar vaak verschillende psychiatrische aandoeningen produceren die angstsymptomen, maar alleen al weten dat je lijdt aan een dodelijke ziekte, kan begrijpelijkerwijs al tot stress en angst leiden. Medicinale cannabis heeft reeds  bewezen om angst te verminderen in tal van klinische studies.

Terwijl anti-depressiva, anti-angst en anti-aanval (epileptisch) medicatie vaak worden  voorgeschreven aan een slachtoffer met de ziekte van Huntington, wordt elk van deze geneesmiddelen geleverd met een scala aan mogelijke negatieve bijwerkingen. Naast de mogelijkheid van overdosering die deze medicijnen dragen, hebben ze ook een hoog risico van afhankelijkheid en verslaving. Bovendien kunnen zij misselijkheid, slapeloosheid en gastro-intestinale problemen veroorzaken. Erger nog, veel van deze geneesmiddelen kan zelfs leiden tot of bijdragen aan de verslechtering van depressie of andere psychiatrische aandoeningen. Medicinale cannabis, anderzijds, heeft veel van deze negatieve bijwerkingen niet, maar kan helpen om spanning en angst te verminderen en helpen met verminderen van misselijkheid, rusteloosheid en slapeloosheid.


De spanning verminderende effecten van medische wiet zijn bekend. Talrijke studies tonen aan, dat het gebruik van medicinale cannabis mogelijk gunstig is voor patiënten die last hebben van spanning of angst. Cannabidiol of CBD, is een van de componenten in cannabis waarbij aangenomen wordt, verantwoordelijk te zijn voor sommige van de gunstige effecten van wiet. Een recente studie, waarbij gekeken is naar de voordelen van medische cannabis bij patiënten die lijden aan de ziekte van Huntington, bevond men dat de deelnemers een bescheiden verbetering toonden van symptomen die toenam met de hoeveelheid geneesmiddel die zij ontvangen. Nog meer veelbelovende resultaten werden verkregen in onderstaande studies, ook bij dieren. 

 

Er zijn wetenschappelijke onderzoeken omtrent de ziekte van Huntington en het gebruik van cannabis/cannabinoiden, o.a. op de IACM en PubMed.

 

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

C2EXTIYWQAEpSTyWetenschap/dier: THCA kan zenuwcellen beschermen
THCA (THC-zuur) toonden een potente zenuw beschermende activiteit bij muizen, en dit effect werd door middel van de activering van de PPAR-gamma receptor gemedieerd. De auteurs schreven dat het neuroprotectieve effect van THCA “het overwegen waard is voor de behandeling van de ziekte van Huntington en eventueel andere neurodegeneratieve en neuroinflammatorischer ziekten” .
Phytoplant Research SL, Córdoba, Spanje.
Nadal X, et al. Br J Pharmacol, 29. August 2017 [Im Druck]

Wetenschap: Ziekte van Huntington
Onderzoekers uit Leuven, België, vergeleken de verdeling van CB1 receptoren bij 20 patiënten die lijden aan de ziekte van Huntington, met 14 gezonde controlepersonen. Ze observeerden een hoge terugval van CB1 beschikbaarheid doorheen de grijze substantie in de hersenen bij patiënten, zelfs in een vroeg stadium van de ziekte. Zij merkten op dat “dit de eerste, bij ons weten, in vivo demonstratie is van de verstoring van het endocannabinoïdensysteem in een menselijke neurologische aandoening.” (Bron: Van Laere K, et al. J Nucl Med. 2010 Aug 18. )

 

Wetenschap/Dier: Zenuw beschermende effecten van CBG bij de ziekte van Huntington
CBG (cannabigerol) was “extreem” neuro protectief in twee muismodellen van de ziekte van Huntington. Auteurs schreven dat deze “resultaten nieuwe wegen openen voor het onderzoek naar gebruik van CBG, alleen of in combinatie met andere fytocannabinoïden of therapieën, voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten zoals HD. ‘
Instituto Universitario de Investigación en Neuroquímica, Universidad Complutense, Madrid, Spain.
Valdeolivas S, et al. Neurotherapeutics. 2014 Sep 25. [in press]

 

Wetenschap: Ziekte van Huntington
Volgens Spaanse onderzoekers werkte de activering van CB2 receptoren van microgliacellen, immuuncellen in de hersenen, neurobeschermend in een diermodel van de ziekte van huntington (Bron: Palazuelos J, et al. Brain 2009 Oct 5.

Wetenschap: De ziekte van Huntington
In dierenstudies werkte cannabidiol (CBD) beschermend tegen schade aan een bepaald hersengebied (striatum) door een chemische stof. De onderzoekers besloten dat CBD een neuroprotectieve rol speelt tegen schade aan het striatum. Dit kan relevant zijn in de ziekte van Huntington, een aandoening die gekenmerkt wordt door het verlies aan zenuwcellen in het striatum. (Bron: Sagredo O, et al. EUR J Neurosci, 2 August 2007;

Wetenschap: Ziekte van Huntington
In een diermodel van de ziekte van Huntinton verminderde de toediening van een endocannabinoïde opnameremmer (AM404) de hyperactieve beweging. De ziekte van Huntington is het gevolg van genitisch bepaalde degeneratie van zenuwcellen in de hersenen, waardoor ongecontroleerde bewegingen en emotionele instabiliteit ontstaan. (Bron: Lastres-Becker I, et al. Synapse 2002 Apr;44(1):23-35)

Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington’s disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice.

 

huntWetenschap/dier: Een synthetisch derivaat van Cannabigerol zou nuttig kunnen zijn bij een ontsteking aan de hersenen
In studies met muizen modellen bewees VCE-003, een synthetisch derivaat van cannabigerol (CBG),  neuroprotectief en ontstekingremmend te zijn en kan daarom “een hoog potentieel hebben voor de behandeling van de ziekte van Huntington (HD) en andere neurodegeneratieve ziektes met neurologische ontstekingen.”
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Madrid, Spain.
ncbiDíaz-Alonso J, et al. Sci Rep 2016;6:29789.

Prospects for cannabinoid therapies in basal ganglia disorders.

 

Huntington’s Disease and Cannabis

Controlled clinical trial of cannabidiol in Huntington’s disease.

Sativex-like combination of phytocannabinoids is neuroprotective in malonate-lesioned rats, an inflammatory model of Huntington’s disease: role of CB1 and CB2 receptors.

Cannabinoids: novel medicines for the treatment of Huntington’s disease.

 

Neuroprotective effects of phytocannabinoid-based medicines in experimental models of Huntington’s disease.

 

A pilot study using nabilone for symptomatic treatment in Huntington’s disease.