Kamervragen/Antwoorden: Nieuw onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis

Admin   november 15, 2017   Reageren uitgeschakeld

22/8/2017

Verzoek VWS toets herbeoordeling vergoeding medicinale cannabis

VWS+toets+herbeoordeling+standpunt+vergoeding+medicinale+cannabis

 

14/8/2017

Schippers heroverweegt medicinale wiet in basisverzekering

Patiënten in Nederland krijgen hun medicinale wiet in de toekomst misschien weer vergoed. Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid heeft Zorginstituut Nederland (ZiNL) gevraagd om de werkzaamheid van medicinale cannabis te onderzoeken. Dat meldt BN de Stem.

Op dit moment valt medicinale cannabis niet onder de basis- of aanvullende zorgverzekering. Enkele zorgverzekeraars vergoeden het medicijn wel, maar vanuit een coulanceregeling. De overheid blijft erbij dat de wetenschappelijke medische werking van wiet nooit is aangetoond. Daarom is het nooit eerder opgenomen in het basispakket.

Demissionair minister Schippers heeft het Zorginstituut begin dit jaar gevraagd om medicinale cannabis nog eens te onderzoeken. Het is aan het Zorginstituut om uit te zoeken wat de medische werking van de cannabis is en welke patiënten baat hebben bij vergoeding van het medicijn.

“De uitkomst kan óók zijn dat er geen aanleiding is om iets aan het standpunt te veranderen. Dit is aan het Zorginstituut. Op basis van de uitkomst van de vraag van de minister zal bekeken worden wat de vervolgstappen zijn. Daar kan ik nu nog niet op vooruit lopen”, zegt Ole Heil, woordvoerder van minister Schippers.

Eind vorig jaar besloot ook Zilveren Kruis, als laatste zorgverzekeraar, geen medicinale cannabis meer te vergoeden. Zo’n zevenhonderd verzekerden gebruiken cannabis tegen pijn dat is ontstaan door kanker, multiple sclerose (MS)of aids.

Door: Redactie Nationale Zorggids


 

Op 8 februari heeft Vera Bergkamp van D66 kamervragen ingezonden aan de minister van Volksgezondheid Mw. Schippers, betreffende nieuw onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis. Dit naar aanleiding van het stopzetten van vergoeding van medicinale cannabis vanuit de basisverzekering bij diverse zorgverzekeraars. Op 22 februari de antwoorden:

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2016–2017
Vragen gesteld door de leden der Kamer
2017Z02010

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over nieuwe onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis (ingezonden 8 februari 2017).

Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 22 februari 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat enkele zorgverzekeraars onlangs, naar aanleiding van uw brieven aan de Kamer, gestopt zijn met het gedogen van medicinale cannabis uit het basispakket?

Antwoord 1

Ik ben ermee bekend dat er zorgverzekeraars zijn die medicinale cannabis niet meer vergoeden. Medicinale cannabis heeft nooit tot het basispakket behoort. Sommige zorgverzekeraars hebben medicinale cannabis tot voor kort onder bepaalde voorwaarden vanuit een aanvullende verzekering of vanuit coulance vergoed. Zij hebben besloten om dit niet meer te doen. Het is aan de zorgverzekeraars om te beslissen of zij wel of niet vergoeden.

Bepaalde zorgverzekeraars bieden uit coulance een overgangsregeling waarbij de kosten voor medicinale cannabis ook nog in 2017 worden vergoed.

Zie ook mijn brief aan de Tweede Kamer op 15 december 2016

Vraag 2

Is het u bekend dat, indien patiënten niet langer medicinale cannabis kunnen gebruiken, het eerst volgende substituut morfine voor hen is? Is het u ook bekend dat de bijwerkingen van morfine er vaak voor zorgen dat iemand slaperig is en hierdoor minder makkelijk kan participeren in de maatschappij? Hoe duidt u het gegeven dat patiënten zich bij gebrek aan medicinale cannabis tot morfine moeten wenden, met het oog op de hier genoemde bijwerkingen?

Antwoord 2

De door u genoemde bijwerkingen van morfine en het positieve effect van medicinale cannabis op deze bijwerkingen zijn mij bekend. Medicinale cannabis is en blijft op recept verkrijgbaar voor patiënten. De verschillende variëteiten medicinale cannabis zijn beschikbaar en uit voorraad leverbaar.

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat er jaarlijks 700 kilo medicinale cannabis wordt geëxporteerd naar buurland Duitsland om te voorzien in de vraag naar medicinale cannabis binnen de basisverzekering?

Antwoord 3

Ja.

Vraag 4

In hoeverre kunt u aangeven op welke onderzoeken Duitsland zich gebaseerd heeft om medicinale cannabis op te nemen in de basisverzekering? Kunt u aangeven hoe u deze onderzoeken waardeert? Zo ja, kunt u aangeven waarom voor Nederland dezelfde onderzoeken niet volstaan? Zo nee, wilt u deze onderzoeken op waarde laten waarderen?

Antwoord 4

Er is mij niet bekend welke onderzoeken ten grondslag liggen aan het besluit van Duitsland. Zie verder antwoord op vraag 5.

Vraag 5

Kunt u aangeven op welke wijze het Zorginstituut Nederland momenteel het onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis vormgeeft? Kunt u aangeven in hoeverre er een double-blinded trial wordt overwogen? Kunt u aangeven wat de verwachte duur van het onderzoek zal zijn, en of buitenlandse onderzoeken (zoals bijvoorbeeld gedaan in Duitsland) meegenomen kunnen worden? Zo ja, kunt u een stappenplan meenemen in de beantwoording van deze vragen? Zo nee, waarom kunt u dit niet?

Antwoord 5

Binnenkort vindt er een rondetafelgesprek plaats met het Zorginstituut Nederland (ZiN) en het Bureau Medicinale Cannabis om te inventariseren of het ZiN een nader advies kan uitbrengen over de effectiviteit van medicinale cannabis. Op welke termijn ZiN mogelijk een advies kan uitbrengen zal ik tijdens de ronde tafel bespreken. Ook de vraag of buitenlandse onderzoeken en rapporten meegenomen kunnen worden zal ik met ZiN bespreken.

Het Zorginstituut Nederland doet zelf geen onderzoek. Onderzoek met een potentieel nieuw geneesmiddel wordt gedaan door de fabrikant. Tot voor kort waren trials met een placebo nog niet mogelijk omdat er geen placebo van medicinale cannabis beschikbaar was. Sinds eind 2016 is er een placebo beschikbaar dat voor een trial gebruikt kan worden. Zie ook de eerder genoemde brief van 15 december 2016.

Bron

10/11/2017

Geen vergoeding medicinale cannabis vanuit basisverzekering in 2018

Zorginstituut Nederland maakt vandaag bekend dat er definitief geen vergoeding meer plaats vindt vanuit het basispakket!

 


Hier een overzicht van alle wetenschappelijke onderzoeken over medicinale cannabis en cannabinoïden op de website van International Association for Cannabinoid Medicines

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

 


 

Een Vandaag: PGMCG over vergoeding medicinale cannabis zorgverzekeraars en meer

fragment

DSCN1470