International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 9/7/2017

Admin   juli 8, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 9/7/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


griekGriekenland: Regering legaliseert het medicinaal gebruik van cannabis

Griekenland is de nieuwste Europese land dat cannabis legaliseert voor medische doeleinden. Minister-president Alexis Tsipras verklaarde, dat artsen binnenkort in de positie zullen zijn voor het voorschrijven van het geneesmiddel voor een aantal ziekten.

„Vanaf vandaag is het land in een nieuw hoofdstuk beland, waarin Griekenland tot een van de landen hoort, waarin patiënten in nood die verzorging nodig hebben met medicinale cannabis legaal is,“ verklaarde de heer Tsipras tijdens een persconferentie, zoals het gemeld werd door de krant van de Griekse regering. Details daarover, zoals hoe het geneesmiddel zal worden geteeld en gedistribueerd, moet nog worden geregeld door de linkse partij Tsipras. De minister-president verklaarde bovendien, dat cannabis van de lijst van verboden middelen in de Tabel A in de lijst van drugs in Tabel B opnieuw moet worden ingedeeld. In deze categorie bevinden zich drugs als methadon en opium met geaccepteerd medisch nut.

Independent vom 3. Juli 2017


 

migraiWetenschap/Mens: Cannabis was in een klinische studie werkzaam bij  migraine en cluster hoofdpijn

Een italiaanse studie, die bij het congres van de europese academie voor neurologie in juni werd voorgesteld, heeft getoond, dat cannabis zo werkzaam als beschikbare farmaceutische therapieën voor de profylaxe van migraine is. In een fase 2 studie, kregen 79 patiënten met chronische migraine een dagelijkse dosis van 25 mg amitriptyline of 200 mg van een cannabis extract met THC en CBD over een periode van 3 maanden. Het extract werd uit de cannabissoort Bedrocan met 19 % THC en de soort Bedrolite met 9 % CBD samengesteld. 48 patienten met cluster-hoofdpijn kregen dagelijks beiden de gelijke dosis van het cannabisextract of 480 mg verapamil. Bij acute pijn krijgen deelnemers extra 200 mg van het extract bij beide hoofdpijnvormen.

Terwijl het cannabisextract en amitriptyline een vergelijkbare vermindering van de aanvallen bereikt, nam de sterkte en het aantal clusterhoofdpijn-aanvallen alleen iets af. Bij de behandeling van acute pijn verminderde cannabis de pijnintensiteit bij migraine-patiënten rond de 43,5 %. Het gelijke resultaat werd bij patiënten met cluster-hoofdpijn bereikt, maar alleen in die met migraine in de kindertijd.

Nicolodi M, et al. Therapeutic Use of Cannabinoids – Dose Finding, Effects and Pilot Data of Effects in Chronic Migraine and Cluster Headache. 3. EAN-Kongress. Amsterdam. 24. – 27. Juni 2017.

Apotheke Adhoc vom 29. Juni 2017


 

Nieuws in het kort


 

spanjeSpanje: Catalonie legaliseert de consumptie, teelt en transport van cannabis
De regering van Catalonie heeft cannabis gelegaliseerd. De teelt, de consumptie en het transport van cannabis werden leden van desbetreffende clubs toegestaan, nadat het regeringsparlement daarvoor stemde, het te reguleren.
Independent vom 30. Juni 2017


 

thanksnormaliseWetenschap/Mens: Hoe het gebruik van medicinale cannabis levens kan redden
Veel chronische ziekten worden geassocieerd met een verhoogd risico op zelfmoord. Bij sommige van deze ziekten,kan  cannabis helpen zelfmoord te voorkomen. Nu heeft een studie aangetoond met 7736 patiënten dat mensen met Tourette’s syndroom of chronische tic-stoornissen meer dan vier keer als waarschijnlijk sterven door zelfmoord dan de algemene bevolking.
Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden
Fernández de la Cruz L, et al. Biolog Psych, 2017;82(2):111.


 

verkeerWetenschap/Mens: De legalisering van cannabis in bepaalde US-Staten heeft geen effect op het aantal dodelijke ongelukken door verkeersongevallen
Wetenschappers onderzochten tussen 2009 en 2015 in Washington, Colorado en 8 vergelijkbare staten,  het jaarlijkse aantal sterfgevallen als gevolg van verkeersongevallen. Zij vonden dat “zich 3 jaar na de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik, de veranderingen van verkeer ongeval doden voor Washington en Colorado statistisch niet van soortgelijke Staten zonder een legalisatie van wiet voor recreatief gebruik verschilde”.   
Dell Medical School, Universiteit van Texas, Austin, USA.
Aydelotte JD, et al. Am J Public Health, 22. Juni 2017:e1-e3. [Im Druck]


 

muziekalcoholwietWetenschap/Mens: Alcoholconsumptie, maar niet cannabisgebruik werd geassocieerd met veranderingen in de hersenstructuur met inbegrip van een vermindering van de hoeveelheid grijze massa
 Een groep van 853 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar en een groep van 439 jongeren tussen 14 en 18 jaar werden de effecten van alcohol en cannabis op de hersenen onderzocht.  Uit hun onderzoek concluderen de auteurs dat “de ernst van de consumptie van alcohol met een sterk verminderde hoeveelheid grijze stof en de integriteit van witte stof bij volwassenen is verbonden, en met een kleinere hoeveelheid grijze stof bij adolescenten”.  Er was geen effect als gevolg van cannabisgebruik.
Instituut voor Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit van Colorado, Boulder, USA.
Thayer RE, et al. Addiction, 23. Juni 2017 [Im Druck]


 

cellencbdWetenschap/Dier: CBD verminderd bepaalde emotionele aspecten van de pijnwaarneming
In een studie met ratten met allodynia verminderd het phytocannabinoide CBD (Cannabidiol) pijn door het moduleren van de affectieve dimensie van pijn. Allodynia is pijn na normaal niet-pijnlijke stimuli, bijvoorbeeld door het aanraken van de huid.
Medische Faculteit van Ribeirão Preto, Universiteit van São Paulo, Brazilie.
Genaro K, et al. Front Pharmacol. 2017;8:391.


 

psychosesWetenschap/mens: cannabisgebruik bij jongeren werd geassocieerd met psychose-achtige ervaringen
In een groep van 2566 adolescenten, die vanaf het 13de levensjaar tot hun zestiende levensjaar begeleid werden, was toenemend gebruik van cannabis met een verhoogde kans voor psychose-achtige ervaringen verbonden. Dit was gedeeltelijk gemedieerd door depressie. De auteurs schreven dat “een positief effect kan worden bereikt door het beïnvloeden van depressieve symptomen,, daarnaast proberen, cannabisconsumptie bij adolescenten die kans hebben op psychotische ervaringen, te voorkomen.”
Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Montreal, Canada.
Bourque J, et al. J Child Psychol Psychiatry, 5. Juli 2017 [im Druck]


 

tabakWetenschap/mens: het roken van sigaretten kan het risico voor psychotische ervaringen verhogen
In een studie met 1680 mensen uit Londen was het dagelijks roken van sigaretten met ongeveer 50% verhoogd risico op het ervaren van psychotische ervaringen verbonden (odds ratio aangepast: 1.47).    . De wetenschappers vonden een dosis-respons relatie, met een verhoogd tabak gebruik verhoogde het risico voor psychotische ervaringen. Bij voormalige gebruikers, was het risico net zo groot was als in niet gebruikers.
King’s College London, UK
Bhavsar V, et al. Psychol Med, 28. Juni 2017:1-9. [im Druck]


 

pupilWetenschap/mens: Trauma in de kindertijd wordt geassocieerd met een toename van de consumptie van cannabis en cocaïne bij volwassenheid
In een groot collectief van 12,288 deelnemers, die in de leeftijd van 11 tot 21 jaar en opnieuw in de leeftijd van 18 tot 26 jaar ondervraagd werden, was trauma in de kindertijd met een verhoogd risico voor het gebruik van cannabis en cocaïne in de volwassenheid verbonden, het risico nam met het aantal trauma’s toe.      
Instituut voor Volksgezondheid, Medische Faculteit van de Universiteit van New York, USA.
Scheidell JD, et al. Addiction, 23. Juni 2017 [Im Druck]


 

IMG_7009Wetenschap/mens: cannabisgebruik werd geassocieerd met een verminderde fysieke activiteit
In een collectief van 12288 volwassenen (29 tot 50 jaar) toonde cannabisconsumenten in vergelijking met niet consumenten een iets lagere frequentie van matig intensieve lichamelijke activiteit op (huidige gebruikers: 51,9%, ex-gebruikers: 50,4%, niet consumenten: 55,3%). Als de frequentie van cannabisgebruik verhoogd was,  daalde de tijd die werd besteed met fysieke activiteit dus.
Faculteit voor verpleging en gezondheidswetenschappen, Universiteit van Miami, USA.
Vidot DC, et al. Drug Alcohol Depend. 2017;178:43-48.


 

endocannaWetenschap/dier: Een gebrek aan meervoudig onverzadigde vetzuren tijdens de jeugd had een negatief effect op de geestelijke prestaties en dit effect werd verbeterd door  endocannabinoïden
Bij muizen resulteerde een tekort van Omega-3-vetzuren, deze varieerde van adolescentie naar volwassenheid, in een sterke toename van angst en droefheid, wat tot afname van bepaalde cognitieve functies bij volwassenheid leid. De remming van de endocannabinoide-afbouw, die tot een verhoging van de endocannabinoïde concentraties leid, normaliseerde het gedrag bij deze muizen.
INSERM, Marseille, Frankrijk.
Manduca A, et al. J Neurosci, 19. Juni 2017 [Im Druck]


 

epilepsieWetenschap/dier: De mechanismen waardoor CBD epilepsie verbeterd zijn nog steeds onduidelijk
CBD verminderd de aanvallen activiteit van epilepsie bij rattenmodellen. Dit effect was niet veroorzaakt door de 5HT1A- of 5HT1A-Receptoren. De auteurs schreven, dat „terwijl dit werk de anticonvulsant bevestigd, de doeltreffendheid van CBD en de toepassing ondersteunt bij de behandeling van epilepsie bij de mens, is meer onderzoek over de mechanismen en werking van CBD  nodig”.
Skidmore College, Saratoga Springs, USA.
Pelz MC, et al. Epilepsy Behav. 2017;73:111-118.


 

German

English

IACM-Bulletin of 9 July 2017

1.

Greece: Government legalizes medical use of cannabis

Greece has become the latest European country to legalise cannabis for medical purposes. Prime Minister Alexis Tsipras said that doctors will soon be able to prescribe the drug for a variety of medical conditions.

“From now on, the country is turning its page, as Greece is now included in countries where the delivery of medical cannabis to patients in need is legal.” Mr Tsipras said at a press conference, as reported by the Greek Government Gazette. Details on how the drug will be cultivated and distributed are yet to be clarified by Mr Tsipras’ left-wing party. The Prime Minister also said cannabis would be downgraded from a Table A prohibited drug to a Table B drug, in which category are other drugs like methadone and opium with approved medical values

<a href=”www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-marijuana-legal-medical-cannabis-weed-law-passes-a7821771.html”>Independent of 3 July 2017</a>

2.

Science/Human: Cannabis effective in migraine and cluster headache in a clinical study

An Italian study presented at the Congress of the European Academy of Neurology in June, has determined that cannabis is as effective as current pharmaceutical therapies for migraine prophylaxis. In a phase 2 study, 79 patients with chronic migraine were given a daily dose of either 25mg of amitriptyline or 200mg of a cannabis extract containing THC and CBD for a period of three months. The extract was made from the cannabis strain Bedrocan with 19 % THC and the strain Bedrolite with 9 % CBD. Forty-eight cluster headache patients also received either the same dose of the cannabis extract or 480mg of verapamil daily. For acute pain, an additional 200mg of the extract were administered for both types of headaches.

While the cannabis extract and amitriptyline achieved similar reduction in attacks, the severity and number of cluster headache attacks only fell slightly. In the treatment of acute pain, cannabis reduced pain intensity among migraine patients by 43.5%. The same results were seen in cluster headache patients, but only in those who had experienced migraine in childhood.

<a href=”www.nutraingredients-asia.com/Research/Cannabinoids-as-effective-as-pharmaceutical-treatments-for-migraine-attacks/?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Subject&c=PNxz5Aih0L3Pfawt2P0GzsvQ9/LKE1WC”>Nicolodi M, et al. Therapeutic Use of Cannabinoids – Dose Finding, Effects and Pilot Data of Effects in Chronic Migraine and Cluster Headache. 3rd EAN Congress. Amsterdam. 24 – 27 June 2017.</a>

<a href=”m.apotheke-adhoc.de/nachrichten/nachricht-detail/medizinalhanf-neue-indikation-thc-cbd-cannabis-bei-migraene/?L=&cHash=51ee0b74d62fd83669f303c78ec0a07d”>Apotheke Adhoc of 29 June 2017</a>

3.

News in brief

Spain: Catalonia legalises cannabis consumption, cultivation and distribution
The government of Catalonia has legalised cannabis. The cultivation, consumption and distribution of cannabis will be permitted for members of designated clubs after the region’s parliament voted to regulate them.
<a href=”www.independent.co.uk/news/world/europe/catalonia-marijuana-legalise-cannabis-consumption-distribution-spain-region-petition-a7816981.html”>Independent of 30 June 2017</a>

Science/Human: How the medical use of cannabis saves lives
Many chronic illnesses are associated with increased suicide risks. In several of these medical conditions cannabis may be helpful and avoid suicide. Now a study with 7,736 patients demonstrated that people with Tourette’s disorder or chronic tic disorder are over four times more likely to die by suicide than the general population.
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
<a href=”www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(16)32723-8/fulltext”>Fernández de la Cruz L, et al. Biolog Psych, 2017;82(2):111.</a>

Science/Human: Legalisation of cannabis in certain US states had no effect on number of motor vehicle crash fatalities
Scientists investigated annual numbers of motor vehicle crash fatalities between 2009 and 2015 in Washington, Colorado, and 8 control states. They found that “three years after recreational marijuana legalization, changes in motor vehicle crash fatality rates for Washington and Colorado were not statistically different from those in similar states without recreational marijuana legalization.“
Dell Medical School, University of Texas, Austin, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28640679″>Aydelotte JD, et al. Am J Public Health. 2017 Jun 22:e1-e3. [in press]</a>

Science/Human: Alcohol use but not cannabis use was associated with changes in brain structure including reduced volume of grey matter
In a group of 853 adults aged 18-55 years and a group of 439 adolescents aged 14-18 years effects of alcohol and cannabis use on the brain were investigated. Authors concluded from their research that “alcohol use severity is associated with widespread lower gray matter volume and white matter integrity in adults, and with lower gray matter volume in adolescents.” There was no effect of cannabis use.
Department of Psychology & Neuroscience, University of Colorado Boulder, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28646566″>Thayer RE, et al. Addiction. 2017 Jun 23. [in press]</a>

Science/Animal: CBD reduces certain emotional aspects of pain perception
In a study with rats with allodynia the plant cannabinoid CBD (cannabidiol) reduced pain by modulating the affective dimensions of pain. Allodynia refers to pain following normally non-painful stimulation, e.g. by touching the skin.
Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Brazil.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28680401″>Genaro K, et al. Front Pharmacol. 2017;8:391.</a>

Science/Human: Cannabis use in adolescents was associated with psychotic-like experiences
In a group of 2,566 adolescents, who were followed from the age of 13 years to 16 years increased cannabis use was associated with an increased likelihood of having psychotic-like experiences. This was partly mediated by depression. Authors wrote that “there may be a preventative effect to be gained from targeting depression symptoms, in addition to attempting to prevent cannabis use in youth presenting increasing psychotic experiences.”
Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Montreal, Canada.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28677235″>Bourque J, et al. J Child Psychol Psychiatry. 2017 Jul 5. [in press]</a>

Science/Human: Cigarette smoking may increase the risk for psychotic experiences
In a study with 1,680 people living in London daily cigarette smoking was associated with an about 50% increase in the risk of having psychotic experiences (adjusted odds ratio 1.47, 95%). Scientists found a dose-response relationship with increased tobacco use increasing the risk for psychotic experiences. In former uses the risk was as high as in non-users.
King’s College London, UK.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28655360″>Bhavsar V, et al. Psychol Med. 2017 Jun 28:1-9. [in press]</a>

Science/Human: Trauma in childhood is associated with increased use of cannabis and cocaine in adulthood
In a large sample of 12,288 participants, who were interviewed at ages 11-21 years and again at ages 18-26 years traumas in childhood were associated with an increased risk of cannabis and cocaine use in adulthood and the risk increased with the number of traumas.
Department of Population Health, New York University School of Medicine, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28645136″>Scheidell JD, et al. Addiction. 2017 Jun 23. [in press]</a>

Science/Human: Cannabis use was associated with reduced recreational physical activity
In a sample of 12,618 adults (20-59 years) cannabis users had a little lower prevalence of moderate physical activity than never users (current users: 51.9%, past users: 50.4%, never users: 55.3%). As the frequency of cannabis use increased, time spent on physical activity decreased.
School of Nursing and Health Sciences, University of Miami, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28641129″>Vidot DC, et al. Drug Alcohol Depend. 2017;178:43-48.</a>

Science/Animal: Deficiency of polyunsaturated fatty acid during adolescence had a negative effect on cognitive performance and this effect was ameliorated by endocannabinoids
In mice deficiency in omega-3 fatty acids lasting from adolescence into adulthood resulted in strong increases in anxiety and joylessness which lead to decreases in specific cognitive functions in adulthood. Inhibition of endocannabinoid degradation, resulting in increased endocannabinoid concentrations normalized behaviours in these mice.
INSERM, Marseille, France.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28630250″>Manduca A, et al. J Neurosci. 2017 Jun 19. [in press]</a>

Science/Animal: The mechanisms by which CBD improves epilepsy remain unclear
CBD reduced seizure activity in epilepsy models of rats. This effect was not mediated by 5HT1A or 5HT2A receptors. Authors wrote that “while this work further confirms the anticonvulsant efficacy of CBD and supports its application in the treatment of human seizure disorders, additional research on CBD’s mechanism of action must be conducted.”
Skidmore College, Saratoga Springs, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28624721″>Pelz MC, et al. Epilepsy Behav. 2017;73:111-118.</a>


 Overzicht alle bulletins

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany