Kamervragen / Antwoorden: nieuwe drugstest automobilisten problematisch

Admin   november 16, 2017   Reageren uitgeschakeld

Op 15 augustus

Vragen van de leden Bergkamp, Van Engelshoven en Jetten (allen D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie (ingezonden 15 augustus 2017).

Vraag 1

Kent u de berichtgeving van Impuls & Woortblind, de vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie, dat de nieuwe drugstest van de politie mensen met ADHD onterecht als overtreders kan neerzetten?1

Vraag 2

Klopt het dat deze nieuwe speekseltest op drugs voor automobilisten ook test op het gebruik van dexamfetamine?

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat mensen met ADHD regelmatig medicatie voorgeschreven krijgen waar dexamfetamine in zit? Bent u bekend met het gegeven dat bij volwassenen qua medicatie stimulantia de eerste keuze is (methylfenidaat en dexamfetamine), zoals verwoord in de landelijke Richtlijn ADHD bij volwassenen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie?2

Vraag 4

Bent u bekend met het gegeven dat het gebruik van medicatie met dexamfetamine de rijvaardigheid van mensen met ADHD verbetert, zoals beschreven in het «Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid» van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)3 en de reactie van de Gezondheidsraad op dit rapport?4 Deelt u deze conclusie?

Vraag 5

Acht u het een risico dat wanneer mensen met gebruik van ADHD-medicatie met dexamfetamine onterecht hun rijbevoegdheid wordt ontzegd, omdat zij positief getest kunnen worden met de nieuwe speekseltest op drugs? Zo nee, waarom niet? Zo ja, acht u het een risico dat mensen met ADHD dergelijke medicatie niet meer zullen gebruiken om te voorkomen dat hun rijbevoegdheid (onterecht) wordt ontzegd, terwijl juist het niet gebruiken van deze medicatie hun rijgedrag kan verminderen?

Vraag 6

Op welke wijze wordt voorkomen dat mensen met ADHD die gebruikmaken van medicatie met dexamfetamine, hun rijbevoegdheid onterecht wordt ontnomen omdat de nieuwe speekseltest op drugs een positieve uitslag geeft? Is het afdoende wanneer zij bij een positieve test aan de politie een doktersverklaring kunnen overhandigen? Waarom wel of waarom niet?

Op welke wijze wordt hier door de politie in de praktijk op geacteerd?

Vraag 7

Klopt het dat ook in België een vergelijkbare speekseltest, geïntroduceerd in 2010, positief test(te) op medicatie voor ADHD?5 Op welke wijze wordt hier in België mee omgegaan?

Bron

15 oktober 2017

Antwoorden op Kamervragen over drugstest positief voor mensen met ADHD en medicinale cannabis (Impulsenwoortblind)

Mensen met ADHD/ADD die dexamfetamine gebruiken kunnen gewoon auto rijden. Ze hoeven de drugstest niet te vrezen als ze hun medicatie volgens voorschrift nemen. Als ze er tenminste geen andere drugs of drank bij gebruikt hebben.

Dat is de strekking van de antwoorden die minister Blok van Veiligheid en Justitie gisteren heeft gegeven op de Kamervragen. Mooi nieuws!

In de brief aan de D’66 Kamerleden zegt de minister vier belangrijke dingen:

1) De speekseltesten worden alleen afgenomen bij automobilisten die gevaarlijk rijgedrag vertonen, waarbij drugs een oorzaak kan zijn. Wanneer mensen volgens voorschrift dexamfetamine (of medicinale cannabis of morfine) gebruiken, is dit niet aan de orde. Ze rijden er immers beter van.

2) Als je bij een zogenaamde fuikcontrole, bijvoorbeeld bij een festival, toch positief test op een speekseltest, geef dan aan dat je dexamfetamine op doktersvoorschrift gebruikt. De agent noteert dit in het proces-verbaal en dit wordt dan meegenomen in de eventuele vervolgprocedure. Waarin ook weer het rijgedrag en eventueel combinatiegebruik van andere middelen meegewogen wordt.

3) Betrokken ministers gaan samen met apothekers en andere partijen kijken hoe ze een formele uitzondering in regels kunnen vatten, waarmee mensen die medicinaal dexamfetamine, cannabis of morfine gebruiken niet meer strafbaar zijn. Als ze zich wel aan de voorgeschreven dosering houden.

4) Methylfenidaat wordt NIET getest in de speekseltest.

Ons advies
Wij denken dat de minister hiermee het probleem voor onze doelgroep serieus neemt. Ons advies: blijf de dexamfetamine vooral gebruiken en ga met een gerust hart de weg op. Daarbij gaan we er van uit dat je van jezelf weet dat je veilig rijdt. Waarschijnlijk veiliger dan zonder de medicatie.

Vera Bergkamp en collega’s: veel dank voor jullie hulp om dit probleem op de politieke agenda te krijgen!

Lees hieronder de brief met de antwoorden van minister Blok op de Kamervragen van D’66.

Bron

Wij adviseren u onderstaande antwoorden uit te printen als medicinaal cannabis gebruiker en dit bij je autopapieren bewaren!

 

blok blok1 blok2 blok3 blok4