International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 6/8/2017

Admin   augustus 6, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 6/8/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 

polen1Polen: Een nieuwe wet voor het medicinaal gebruik van cannabis zal binnen drie maanden van kracht zijn

Op 21 juli ondertekende president Andrzej Duda een wet, dat vantevoren door het parlement was goedgekeurd. Daarna zal het mogelijk zijn, medicijnen op basis van cannabis met een recept in de apotheek te kopen „Onder de nieuwe regels moeten patiënten een vereenvoudigde toegang tot cannabis hebben, om symptomen van bepaalde ziektes te behandelen, zoals chronische pijn,  Misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie, Multiple sclerose en epilepsie”, volgens de wet.

Het was oorspronkelijk in het wetsvoorstel,  dat het patiënten met een vergunning toestaat, hun eigen cannabis voor persoonlijk gebruik te mogen kweken. Volgens de goedgekeurde versie van de wet, worden cannabis bloemen geïmporteerd uit het buitenland. Ze worden gebruikt als grondstof voor farmaceutische preparaten. Vervolgens kunnen artsen die medicijnen voorschrijven. De wet werd gesteund door 440 van de 460 afgevaardigden van de SEIM, het Poolse Parlement, ultimo juni 2017. De wet treedt in werking binnen drie maanden.

RMF24 vom 21. Juli 2017

112 international vom 21. Juli 2017


 

parkinsonWetenschap/Mens: Cannabis kan volgens een enquete behulpzaam zijn bij de ziekte van Parkinson

Cannabis kan volgens een enquete, die door wetenschappers aan de staats universiteit van Colorado is uitgevoerd, nuttig zijn bij de ziekte van Parkinson.Een anonieme vragenlijst werd van 15 februari tot 15 oktober 2016 op de webpagina’s van de Michael j. Fox Foundation en de National Multiple Sclerosis Society geplaatst. De vragenlijst is ingevuld door 595 deelnemers, met inbegrip van 76% met de ziekte van parkinson (PD) en 24% met multiple sclerose (MS).

Huidige gebruikers melde een hoge werkzaamheid van cannabis in een kracht van 6.4 op een schaal van 0-7 en 59% en gaven aan dat zij voorgeschreven medicatie  konden verminderen na begin van cannabisgebruik. Huidige cannabisgebruikers waren jonger en rapporteerde een lager niveau van invaliditeit, specifiek in stemming, het geheugen en uitputting. De auteurs concludeerden dat “cannabis positieve effecten op stemming, geheugen, de uitputting en het gewicht heeft bij mensen met PD en MS”. 

Kindred JH, Li K, Ketelhut NB, Proessl F, Fling BW, Honce JM, Shaffer WR, Rudroff T. Cannabis use in people with Parkinson’s disease and Multiple Sclerosis: A web-based investigation. Complement Ther Med. 2017;33:99-104.


 

Nieuws in het kort


 

ccrIACM: Nieuwe publikaties over cannabis en cannabis onderzoek
Nieuwe artikelen werden gepubliceerd in CCR, het partner-tijdschrift van de IACM :
”Cannabis as a Substitute for Opioid-Based Pain Medication: Patient Self-Report” van Reiman Amanda, Welty Mark, en Solomon Perry,
”A Guide to the National Academy of Science Report on Cannabis: An Exclusive Discussion with Panel Members” van Daniele Piomelli, Ziva Cooper, Donald Abrams, Igor Grant, en Sachin Patel,
”An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies” van Kerstin Iffland en Franjo Grotenhermen,
”Prevalence and Correlates of Cannabis Use in Outpatients with Serious Mental Illness Receiving Treatment for Alcohol Use Disorders” van Jordan Skalisky, Emily Leickly, Oladunni Oluwoye, en al.,
”Anti-Inflammatory Activity in Colon Models Is Derived from Δ9-Tetrahydrocannabinolic Acid That Interacts with Additional Compounds in Cannabis Extracts” van Nallathambi Rameshprabu, Mazuz Moran, Ion Aurel, en al.,
”N-Arachidonoyl Dopamine: A Novel Endocannabinoid and Endovanilloid with Widespread Physiological and Pharmacological Activities” van Urszula Grabiec en Faramarz Dehghani,
”The Use of Cannabis by Patients with Sickle Cell Disease Increased the Frequency of Hospitalization due to Vaso-Occlusive Crises” van Samir K. Ballas.


Wetenschap/mens: Cannabis gebruik in de pubertijd is niet geassocieerd met verlaagde intelligentie tijdens tweelingstudies. 
In een onderzoek met 1.989 tweelingen uit de Verenigde Staten word cannabis gebruik niet geassocieerd met een aanzienlijke verandering van het intelligentiequotiënt (IQ) of de executieve functies. De frequentie van cannabisgebruik en cannabis afhankelijkheid werd beoordeeld op 18-jarige leeftijd. Het IQ is getest op 5, 12 en 18-jarige leeftijd. De auteurs concluderen dat “het gebruik op korte termijn van cannabis bij adolescentie veroorzaakt geen afwijkend IQ of vermindering van de executieve functies, ook niet wanneer het gebruik van cannabis het niveau van afhankelijkheid bereikt.”
Psychologisch Instituut, Staats Universiteit van Arizona, Tempe, USA.
Meier MH, et al. Addiction, 22. Juli 2017 [Im Druck]


 

hippo
Wetenschap/mens: Zwaar cannabis gebruik in de pubertijd heeft geen invloed op het volume van de hippocampus.
In een studie met 20 zware cannabis gebruikers (leeftijd 18-24 jaar) en 23 gezonde vrijwilligers, welke allen aan het begin van de studie werden onderzocht en drie jaar later, bleek dat cannabis geen invloed heeft op het volume van de hippocampus. De hippocampus is een hersenstructuur die belangrijk is voor het geheugen. De gebruikers begonnen met het roken van cannabis rond hun 16e en rookte ongeveer 5 dagen per week.
Kliniek voor Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam, Nederland.
Koenders L, et al. J Psychopharmacol. 2017(8):1027-1034.


 
Wetenschap/cellen: Endocannabinoïden verlengen de overlevingsverwachting van zenuwcellen bij HIV.
Endocannabinoïden anandamide en 2-AG beschermen de zenuwcellen van de hersenen, welke worden blootgesteld aan de schadelijke effecten van tat (transactivator van transcriptie). Tat is een eiwit dat word geproduceerd door het HIV-1 virus, welke ervoor zorgt dat de productie van het virus word verbetert. Auteurs schrijven dat het endocannabinoïde systeem “veelbelovende doelen bezit voor de behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen welke verband houden met het HIV-1 virus.”
Instituut voor Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit van North Carolina, Chapel Hill, USA.
Xu C, et al. Mol Cell Neurosci. 2017;83:92-102.


 

Wetenschap/Mens: Het aantal cannabinoidereceptoren en de concentratie van cannabinoiden variëren met de leeftijd
Wetenschap/mens: Het aantal cannabinoïde receptoren en de concentratie van het aantal endocannabinoïden variëren met de leeftijd.
Zowel bij ratten als bij mensen variëren de niveaus van de endocannabinoïde anandamide en 2-AG (arachidonoylglycerol) en de expressie van het GPR55 receptor varieert van leeftijd in hersengebieden, welke relevant zijn voor de pijnperceptie.

School of Life Sciences, Nottingham, Groot Britannie.
H-T Kwok C, et al. Pain, 1. August 2017 [im Druck]


 

leverWetenschap/mens: De CB2 receptor is betrokken bij lever ontsteking HIV patiënten.
Bij 166 patiënten, welke zijn geïnfecteerd met het hepatitis C of HIV virus, is een bepaalde variant van de cannabinoide-2 receptor (CB2 receptor) geassocieerd met een hoger risico op een ernstige leverontsteking

Institut für Seelische Gesundheit und öffentliche Medizin, Universität von Campania Luigi Vanvitelli, Napels, Italie.
Sagnelli C, et al. PLoS One. 2017;12(7):e0181890.


 

Wetenschap/dier: Interferon-gamma beïnvloed stemming door modulatie van het CB1 receptor.
In een muizenmodel met multiple sclerose (experimentele auto-immune encefalomyelitis) bleek interferon gamma, een modulator van de ontsteking, de stemming van de dieren te beïnvloeden. Dit effect werd uitgeoefend door modulatie van de functie van de CB1-receptoren.
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Rome, Italie.
Mandolesi G, et al. Neurobiol Dis, 27. Juli 2017 [Im Druck]

 


 

astroWetenschap/dier: De endocannabinoïde 2-AG induceert een zenuwcel reparatie bij een muismodel met MS
Een toename van de concentratie van het endocannabinoide 2-AG (2-Arachidonylglycerol) in een muismodel met multiple sclerose (Lymfkliertest Enzephalomyelitis) induceerde een reparatie van de zenuwcellen. De remming van de afbraak van 2-AG resulteerde in een remyelination, bouwt myeline weer op, dat sommige zenuwcellen omringt en is verstoord bij multiple sclerose.
Afdeling voor functionele en systematische Neurobiologie, Cajal-Institut, CSIC, Madrid, Spanje.
Feliu A, et al. J Neurosci, 27. Juli 2017 [Im Druck]


 

German

English

Poland: A law on the medical use of cannabis will take effect in three months

On 21 July President Andrzej Duda signed a law previously approved by the Parliament, according to which cannabis-based medicines can be purchased at pharmacies on prescription. “According to the new rules, patients should have simplified access to marijuana to treat symptoms of certain diseases, such as chronic pain, nausea and vomiting from chemotherapy, multiple sclerosis and epilepsy,” the law said.

Initially, the bill said that patients with an approval should be allowed to grow their own cannabis for personal use. According to the adopted version of the law cannabis flowers will be imported from abroad, which will be used as raw material for pharmaceutical preparations. Physicians will then be able to prescribe these medicines. The law on simplifying access to cannabis was supported by 440 of 460 deputies of Seim, the Polish Parliament, in late June 2017. The law will take effect in three months.

 

Science/Human: Cannabis may be helpful in Parkinson’s disease according to a survey

Cannabis may be beneficial in Parkinson’s disease according to a survey conducted by scientists of Colorado State University. An anonymous survey was hosted on the Michael J. Fox Foundation and the National Multiple Sclerosis Society webpages from 15 February to 15 October 2016. The survey was completed by 595 participants, of whom 76% suffered from Parkinson’s disease (PD) and 24% from multiple sclerosis (MS).

Current users reported high efficacy of cannabis of 6.4 on a scale from 0 to 7 and 59% reported reducing prescription medication since beginning cannabis use. Current cannabis users were younger and reported lower levels of disability, specifically in domains of mood, memory, and fatigue. Authors concluded that “cannabis may have positive impacts on mood, memory, fatigue, and obesity status in people with PD and MS.”

News in brief

IACM: New publications in Cannabis and Cannabinoid Research
New articles have been published in the CCR, the partner journal of the IACM:
<a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.0012″>”Cannabis as a Substitute for Opioid-Based Pain Medication: Patient Self-Report”</a> by Reiman Amanda, Welty Mark, and Solomon Perry,
<a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.29009.dpi”>”A Guide to the National Academy of Science Report on Cannabis: An Exclusive Discussion with Panel Members”</a> by Daniele Piomelli, Ziva Cooper, Donald Abrams, Igor Grant, and Sachin Patel,
<a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2016.0034″>”An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies”</a> by Kerstin Iffland and Franjo Grotenhermen,
<a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.0006″>”Prevalence and Correlates of Cannabis Use in Outpatients with Serious Mental Illness Receiving Treatment for Alcohol Use Disorders”</a> by Jordan Skalisky, Emily Leickly, Oladunni Oluwoye, et al.,
<a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.0027″>”Anti-Inflammatory Activity in Colon Models Is Derived from Δ9-Tetrahydrocannabinolic Acid That Interacts with Additional Compounds in Cannabis Extracts”</a> by Nallathambi Rameshprabu, Mazuz Moran, Ion Aurel, et al.,
<a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.0015″>”N-Arachidonoyl Dopamine: A Novel Endocannabinoid and Endovanilloid with Widespread Physiological and Pharmacological Activities”</a> by Urszula Grabiec and Faramarz Dehghani,
<a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.0011″>”The Use of Cannabis by Patients with Sickle Cell Disease Increased the Frequency of Hospitalization due to Vaso-Occlusive Crises”</a> by Samir K. Ballas.

Science/Human: Cannabis use in adolescents was not associated with decline in intelligence in a twin study
In a study with 1,989 twins from USA cannabis use was not associated with a significant change of the intelligence quotient (IQ) and executive function. Frequency of cannabis use and cannabis dependence were assessed at age 18. IQ was obtained at ages 5, 12, and 18. Authors concluded that “short-term cannabis use in adolescence does not appear to cause IQ decline or impair executive functions, even when cannabis use reaches the level of dependence.”
Department of Psychology, Arizona State University, Tempe, USA.

Science/Human: Heavy cannabis use by young adults did not influence the volume of the hippocampus
In a study with 20 heavy cannabis users (range 18-24 years) and 23 non-cannabis using healthy controls, who were examined at the beginning of the study and three years later, there was no influence of cannabis on the volume of the hippocampus. It is a certain brain region, which is important for memory. Cannabis users started smoking around 16 years and smoked on average five days per week.
Department of Psychiatry, University of Amsterdam, the Netherlands.

Science/Cells: Endocannabinoids may improve survival of nerve cells in HIV
The endocannabinoids anandamide and 2-AG protected nerve cells of the brain, which were exposed to the damaging effects of tat (transactivator of transcription). Tat is a protein produced by the HIV-1 virus, which enhances the production of the virus. Authors wrote that the endocannabinoid system “possesses promising targets for treatment of neurodegenerative disorders associated with HIV-1 infection.”
Department of Psychology & Neuroscience, University of North Carolina, Chapel Hill, USA.

Science/Human: The number of cannabinoid receptors and the concentration of endocannabinoids vary with age
In both rats and humans the levels of the endocannabinoids anandamide and 2-AG (2-arachidonoylglycerol) and the expression of the GPR55 receptor varied according to age in brain regions, which are relevant for pain perception.
School of Life Sciences, Nottingham, UK.

Science/Human: The CB2 receptor is involved in inflammation of the liver in HIV patients
In 166 patients, who were co-infected with hepatitis C and HIV, a certain variant of the cannabinoid-2 receptor (CB2 receptor) was associated with a higher risk of severe inflammation of the liver.
Department of Mental Health and Public Medicine, University of Campania Luigi Vanvitelli, Naples, Italy.

Science/Animal: Interferon-gamma influences mood by modulation of the CB1 receptor
In a mouse model of multiple sclerosis (experimental autoimmune encephalomyelitis) interferon-gamma, a modulator of inflammation, also influenced mood of the animals. And this effect was exerted by modulation of the function of the CB1 receptor.
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Rome, Italy.

Science/Animal: The endocannabinoid 2-AG induces nerve cell repair in a mouse model of MS
Increase in the concentration of the endocannabinoid 2-AG (2-arachinonoylglycerol) in a mouse model of multiple sclerosis (Theiler’s murine encephalomyelitis) induced nerve cell repair. Inhibition of the degradation of 2-AG promoted remyelination, rebuilding of myelin, which surrounds some nerve cells and is destroyed in multiple sclerosis.
Functional and Systems Neurobiology Department, Instituto Cajal, CSIC, Madrid, Spain.


 

Overzicht alle bulletins

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany