International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 18/9/2017

Admin   september 18, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 18/9/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 

DSCN1341Wetenschap/mens: Volgens een enquete vinden trauma patiënten verlichting door middel van een behandeling met cannabis

Volgens de enquêtegegevens, profiteren mensen met trauma’s op het gebied van spieren en skelet  van een behandeling met cannabis. Onderzoekers van de Harvard Medical School ondervraagde 500 patiënten bij twee trauma centra. Het merendeel van de patiënten waren van mening dat cannabis gebruikt kan worden voor de behandeling van pijn (78%) en angst (62%). De meerderheid van de patiënten (60%) had  cannabis ten minste eenmaal voor het letsel gebruikt, terwijl slechts 14% aangaven na het letsel te gebruiken. 

Van degenen die cannabis tijdens het herstel van het ongeluk gebruikte, gaf 90% (63 van 70) aan, dat het de symptomen van pijn verlicht en 81% (57 van 70) gaven aan dat het aantal opiaten die zij hadden gebruikt was verminderd. De auteurs concludeerden dat “de meerderheid van de patiënten in deze studie geloven dat medicinale cannabis een effectieve behandeling is, en dat het een rol speelt in de vermindering van de pijn na een blessure of na de operatie. ‘Deze patiënten die cannabis nemen tijdens hun herstel, denken dat het symptomen van pijn verlicht en verminderd de opiaten gebruik.”

Heng M, McTague MF, Lucas RC, Harris MB, Vrahas MS, Weaver MJ. Patient perceptions of the use of medical marijuana in the treatment of pain following musculoskeletal trauma. A survey of patients at two trauma centers in Massachusetts. J Orthopaedic Trauma, 18. August 2017 [im Druck].


 

DSCN0118Wetenschap/mens: Ongeveer 40% van de oorlogsveteranen die cannabis consumeren, gebruiken het voor medische doeleinden

Ongeveer 9% van de veteranen in de Verenigde Staten rapporteerde het gebruik van cannabis in het afgelopen jaar. Dit is het resultaat van het onderzoek door wetenschappers in het centrum voor afhankelijkheid van de Universiteit van Michigan (USA).  In staten, waar medicinale cannabis in het jaar 2014 legaal was, gebruikte ongeveer 41 % van de veteranen, die cannabis in het afgelopen jaar geconsumeerd hadden, dit uit medische gronden gebruikte. Degene die het medisch gebruiken waren ouder en hadden minder waarschijnlijk in het recente verleden sterke drankepisodes of criteria voor alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid, in vergelijking met veteranen, die het om medicinale reden gebruiken.

De auteurs concludeerden dat “in vergelijking met niet-veteranen in de algemene bevolking van de VS, recent cannabisgebruik soortgelijk of iets lager was onder veteranen. Onder degenen die het in het afgelopen jaar had gebruikt, was het aandeel van medicinaal gebruik echter meer dan tweemaal zo hoog als bij de algemene bevolking.  Omdat alleen het niet-medisch gebruik van cannabis met een hoger aandeel van zware episodische alcoholgebruik en alcohol gebruik stoornis was geassocieerd, is het wellicht belangrijk om problematisch alcoholgebruik in deze risicovolle groep aan te spreken. 

Davis AK, Lin LA, Ilgen MA, Bohnert KM. Recent cannabis use among Veterans in the United States: Results from a national sample. Addict Behav. 2017;76:223-228.


 

Nieuws in het kort


 

VS: Cannabisgebruik bij adolescenten nam af in 2016
Het nationale onderzoek op druggebruik met het statusrapport uit 2016 verklaarde dat 6,5% van de ondervraagden tussen 12 en 17 jaar,  cannabis in de afgelopen 30 dagen te hebben geconsumeerd – een afname sinds 2002 van 21 %. In het bericht staat: „cannabisconsumptie onder adolescenten in de leeftijd tussen 12 en 17 jaar was in het 2016 minder als in de meeste jaren tussen 2009 en 2014.“ Cannabisconsumptie bij mensen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar nam toe.
Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health


 

keuzemedicijnWetenschap/mens: Legale toegang tot cannabis kan de behandeling met andere medicijnen verminderen
Van 83 chronische pijnpatiënten, die aan een medicinaal cannabisprogramma deelnamen,   gebruikte 28 binnen 6 maanden geen andere medicatie meer. In vergelijking beëindigde slechts een van de 42, die niet aan het programma deelnamen, de inname van andere medicatie. De auteurs concludeerden dat “de legale toegang tot cannabis het gebruik van verschillende klassen van gevaarlijke voorgeschreven medicijnen in bepaalde patiëntengroepen verminderen kan”.
Afdeling voor Ökonomie, Universiteit van Newmexico, Albuquerque, USA.
Stith SS, et al. J Am Med Dir Assoc, 9. September 2017 [im Druck]


 

opiatenWetenschap/dier: Behandeling met cannabinoïden kan de tolerantieontwikkeling van morfine verminderen
Bij muizen met kankerpijn, die met een cannabinoïde behandelt worden, waardoor alleen de CB2 receptor (AM1241) wordt geactiveerd,  samen met morfine,  verminderde de ontwikkeling van tolerantie bij morfine.
Kankerziekenhuis van de Medische Universiteit van Harbin, China.
Zhang M, et al. Mol Med Rep, 13. September 2017 [Im Druck]


 

betaWetenschap/dier: Het terpeen tingenon activeert de CB2-receptor
Het is aangetoond dat Tingenon, een terpeen, de CB2-receptor activeert. Dit is een een andere terpeen (etherische olie met activiteit op de CB2-receptor) waar de meest bekende beta caryofylleen is.
Bondsuniversiteit aan de Amazone, Manaus, Brazilië.
Veloso CC, et al. Inflammopharmacology, 9. September 2017 [im Druck]


 

cellencbdWetenschap/cel: CBD activeert de GPR12 receptor
CBD (Cannabidiol) activeert de GPR12-Receptor. Het is aangetoond dat de GPR12  metastatische kankercellen veranderd.
Instituut voor Pharmakologie en Toxikologie, medische Faculteit, Universiteit van Louisville, USA.
Brown KJ, et al. Biochem Biophys Res Commun, 6. September 2017 [Im Druck]


 

Wetenschap/dier: Een CB1 receptor agonist bevorderde de werking van een anti-epilepticum
De CB1 receptor agonist ACEA verhoogd de sterkte van het anti-elipticum Levetiracetam in een muismodel met epilepsie, maar niet van Clobazam, Lacosamid, fenobarbital, Tiagabine of valproic zuur.
Instituut voor Pathophysiologie, Medische Universiteit van Lublin, Polen.
Luszczki JJ, et al. PLoS One. 2017;12(8):e0183873.


 

Wetenschap/dier: De blokkade van de CB1 receptor kan de nuchtere bloedsuikerspiegel verhogen
Rimonabant, een antagonist van de CB1-Receptor, kan de nuchtere bloedsuikerspiegel verhogen. De auteurs schreven, dat zo’n blokkade van de CB1-Receptoren in de Lever „bij de ontwikkeling van medicijnen met doel tot gewichtsverlies, die de perifere Cannabinoide-CB1-Receptor tot doel heeft, vermeden dient te worden“.
Instituut voor Pharmakologie en Toxikologie van Peking, China.
Chen W, et al. EUR J Pharmacol, 26. August 2017 [Im Druck]


 

drugstestWetenschap/mens: gebruik van cannabis verdubbelt het risico op dodelijke verkeersongevallen
In totaal 4294 bestuurders die werden gedood bij verkeersongevallen, waren opgenomen in een analyse. De onderzoekers bevonden, dat vergeleken met bestuurders, bij wie nog alcohol noch cannabis aangetoond werd, het gebruik van cannabis, die de verantwoordelijkheid voor dodelijke ongevallen met 1.89 verhoogde. Extra drinken verhoogde het risico aanzienlijk.
Pacific Institute for Research and Evaluation, USA.
Romano E, et al. Accid Anal Prev. 2017;108:37-43.

 


 

 German

English

IACM-Bulletin of 17 September 2017

1.

Science/Human: Trauma patients find relief from a treatment with cannabis according to a survey

Patients with musculoskeletal trauma profit from a treatment with cannabis according to survey data. Harvard Medical School investigators asked 500 patients at two trauma centres. The majority of patients felt that cannabis could be used to treat pain (78%) and anxiety (62%). Most patients (60%) had used cannabis at least once previously, while only 14% reported using cannabis following their injury.

Of those who used cannabis during their recovery, 90% (63 of 70) said that it reduced symptoms of pain, and 81% (57 of 70) said that it reduced the amount of opioid pain medication they used. Authors concluded that “the majority of patients in this study believed that medical marijuana is a valid treatment and that it does have a role in reducing post-injury and post-operative pain. Those patients who used marijuana during their recovery felt that it alleviated symptoms of pain and reduced their opioid intake.”

<a href=”journals.lww.com/jorthotrauma/Abstract/publishahead/Patient_perceptions_of_the_use_of_medical.98730.aspx”>Heng M, McTague MF, Lucas RC, Harris MB, Vrahas MS, Weaver MJ. Patient perceptions of the use of medical marijuana in the treatment of pain following musculoskeletal trauma. A survey of patients at two trauma centers in Massachusetts. J Orthopaedic Trauma. 2017 Aug 18 [in press].</a>

2.

Science/Human: About 40% of war veterans, who use cannabis, use it for medical purposes

Approximately 9% of Veterans in the US reported past year cannabis use. This is the result of research by scientists of the Addiction Center of the University of Michigan, USA. In states where medical cannabis was legal in 2014, approximately 41% of Veterans who used cannabis in the past year used medically. Those who used medically were older and less likely to engage in recent heavy episodic drinking or to meet criteria for alcohol abuse/dependence, compared to Veterans using non-medically.

Authors concluded that “compared to non-Veterans in the US general population, recent cannabis use was similar or slightly lower among Veterans. However, among those with past year use, the proportion of those using medically was more than double that of the general population. Because only non-medical cannabis use was associated with higher rates of heavy episodic alcohol use and alcohol use disorder, it may be important to address problematic alcohol consumption among this high-risk group.

<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28858694″>Davis AK, Lin LA, Ilgen MA, Bohnert KM. Recent cannabis use among Veterans in the United States: Results from a national sample. Addict Behav. 2017;76:223-228.</a>

3.

News in brief

USA: Cannabis use in adolescents declined in 2016
The 2016 National Survey on Drug Use and Health report finds that 6.5 percent of respondents between the ages of 12 and 17 reports having consumed cannabis within the past 30 days – a decrease of 21 percent since 2002. The report says: ‘’Marijuana use among adolescents aged 12 to 17 was lower in 2016 than in most years from 2009 to 2014.” Cannabis use in people aged 18 to 25 years increased.
<a href=”www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FFR1-2016/NSDUH-FFR1-2016.htm#summary”>Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health</a>

Science/Human: Legal access to cannabis may reduce the treatment with other medicinal drugs
Of 83 chronic pain patients, who were enrolled in a medical cannabis program, 28 ceased the use of all other medications within 6 months. In comparison only 1 of 42 patients not in the program stopped the other medications. Authors concluded that “legal access to cannabis may reduce the use of multiple classes of dangerous prescription medications in certain patient populations.”
Department of Economics, University of New Mexico, Albuquerque, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28899660″>Stith SS, et al. J Am Med Dir Assoc. 2017 Sep 9. [in press]</a>

Science/Animal: Cannabinoid treatment may reduce development of tolerance to morphine
In mice with cancer pain, which were treated with a cannabinoid that only activates the CB2 receptor (AM1241) together with morphine, the development of tolerance to morphine was reduced.
Cancer Hospital of Harbin Medical University, China.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28901432″>Zhang M, et al. Mol Med Rep. 2017 Sep 13. [in press]</a>

Science/Animal: The terpene tingenone activates the CB2 receptor
Tingenone, a terpene, was shown to activate the CB2 receptor. This is another terpene with activity at the CB2 receptor, of which the best known is beta-caryophyllene.
Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brazil.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28889355″>Veloso CC, et al. Inflammopharmacology. 2017 Sep 9. [in press]</a>

Science/Cells: CBD is an activator of the GPR12 receptor
CBD (cannabidiol) was shown to be an activator of the GPR12 receptor. GPR12 has been shown to alter metastatic cancer cells.
Department of Pharmacology and Toxicology, University of Louisville School of Medicine, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888984″>Brown KJ, et al. Biochem Biophys Res Commun. 2017 Sep 6. [in press]</a>

Science/Animal: A CB1 receptor agonist potentiated the effect of an anti-epileptic medication
The CB1 receptor agonist ACEA increased the potency of the anti-epileptic drug levetiracetam, but not that of clobazam, lacosamide, phenobarbital, tiagabine or valproate in in a mouse model of epilepsy.
Department of Pathophysiology, Medical University of Lublin, Poland.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28859122″>Luszczki JJ, et al. PLoS One. 2017;12(8):e0183873.</a>

Science/Animal: Blockade of the CB1 receptor may increase fasting blood glucose levels
Rimonabant, an antagonist of the CB1 receptor, may increase fasting blood glucose levels. Authors wrote that such a blockade of liver CB1 receptors “should be avoided in the development of peripheral cannabinoid CB1 receptor-targeted weight-loss drugs.”
Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology, China.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28844874″>Chen W, et al. Eur J Pharmacol. 2017 Aug 26. [in press]</a>

Science/Human: Cannabis use doubles the risk for fatal traffic crashes
A total of 4294 drivers killed in traffic crashes were included in an analysis. Researchers found evidence that compared with drivers negative for alcohol and cannabis, the presence of cannabis elevates crash responsibility in fatal crashes among drivers by 1.89. Additional drinking significantly increased the risk further.
Pacific Institute for Research and Evaluation, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28841409″>Romano E, et al. Accid Anal Prev. 2017;108:37-43.</a>


 

Overzicht alle bulletins

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany