International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 3/9/2017

Admin   september 3, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 3/9/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 

alvleeklierWetenschap/mens: cannabis gebruikers hadden minder ernstige symptomen van alcoholische ontsteking van de alvleesklier

Volgens een onderzoek van patiënten met acute alcoholische ontsteking van de alvleesklier in een groot ziekenhuis hadden gebruikers van cannabis minder ernstige symptomen. Onderzoekers van de Faculteit Geneeskunde van Mercer Universiteit in Macon, Verenigde Staten, analyseerde gegevens van patiënten die tussen januari 2006 en december 2015 met een primaire of secundaire diagnose van alcoholische pancreatitis zijn ontslagen.

Er waren 38 patiënten met een geschiedenis van cannabisgebruik en 76 patiënten die een negatieve test voor THC toonde. De studie toont dat een gering deel van cannabis-positieve patiënten een zogenaamde syndroom van de systemische ontsteking respons (SIRS) en een lagere waarde van de BISAP, een meetgetal voor de sterfte na pancreatitis. Er was ook een aanzienlijk lagere niveau van bloed ureum, een meetgetal van nier- en leverschade. De auteurs concludeerden, “dat cannabis de ontsteking effecten van alcohol kan moduleren op de alvleesklier”.

Goyal H, Guerreso K, Smith B, Harper K, Patel S, Patel A, Parikh P. Severity and outcomes of acute alcoholic pancreatitis in cannabis users. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017;2:60.


 

ingewietolieWetenschap/mens: Lokale behandeling met cannabis verminderd de pijn van de wond in een kleine case serie

De lokale behandeling met cannabis van wonden veroorzaakt door Pyoderma Gangraenosum, verminderde pijn en opiaatverberbruik bij drie patiënten, volgens een rapport van onderzoekers aan de universiteit van Toronto (Canada). Cannabis werd toegediend in een preparaat van biologische zonnebloemolie

De auteurs wijzen erop dat “de ideale methodes voor de verlichting van de pijn bij patiënten met wonden manieren zijn, die topisch zijn, zonder systemische bijwerkingen, niet-invasief, zelf beheren en een snelle start van het effect van de analgesie tewerkstellen. Extracten uit de cannabisplant worden sinds duizenden jaren op wonden gesmeerd.“ Ze concludeerden uit haar waarnemingen dat cannabis “het potentieel heeft voor pijn therapie bij patiënten die lijden aan wonden van welke aard dan ook”.

Maida V, Corban J. Topical Medical Cannabis (TMC): A new treatment for wound pain-Three cases of Pyoderma Gangrenosum. J Pain Symptom Manage, 14. August 2017 [Im Druck]


 

DSCN1341Wetenschap/mens: cannabisgebruik mogelijk geassocieerd met een vermindering in vroegtijdige dood

Na een overzicht door Thomas M. Clark, directeur van het biologische Instituut van de Indiana universiteit South Bend (USA) is cannabisgebruik gekoppeld aan een aanzienlijke daling van de voortijdige sterfgevallen in de Verenigde Staten. Volgens zijn analyse, is cannabis verbonden met een vermindering van obesitas, diabetes mellitus, sterfgevallen als gevolg van traumatisch hersenletsel, alcohol en voorgeschreven medicatie, verkeersongevallen en sterfgevallen als gevolg van opioïdengebruik overdoses.  Omdat het onderzoek niet werd onderworpen aan een  peer review door andere wetenschappers, moeten de resultaten en conclusies uit nader onderzoek worden gecontroleerd.

Hij schrijft dat de “analyse geschatte 23,500 tot 47.500 voorkomende sterfgevallen per jaar voorspelt, als medicinale cannabis in heel het land legaal zou zijn. Een aantal andere mogelijke oorzaken voor een verminderde sterfte door cannabis is gevonden, echter uitgesloten van de analyse want kwantitatieve gegevens ontbraken. De schattingen onderschatten daarom aanzienlijk de werkelijke gevolgen van cannabisgebruik op voortijdige dood“.

Clark TM. Cannabis use is associated with a substantial reduction in premature deaths in the United States. Indiana University South Bend.2017


 

Nieuws in het kort


 

IMG_5739India: Een hennep bedrijf wil een extract van CBD ontwikkelen
Een week, nadat de minister voor vrouwen en de ontwikkeling van kinderen, Maneka Gandhi, aangemoedigd heeft, dat het medisch gebruik van cannabis in India gelegaliseerd moet worden, heeft de regering een eerste licentie gegeven voor de teelt en studie van de medische eigenschappen van cannabis. Echter dit is beperkt tot de bereidingen van hennep of CBD extracten. Daarom zijn er op dit moment geen concrete stappen op weg naar legaal medicinaal gebruik van cannabis.
Bombay Hemp Company To Develop Cannabis Based Medicine
Medicine Marijuana?


 

C2EXTIYWQAEpSTyWetenschap/dier: THCA kan zenuwcellen beschermen
THCA (THC-zuur) toonden een potente zenuw beschermende activiteit bij muizen, en dit effect werd door middel van de activering van de PPAR-gamma receptor gemedieerd. De auteurs schreven dat het neuroprotectieve effect van THCA “het overwegen waard is voor de behandeling van de ziekte van Huntington en eventueel andere neurodegeneratieve en neuroinflammatorischer ziekten” . 
Phytoplant Research SL, Córdoba, Spanje.
Nadal X, et al. Br J Pharmacol, 29. August 2017 [Im Druck]


 

hepWetenschap/mens: Cannabis heeft geen negatief effect op het immuunsysteem bij patiënten met HIV
Onderzoekers onderzochten de lymfocyt aantallen bij 70 patiënten waarvan de urine negatief was op THC en 25 patiënten positief getest op THC. THC-positieve patiënten hadden aanzienlijk hogere waarden voor  CD4 positieve en CD8-positieve cellen dan THC-negatieve patiënten. De auteurs concludeerden dat THC het immuumsysteem niet verminderd.
Instituut voor Psychologie, staats Universiteit van Virginia, USA.
Keen L 2nd, et al. Drug Alcohol Depend. 2017;180:22-25.


 

DSCN1420Wetenschap/mens: Mensen met een depressie gebruiken vaker cannabis
In een collectief van 28.557 volwassenen die in de afgelopen 30 jaar het gebruik van cannabis hebben gemeld, werd depressie met cannabis gebruik stoornissen geassocieerd. De auteurs schreven dat de “depressie een consistente risicofactor is voor symptomen van cannabis gebruik aandoeningen”. Een verklaring kan zijn dat mensen met een depressie een opluchting ervaren door het gebruik van cannabis.
Psychologisches Instituut, Wesleyan Universiteit, USA.
Dierker L, et al Addict Behav. 2017;76:161-168.


 

prostatiWetenschap/mens: De samenstelling van de eiwitten in de urine kan duiden op een mogelijke rol van cannabinoïden in de behandeling van aandoeningen van de urinewegen
Urine monsters werden gebruikt van gezonde controle personen en cannabisgebruikers, om verschillen te bepalen in het aantal en de frequentie van de eiwitten in urine. De onderzoekers vonden een groot aantal eiwitten dat alleen onder de cannabis gebruikers aanwezig was of ontbreken. Ze concludeerden dat hun studie “kennis voor toekomstige studies over de potentiële rol van exocannabinoiden in de ontwikkeling van intravesicale therapieën voor de behandeling van storingen in de urinewegen  biedt ” .
Universiteit van Colorado, Aurora, USA.
Nedumaran B, et al. Urology, 18. August 2017 [Im Druck]


 

German

English

IACM-Bulletin of 3 September 2017

1.

Science/Human: Cannabis users had less severe symptoms in alcoholic pancreatitis

According to a review of patients with acute alcoholic pancreatitis at a large hospital cannabis users presented with less severe symptoms. Researchers of Mercer University School of Medicine in Macon, USA, analysed data of patients discharged with principle or secondary diagnosis of alcoholic pancreatitis between January 2006 and December 2015.

There were 38 patients with a history of cannabis use and 76 patients who tested negative for THC. The study shows that a smaller percentage of cannabis positive patients had a so-called systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and had a lower BISAP score, which is a measure for pancreatitis mortality. There was also a significantly lower level of blood urea nitrogen, which is a measure for kidney or liver damage. Authors concluded, “that cannabis could modulate the inflammatory effect of alcohol on the pancreas.”

<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28815220″>Goyal H, Guerreso K, Smith B, Harper K, Patel S, Patel A, Parikh P. Severity and outcomes of acute alcoholic pancreatitis in cannabis users. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017;2:60.</a>

2.

Science/Human: Topical cannabis reduced wound pain in a small case series

The treatment of wounds caused by Pyoderma Gangrenosum with topical cannabis reduced pain and opioid use in three patients, according to a report by researchers of the University of Toronto, Canada. Cannabis was compounded in organic sunflower oil.

Authors noted that “the ideal methods of pain relief for wound patients are modalities that are topical, lack systemic side effects, non-invasive, self-administered, and display rapid onset of analgesia. Extracts derived from the cannabis plant have been applied to wounds for thousands of years.” They concluded from their observations that cannabis “has the potential to improve pain management in patients suffering from wounds of all classes.”

<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28818631″>Maida V, Corban J. Topical Medical Cannabis (TMC): A new treatment for wound pain-Three cases of Pyoderma Gangrenosum. J Pain Symptom Manage. 2017 Aug 14. [in press]</a>

3.

Science/Human: Cannabis use may be associated with a reduction in premature deaths

According to a review by Thomas M. Clark, the chair of the Department of Biology at Indiana University in South Bend, USA, cannabis use is associated with a substantial reduction in premature deaths in the United States. According to his analysis cannabis use is associated with decreased rates of obesity, diabetes mellitus, mortality from traumatic brain injury, use of alcohol and prescription drugs, driving fatalities, and opioid overdose deaths. Since the review did not undergo peer-review by other scientists the results and conclusions have to be verified in further investigations.

He writes that the “analysis predicts an estimated 23,500 to 47,500 deaths prevented annually if medical marijuana were legal nationwide. A number of other potential causes of reduced mortality due to Cannabis use were revealed, but were excluded from the analysis because quantitative data were lacking. These estimates thus substantially underestimate the actual impact of Cannabis use on premature death.”

4.

News in brief

India: A hemp company wants to develop a CBD extract
A week after Minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi suggested that medical use of cannabis should be legalized in India, the government has issued the first-ever license to grow and study the medicinal properties of cannabis. However, this is limited to preparations from hemp or CBD extracts. Thus, there are currently no concrete steps towards the legal medical use of cannabis.

Science/Animal: THCA may protect nerve cells
THCA (THC acid) showed potent neuroprotective activity in mice and this effect was mediated by the activation of the PPAR gamma receptor. Authors wrote that neuroprotective activity of THCA may be “worth consideration for the treatment of Huntington´s Disease and possibly other neurodegenerative and neuroinflammatory diseases.”
Phytoplant Research SL, Córdoba, Spain.

Science/Human: Cannabis has no negative effect on the immune system in patients with HIV
Researchers investigated the lymphocyte count among 70 patients, whose urine drug tested negative for THC and 25 patients, who tested positive for THC. THC-positive patients had significantly higher CD4+ and CD8+ counts than their THC-negative counterparts. Authors concluded that THC use does not reduce immune function.
Department of Psychology, Virginia State University, USA.

 

Science/Human: People with depression more often use cannabis
In a sample of 28,557 adults, who reported cannabis use in the last 30 days depression was associated with cannabis use disorders. Authors wrote that “depression is a consistent risk factor for marijuana use disorder symptoms over and above exposure to marijuana.” One explanation may be that people with depression find relief from cannabis use.
Psychology Department, Wesleyan University, USA.

 

Science/Human: The composition of proteins in the urine point to a potential role of cannabinoids in the treatment of disorders of the urinary tract
Urine specimens from healthy control subjects and cannabis users were utilized to identify the differences in number and quantity of urine proteins. Researchers found a large number of proteins present or absent only in cannabis users. They concluded that their study provides “knowledge for future investigations on potential role of exocannabinoids in development of intravesical therapies to treat LUT [lower urinary tract] disorders.”
University of Colorado, Aurora, USA.


Overzicht alle bulletins

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany