International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 5/3/2017

Admin   maart 5, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 5/3/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 conferenceIACM: Cannabinoide-Conferentie 2017 – Uitnodiging voor het indienen van samenvattingen en registratie

De raad van bestuur van het IACM wil u graag uitnodigen voor de Cannabinoide Conferentie 2017 zo ook de presentatie van de resultaten van onderzoeken. Het vindt plaats van 29 tot 30 september 2017 in Keulen. De congres-Website is nu met het voorlopige programma online. Er kunnen samenvattingen ingeleverd worden, en geïnteresseerde kunnen zich als deelnemer registeren. De termijn voor de samenvattingen voor de presentaties is 31 mei 2017 en voor posters 31 juli 2017. Hier kan je de sponsoren vinden van het congres. Als jij het congres als sponsor wil ondersteunen, stuur dan svp een  E-Mail aan de IACM (info@cannabis-med.org).

Datum: 29 tot 30 September 2017
Locatie: Maritim Hotel, Keulen, Duitsland

Deelnamekosten zijn gereduceerd tot 31 juli 2017. Mis deze toonaangevende conferentie over cannabis en cannabinoïden in de geneeskunde niet!

Tijdens dit congres zal de IACM vier personen eren voor bijzondere prestaties met betrekking tot de wederinvoering van cannabis en cannabinoïden als medicijn. Er is een prijs voor fundamenteel onderzoek (Ester Fride Award), voor klinisch onderzoek, voor jonge onderzoekers (tot 40 Jaar) en een speciale prijs. Het IACM-Prijs-comitee zal de prijswinnaars uitkiezen. Iedere prijs is met een prijzengeld van 500 Euro verbonden. Tijdens het congres zal de IACM hun ledenvergadering houden en nieuwe leden in de raad van bestuur, alsmede een nieuwe voorzitter kiezen.


 

Nieuws in het kort


 

keuzemedicijnWetenschap/Mens: Patiënten prefereren cannabis therapie boven opiaten
In een enquete met 271 canadese patiënten, die cannabis medicinaal gebruikte, verving cannabis vaak andere medicijnen  (63 %), in het bijzonder farmaceutische opiaten (30 %), benzodiazepine (16 %) en antidepressiva (12 %). De patiënten gaven ook aan, Alcohol (25 %) en sigaretten/tabak (12 %) door cannabis te vervangen.
Universiteit van British Columbia, Okanagan, Canada.
Lucas P, Walsh Z. Int J Drug Policy. 2017;42:30-35


 

seminarDuitsland: Training seminar over medicinaal gebruik van cannabis en cannabinoïden
Op 13 mei, leidt de Duitse vereniging voor cannabis als medicijn in samenwerking met de medische associatie Hessen en de drugseenheid in de stad Frankfurt een conferentie, om artsen en andere werknemers in de gezondheidszorg over het medicinaal gebruik van cannabis en cannabinoïden te informeren.
Cannabis und Cannabinoide als Medizin


 

upiNederland: De tweede kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, die de teelt van cannabis toestaat.

Het lagere huis van het parlement heeft op 21 februari een wet aangenomen met 77 tegenover 72 stemmen, die de teelt van cannabis in Nederland zal decriminaliseren.

Het wetsvoorstel moet nog door de eerste kamer. Cannabis is in Coffeeshops voor persoonlijk gebruik verkrijgbaar, de daadwerkelijke productie van de planten voor de levering aan de shops is echter illegaal. Daarom staan leveranciers bloot aan strafrechtelijke vervolging, omdat ze zelf cannabis moeten kweken of moeten kopen bij illegale netwerken.
UPI vom 21 Februar 2017


 

Duitsland: Presentatie van het cannabisagentschap
Op 3 maart heeft het ministerie van gezondheid gedetailleerde plannen voor het nieuwe cannabisagentschap gepresenteerd, die de teelt van cannabis en de aansluitende productie voor medicinale doeleinden volgens de nieuwe wet bewaakt. De wet werd in januari door de Duitse Bondsdag aangenomen en treed midden maart 2017 in werking.
British Medical Journal vom 8. Februar 2017
Pharmazeutische Zeitung vom 3. März 2017


 

hartbloedWetenschap/mens: cannabisgebruik is niet gekoppeld aan een hoger risico op hart-en vaatziekten
In een studie met 5113 volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar aanvang van de studie (1985-1986) uit de studie „Coronary Artery Risk Development in Young Adults“ (Risikoontwikkeling van de kransslagaders bij jonge volwassenen) was cannabisconsumptie niet met een verhoogd risico voor hart en vaatziekten verbonden. Vergeleken met geen cannabisconsumptie was de cumulatieve leeftijdsconsumptie en de korte cannabisconsumptie niet met hart-en vaatziekten, beroerte of sterfgevallen door hart-en vaatziekten verbonden.
Nationaal Hart-, Longen- en Bloedinstituut, Bethesda, USA.
Reis JP, et al. Am J Public Health, 16. Februar 2017:e1-e6 [im Druck]


 

denemarkenDenemarken: Meer als 80 % ondersteund het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden
Meer als 80 % van alle Denen ondersteunen de legalisering van het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden. Dit was de uitslag van een actuele enquete, wat de kan voor een pilotproject verhoogt, dat voor het volgend jaar is gepland en tot het einde van het verbod zal leiden. Denemarken plant vanaf 1 januari volgend jaar een  4-jarig verzoek, die het „een geselecteerde patiëntengroep“ toestaat, met medicinale cannabis te worden behandeld, nadat in afgelopen november in het deense parlement een accoord was bereikt.
The Local vom 27. Februar 2017


 

darmkankerWetenschap/dier: Omega-3 vetzuren verhogen het aantal CB1 receptoren en verminderd de groei van darmkanker
In een studie met muizen remde de toevoer van Omega-3-verzuren in het voedsel significant de groei van poliepen in de darm, wat met de inductie van de CB1-Receptoren verbonden is.
Nationaal Instituut voor Gastro-enterologie “S. de Bellis”, Onderzoek Ziekenhuis, Bari, Italie.
Notarnicola M, et al. Int J Mol Sci. 2017;18(3).


 

Wetenschap/mens: Verlengde ontwenningsverschijnselen bij jonge cannabisgebruikers met psychiatrische stoornissen
Bij 50 jonge volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar hingen de ontwenningsverschijnselen na beëindiging van cannabisconsumptie  af van psychische stoornissen. Deelnemers zonder een psychiatrische diagnose toonde in de eerste week van onthouding een significante vermindering van zware ontwenningsverschijnselen en over het algemeen een kortere tijd van cannabis-ontwenning.
Kliniek voor Psychiatrie, Algemeen Ziekenhuis van Massachusetts en Harvard Medical School, Boston, USA.
Schuster RM, et al. Prev Med, 24. Februar 2017 [im Druck]


 

cellencbdWetenschap/dier: CBD verbeterde mentale prestaties in een rat model met schizofrenie
Met behulp van een rat-model met  schizofrenie onderzochten onderzoekers de werking van een chronische CBD-behandeling op de cognitie en sociale interactie. De CBD behandeling verbeterde in dit model significant het herkennen, het werkgeheugen en de tekorten in de sociale interactie. De auteurs schreven, dat „deze nieuwe bevindingen interessante implicaties tonen voor het potentieel gebruik van CBD bij de behandeling van cognitieve tekortkomingen en het sociale terugtrekken bij schizofrenie“.
Faculteit voor Wetenschappen, Medicijnen en Gezondheid, en Illawarra Gezondheids- en Medisch Onderzoek Instituut, Universiteit van Wollongong, Australië.
Osborne AL, et al. Neuropsychopharmacology, 23. Februar 2017 [im Druck]


 

Wetenschap/dier: Hoge academische vaardigheden verlagen het risico voor gebruik van tabak en verhogen het risico voor het gebruik van cannabis bij adolescenten
In een studie met 6059 kinderen, die vanaf het 11de levensjaar tot hun 20ste levensjaar begeleid werden, waren hoge academische vaardigheden in de leeftijd van 11 jaar verbonden met een verminderd risico voor het roken van sigaretten, echter met een verhoogd risico voor regelmatige alcoholconsumptie en cannabisconsumptie. Deze associaties bleven tot in de vroege volwassenheid bestaan.
UCL Medical School, London, Groot Britanië.
Williams J, et al. BMJ Open. 2017;7(2):e012989.


 

thccccccWetenschap/dier: Dosisafhangend effect van THC op de opname van glucose in de hersenen
THC beïnvloedde de opname van glucose in de hersenen van ratten. Lage THC-Bloedspiegel van < 1 ng/ml was met een verhoogde glucoseopname (6 tot 30 %) verbonden, terwijl een THC-Bloedspiegel van > 10 ng/ml met een verminderde glucoseopname correspondeerde  (-2 bis -22 %). Er was onderscheid tussen de verschillende hersengebieden.
Medische Faculteit, Johannes Gutenberg Universiteit Mainz, Duitsland.
Miederer I, et al. Neuropharmacology. 2017;117:273-281.


 

neurodermitisWetenschap/dier: Activering van CB2 receptor verminderd de ontsteking van de huid
Een synthetische CB2-Receptoragonist remde de ontsteking in een muismodel met neurodermitis, waardoor de activiteit van het endocannabinoide 2-AG blokkeerde.
SHIONOGI & Co, Osaka, Japan.
Haruna T, et al. Pharmacology. 2017;99(5-6):259-267.


 

Wetenschap/Mens: Geen verband tussen cannabisconsumptie en depressie
In een longitudinale studie met 2148 patiënten met uitgesproken depressie was de omvang van cannabisgebruik met aanzienlijk meer depressies in de nasleep verbonden.  Echter is er geen verband tussen cannabisgebruik en suïcidaal gedrag, functionaliteit, kwaliteit van leven  gevonden, in aanmerking nemende mogelijke factoren. De auteurs concludeerde, „dat vele de relatie tussen cannabisgebruik en een moeilijk verloop van uitgesproken depressieve storingen niet op cannabis zelf  toegeschreven mag worden, maar met socio-demografische en klinische factoren zijn verbonden”.
Ariel Universiteit, Israel.
Feingold D, et al. Psychiatry Res. 2017;251:225-234.


 

German

English

IACM-Bulletin of 5 March 2017

1.

IACM: Cannabinoid Conference 2017 – Call for abstracts and registration

The IACM Board of Directors would like to invite you to the <a href=”www.cannabinoidconference2017.org”>Cannabinoid Conference 2017</a> and present your research. It will be held on 29-30 September 2017 in Cologne, Germany. The conference website with the preliminary program is online now for submission of abstracts and registration of participants. The deadlines for oral abstracts are 31 May 2017 and for poster abstracts 31 July 2017. Please find <a href=”cannabinoidconference2017.org/sponsors”>here</a> sponsors of the up-coming meeting. If you want to sponsor the conference please contact the IACM by sending an e-mail to info@cannabis-med.org.

Date: 29-30 September 2017
Location: Maritim Hotel, Cologne, Germany

Reduced registration fees are available until 31 July 2017. Do not miss the leading conference on cannabis and cannabinoids in medicine!

During the Conference the IACM will honour four persons for special achievements regarding the re-introduction of cannabis and cannabinoids as medicine. There is an award for basic research (Ester Fride Award), for clinical research, for young researchers and a special award. The IACM Award Committee will elect the Awardees. Each award is associated with a price money of 500 Euros. During the Conference the IACM will hold its General Meeting and elect new members for the Board of Directors and a new chairman/chairwoman.

2.

News in brief

Science/Human: Patients prefer cannabis over opioids
In a survey with 271 Canadian patients, who received cannabis for medical use, cannabis often replaced other medicinal drugs (63%), particularly pharmaceutical opioids (30%), benzodiazepines (16%), and antidepressants (12%). Patients also reported substituting cannabis for alcohol (25%) and cigarettes/tobacco (12%).
University of British Columbia, Okanagan, Canada.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28189912″>Lucas P, Walsh Z. Int J Drug Policy. 2017;42:30-35</a>

Germany: Medical education for doctors on the medical use of cannabis and cannabinoids
On 13 May the German Association for Cannabis as Medicine in cooperation with the Medical Association of Hessen and the City of Frankfurt is organizing a conference to educate doctors and other healthcare professionals on the medical use of cannabis and cannabinoids.
<a href=”www. cannabis-als-medizin-2017.de”>Cannabis und Cannabinoide als Medizin</a>

The Netherlands: Lower house of parliament passed bill, which allows cultivation of cannabis
The Dutch lower house of parliament on 21 February by 77-72 passed a bill to decriminalize cultivation of cannabis in the Netherlands. The bill has still to be passed by the senate. Cannabis is available in “coffeeshops” for personal use but the actual production of the plant to supply those shops is illegal. As a result, retailers must open themselves to potential prosecution by growing their own cannabis or buying it from criminal networks.
<a href=”www.upi.com/Top_News/World-News/2017/02/21/Netherlands-passes-bill-to-let-people-grow-marijuana/2481487701064/”>UPI of 21 February 2017</a>

Germany: Presentation of cannabis agency
On 3 March the Federal Health Ministry presented detailed plans for the new cannabis agency to oversee the cultivation of cannabis and the subsequent production to be used medicinally, in line with a new law approved by the Bundestag in January and is expected to take effect mid-March 2017.
<a href=”www.bmj.com/content/356/bmj.j706″>British Medical Journal of 8 February 2017</a>
<a href=”www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=67993″>Pharmazeutische Zeitung of 3 March 2017</a>

Science/Human: Cannabis use not associated with higher risk of cardiovascular diseases
In a study with 5113 adults aged 18 to 30 years at baseline (1985-1986) from the Coronary Artery Risk Development in Young Adults study, who were followed for more than 25 years, cannabis was not associated with an increased risk for cardiovascular events. Compared with no cannabis use, cumulative lifetime and recent cannabis use showed no association with incident cardiovascular diseases, stroke, coronary heart disease, or mortality from cardiovascular diseases.
National Heart, Lung, and Blood Institute, Bethesda, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28207342″>Reis JP, et al. Am J Public Health. 2017 Feb 16:e1-e6 [in press]</a>

Denmark: More than 80% support the use of cannabis for medicinal purposes
More than 80% of Danes are in favour of legalising the medical use of cannabis, a new survey has found, increasing the chance that a pilot scheme planned for next year will lead to an end to prohibition. Denmark plans from January 1 next year to launch a four-year trial which will allow “a defined patient group” to be treated with medical cannabis, after an agreement was reached in the Danish Parliament last November.
<a href=”www.thelocal.dk/20170227/four-of-five-danes-support-legalising-medical-cannabis”>The Local of 27 February 2017</a>

Science/Animal: Omega-3 fatty acids increased CB1 receptors and reduced colon cancer growth
In a study with mice dietary omega-3 fatty acids significantly inhibited intestinal polyp growth, correlating with CB1 receptor expression induction.
National Institute of Gastroenterology “S. de Bellis”, Research Hospital, Bari, Italy.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28245562″>Notarnicola M, et al. Int J Mol Sci. 2017;18(3).</a>

Science/Human: Prolonged withdrawal symptoms in young cannabis users with psychiatric diseases
In 50 young adults, aged 18-25 years, withdrawal symptoms after cessation of cannabis use depended on psychiatric illnesses. Those without psychiatric diagnosis had significantly reduced withdrawal symptom severity in the first abstinent week and had shorter duration of cannabis withdrawal.
Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28242263″>Schuster RM, et al. Prev Med. 2017 Feb 24. [in press]</a>

Science/Animal: CBD improved cognition in a rat model of schizophrenia
Using a rat model of schizophrenia, researchers examined the effect of chronic CBD treatment on cognition and social interaction. CBD treatment significantly improved recognition, working memory and social interaction deficits in this model. Authors wrote that “these novel findings present interesting implications for potential use of CBD in treating the cognitive deficits and social withdrawal of schizophrenia.”
Faculty of Science, Medicine and Health, and Illawarra Health and Medical Research Institute, University of Wollongong, Australia.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28230072″>Osborne AL, et al. Neuropsychopharmacology. 2017 Feb 23 [in press]</a>

Science/Human: High academic ability reduced the risk of tobacco smoking but increased the risk of cannabis use in adolescents
In a study with 6059 children, who were followed from age 11 to age 20, high academic ability at age 11 was associated with a reduced risk of cigarette smoking but an increased risk of drinking alcohol regularly and cannabis use. These associations persisted into early adulthood.
UCL Medical School, London, UK.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28228447″>Williams J, et al. BMJ Open. 2017;7(2):e012989.</a>

Science/Animal: Dose-dependent influence of THC on glucose uptake in the brain
THC influenced glucose uptake in the brain of rats. Low blood THC levels of < 1 ng/ml corresponded to an increased glucose uptake (6-30 %), while blood THC levels > 10 ng/ml coincided with a decreased glucose uptake (-2 to -22 %). There were differences between different brain regions.
University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, Germany.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28219717″>Miederer I, et al. Neuropharmacology. 2017;117:273-281.</a>

Science/Animal: Activation of the CB2 receptor reduced skin inflammation
A synthetic CB2 receptor agonist inhibited inflammation in a mouse dermatitis model by blocking the activity of the endocannabinoid 2-AG.
SHIONOGI & Co, Osaka, Japan.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28214870″>Haruna T, et al. Pharmacology. 2017;99(5-6):259-267.</a>

Science/Human: No association between cannabis use and depression
In a longitudinal study with 2,348 patients with major depressive disorders level of cannabis use was associated with significantly more depressive symptoms at follow-up. However, after adjusting for baseline confounding factors, no associations were found between cannabis use and suicidality, functionality and quality of life. Authors concluded “that many of the associations between cannabis use and a more severe course of major depressive disorders do not seem to be attributed to cannabis use itself but to associated sociodemographic and clinical factors.”
Ariel University, Israel.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28214781″>Feingold D, et al. Psychiatry Res. 2017;251:225-234.</a>


 

 Overzicht vorige nieuwsberichten


 

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany