International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 4/9/2016

Admin   september 4, 2016   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 4/9/2016 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

(for other languages, please scroll down)


 

epiWetenschap/Mens: volgens een enquête kan cannabis nuttig zijn bij volwassenen met epilepsie

Het gebruik van cannabis, kan de controle bij aanvallen bij volwassen patiënten met epilepsie verbeteren. Wetenschappers van de afdeling voor klinische neurologische wetenschappen van de Western universiteit in London (Ontario,Canada) publiceerde een enquête met 292 patiënten, die aan epileptische aanvallen, aan psychogene niet-epileptische aanvallen (PNES) of aan beide aanvalsvormen lijden. Hun leeftijd was tussen de 27 en 49 jaar en 57,2% waren vrouwen. Bij 190 deelnemers was een epilepsie gedocumenteerd, bij 64 een PNES en bij 26 beide aanvalstypen.

In totaal werd door 166 (57%) cannabis geprobeerd en 36,2% gebruikte het in het voorgaande jaar. Een verbetering van de aanvallen werd aangegeven door 84% van de patiënten met epilepsie en door 72,7% van de patiënten met PNES. In beiden groepen werd de stress bij  84,9 % respectievelijk 88 % verminderd, de slaap bij  77,3 % respectievelijk 88 % verbeterd en het geheugen / concentratie werd verbeterd met 32% respectievelijk 28%, De bijwerkingen van de anti-epileptica werd bij 53,2 % van de cannabisconsumenten verminderd. De auteurs schreven, dat „Patiënten met ongecontroleerde epilepsie of niet epileptische aanvallen een hoge ratio aan cannabisconsumptie met daarmee verbonden waargenomen verbeteringen hebben bij aanvalscontrole, stress, slaap en bijwerkingen medicijnen“.

Massot-Tarrús A, McLachlan RS. Marijuana use in adults admitted to a Canadian epilepsy monitoring unit. Epilepsy Behav. 2016;63:73-78.

diabetesWetenschap/Mens: Tetrahydrocannabivarin kan volgens een klinische studie nuttig zijn bij Diabetes Type 2

De plantencannabinoide THCV (Tetrahydrocannabivarin) verminderd de glucose-spiegel en kan meerdere nuttige werkingen hebben bij patiënten met Diabetes Type 2. Dit is het resultaat van een onderzoek door wetenschappers uit Nottingham, London en Oxford in Groot Britanië, die in het tijdschrift Diabetes Care gepubliceerd werd. Er namen 62 patiënten deel met niet met insuline behandelde diabetes Type 2 in een placebo gecontroleerde studie met CBD (100 mg tweemaal daags), THCV (5 mg tweemaal daags), een combinatie uit CBD en THCV (5 mg van beiden cannabinoiden tweemaal daags) en een verhouding van 20 tot 1 voor CBD en THCV (100 mg/5 mg tweemaal daags).

Vergeleken met het placebo verminderde THCV de nuchtere bloedsuiker significant en verbeterde de functie van de cellen in de alvleesklier, die verantwoordelijk is voor de insulineproductie (HOMA2-Beta-celfunctie). Het verbeterde ook de waarden voor Adiponectin en Apolipoproteïne A. Er was geen verschil tussen CBD en placebo en geen der combinatiebehandelingen had een significante invloed op het eindpunten van de studie. CBD en THCV worden goed verdragen. De auteurs besloten, dat “THCV een nieuw therapeutische substantie kan zijn bij de glucosecontrole voor personen met Diabetes Type 2″.

Jadoon KA, Ratcliffe SH, Barrett DA, Thomas EL, Stott C, Bell JD, O’Sullivan SE, Tan GD. Efficacy and Safety of Cannabidiol and Tetrahydrocannabivarin on Glycemic and Lipid Parameters in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel Group Pilot Study. Diabetes Care, 29 August 2016 [Im Druck]

Nieuws in het kort

beroerteWetenschap/mens: In een case rapport was THC effectief bij de symptomen van een beroerte
Hersenletsel kan een zeldzame oorzaak voor zwaar te behandelen psychiatrische symptomen zijn. Wetenschappers presenteerde een geval van een obsessief-compulsieve stoornis na een infarct van de thalamus, een bepaald gebied in de hersenen. De symptomatology is verbeterd door behandeling met THC.
Kliniek voor Psychiatrie en Neurowetenschappen van het gedrag, Universiteit van Chicago, USA.
Cooper JJ, et al. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 19. August 2016 [Im Druck]

touretteWetenschap/mens: Cannabis verbeterd symptomen van Tourette’s syndroom
Bij een man met therapieresistente Gilles-de-la-Tourette-Syndroom verbeterde het Cannabisextract Sativex de symptomen significant.
Kliniek voor Psychiatrie, Tauranga-ziekenhuis, NieuwZeeland.
Trainor D, et al. Australas Psychiatry, 4 20 August 2016 [Im Druck]

 

vsvlagVerenigde Staten: Het gebruik van cannabis in het afgelopen decennium gestegen
Meer als 13 % van de volwassenen, die in het jaar 2014 ondervraagd werden, verklaarde dat ze in het afgelopen jaar cannabis hadden geconsumeerd, vergeleken met ongeveer 10% in het jaar 2002. Ook het dagelijks of bijna dagelijks gebruik – 5 dagen of meer per week – namen in het gelijke tijdsbestek van minder als 2% tot bijna 4% toe, bij volwassenen.
UPI vom 31. August 2016

thailandThailand: De regering overweegt de medische toegang tot cannabis
Een nieuwe beweging van zowel organisaties van de regering alsmede de private sector, kan op grond van haar pijnverminderende eigenschappen tot decriminalisering van cannabis leiden in de nabije toekomst. Bij een open forum over de mogelijke decriminalisering op 22 Augustus spraken alle vier de organisaties uit dat cannabis uit de lijst van illegale drugs categorie 5 moet.
Pattaya One vom 24. August 2016

nieuwzeelandNieuw Zeeland: Toenemende steun voor medicinaal gebruik van cannabis
Een nieuwe enquête door de UMR toont een toenemende ondersteuning voor wetsveranderingen bij medicinale cannabis, inclusief een sterke ondersteuning voor haar behandeling als plantaardig medicijn. De eerdere UMR-Enquête in januari 2016 had een ondersteuning van 72 %, wat in Augustus tot 76 % is gestegen.
Scoop Politics vom 29. August 2016

leverWetenschap/mens: Het gebruik van cannabis had geen negatieve gevolgen voor de behandeling van hepatitis C
In een studie met 1952 patiënten had het gebruik van cannabis door  15 % van de deelnemers geen werking op de behandeling van Hepatitis C met antivirale medicijnen.
Het Kirby-Instituut, Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales, Sydney, Australië.
Grebely J, et al. Clin Infect Dis, 23 August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/mens: cannabisgebruikers hebben minder overgewicht
In een studie, de data van de  National Longitudinal Survey of Adolescent Health (13.038 deelnemers in de golf III en 13.972 deelnemers in de golf IV) , toonde wetenschappers, dat vrouwelijke cannabisconsumenten een kleinere Body-Mass-Index (BMI) van ongeveer 3,1 % in vergelijking tot niet consumenten opgenomen heeft en de manlijke consumenten een kleine 2,7% BMI in vergelijking tot de controllegroep.
Sociologisch Instituut, Universiteit van Miami, Coral Gables, USA.
Beulaygue IC & French MT. J Ment Health Policy Econ. 2016;19(3):123-40.

Wetenschap/mens: Een epidemiologische studie ondersteunt de theorie volgens welke  patiënten met een depressie zich zelf behandelen met cannabis
Een studie met bijna 10.000 deelnemers analyseerde de relatie tussen cannabisgebruik en depressie. De Auteurs vatten samen, dat „de resultaten niet alleen het zelfmedicatiemodel voor cannabisconsumptie ondersteunen, maar ook een matige ondersteuning van het stress-model na het gebruik van de substantie met depressieve symptomen is geassocieerd, met name bij vrouwen”.
Universiteit van North Carolina, Chapel Hill, USA.
Wilkinson AL, et al. J Adolesc Health, 23 August 2016 [Im Druck]

psychosesWetenschap/mens: De voortzetting van het gebruik van cannabis na het begin van een psychose is geassocieerd met een slechtere uitkomst
In een studie met 256 patiënten met een eerste psychotische episode, die twee jaar lang begeleid werden, hadden degene, die vanaf het begin van hun ziekte regelmatig cannabis consumeerde, het beste ziektebeeldontwikkeling, toen ze de cannabisconsumptie stopte. Degene die verdere consumeerde, hadden een hogere terugval.
Kliniek voor Psychiatrie, Psychologie en Neurowetenschappen, King’s College London, Großbritannien.
Schoeler T, et al. Lancet Psychiatry, 23 August 2016 [Im Druck]

annonaWetenschap/dier: Een deel van de annona crassiflora bindt zich aan de perifere CB1 receptoren
Peltatosid, een deel van de Annona crassiflora, een plant, afkomstig uit Brazilië en Paraguay en onder de naam  Marolo bekend is, bindt aan de perifere CB1 receptoren. In een studie met muizen verminderde deze substantie pijn.
Universiteit van Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazilië.
Oliveira CD, et al. Planta Med, 30. August 2016 [Im Druck]

serotinWetenschap/dier: Palmitoyl serotonin zou nuttig kunnen zijn bij de ziekte van Parkinson
Palmitoylserotonin, een antagonist van FAAH, verminderd dyskinesie, een bepaalde vorm van bewegingsstoornissen, bij een muismodel met de ziekte van Parkinson. Daar FAAH voor de verwijdering van endocannabinoïden verantwoordelijk is, Palmitoylserotonin de Endocannabiniodespiegel weer op kan liften. .
Onderzoeksinstituut voor Biowetenschappen en Biotechnologie van   Korea, Daejeon, Korea.
Park HY, et al. Exp Neurobiol. 2016;25(4):174-84.

oogWetenschap/dier: De activering van de CB2 receptor kan een oogziekte behandelen (proliferatieve Vitreoretinopathy PVR)   
De proliferatieve Vitreoretinopathy kan ontwikkelen na een blessure of een infectie van het oog en is een frequente complicatie van chirurgie om de retina te corrigeren. Wetenschappers toonde bij muizen, dat de activering van de CB-2 receptoren van therapeutische waarde is bij het voorkomen van de progressie van de proliferatieve Vitreoretinopathy en het verlies van de visie.
Instituut voor Pharmacologie, Dalhousie-Universiteit, Halifax, Canada.
Szczesniak AM, et al. Neuropharmacology, 25. August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/dier: Een combinatie van THC en CBD zou nuttig kunnen zijn bij de ziekte van Alzheimer
Bij een muismodel met de ziekte van Alzheimer, verbeterde een combinatie van THC en CBD de bijzondere waardevermindering van het geheugen, zelfs in vergevorderde stadia.
Universiteit van Barcelona, Ziekenhuis van Llobregat, Spanje
Aso E, et al. J Alzheimers Dis, 10. August 2016 [Im Druck]

bescherminggehoorWetenschap/dier: De activering van de CB2 receptor kan tegen het verlies van het gehoor beschermen, die wordt veroorzaakt door cisplatine
In een studie met ratten nam het aantal CB2-Receptoren toe in het slakkenhuis van het oor, na een letsel van het oor, zoals bijvoorbeeld door Cisplatin, een kankerchemotherapie, dat een gehoorverlies veroorzaken kan. De Auteurs stelden vast, dat de activering van de CB2-Receptoren een gehoorverlies als gevolg van dergelijke schade kan voorkomen.
Universiteitsziekenhuis Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, Spanje.
Martín-Saldaña S, et al. PLoS One. 2016;11(8):e0161954

 

Wetenschap/cellen: Een synthetische cannabinoïde toonde bloed verdunnende effecten
De cannabinoide WIN 55,212-2 toonde een „Receptor onafhankelijke anti stolling effect“.
Instituut voor Toxicologie und Pharmacologie, Medische Fakulteit, Universiteit Rostock, Duitsland.
Scholl A, et al. Oncotarget, 18. August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/dier: FABP1 is het belangrijkste eiwit, dat de cannabinoïden in de lever bind
Omdat cannabinoiden zich niet makkelijk in het bloed op laat nemen, zijn ze in het algemeen aan bepaalde eiwitten verbonden (FABP, vetzuur bindend eiwit). In de lever is de belangrijkste FABP1.
Texas A&M Universiteit, College Station, USA.
Huang H, et al. Biochemistry, 23 August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/dier: De antagonistische werking van de CB1 receptor kan een essentiële tremor verlichten
Een substantie (AM251), die de CB1-Receptor blokkeert, verbeterde de symptomen van een essentiële tremor bij ratten.
Keran-Universitei voor Medische Wetenschappen, Iran.
Abbassian H, et al. Br J Pharmacol, 21 August 2016 [Im Druck]


 

Other languages

German

English

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany