International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 18/3/2017

Admin   maart 18, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 18/3/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 

opiatenWetenschap/Mens: Het medicinaal gebruik van cannabis kan het misbruik van opiaten verminderen

Volgens onderzoekers van de Universiteit van New Mexico, is medicinale cannabis tot nu toe veel te weinig onderzocht en hun recente resultaten suggereren dat het kan helpen afhankelijkheden te bestrijden. De professoren Jacob Vigil en Sara Stith stelde samen met de pijnexpert Dr. anthony Reeve op 3 maart hun onderzoek over de invloed naar voorgeschreven opiaten bij patiënten voor het programma voor medicinale cannabis van New Mexico voor.

Vigil verklaarde, het programma voor medicinale cannabis is ongekend, terwijl patiënten hun eigen behandeling organiseren, omdat artsen het niet voorschrijven, maar enkel patiënten toestaan, om het te verkrijgen. Stith zei, dat de studie voor gebruik van voorgeschreven opiaten bij de patiënten van Reeve, die in het medicinaal cannabisprogramma opgenomen werden en bij zijn patiënten, die niet in dit programma zaten, over een tijdruimte van 18 maanden werden vergeleken. Uit het onderzoek bleek een vermindering van de opiatendosis van rond de 31%  binnen 18 maanden bij de patiënten, die medicinale cannabis gebruikte en een lichte toename van opiaatgebruik in de andere gecontroleerde groep.

Daily Lobo.com vom 3. März 2017


 

duitslandDuitsland: De wet voor het medicinaal gebruik van cannabis is in werking getreden

Een wet, die het voorschrijven van cannabisbloemen toestaat door elke arts, trad op 10 maart in werking. Als standaardmedicatie niet effectief werkzaam is, moeten de zorgverzekeraars een behandeling met cannabisbloemen, cannabisextracten of op cannabis gebaseerde medicijnen, zoals het cannabisextract Sativex, Dronabinol en Nabilon betalen. De wet heeft geen begrensde mogelijkheid voor het voorschrijven van cannabis of op cannabis gebaseerde medicijnen voor bepaalde aandoeningen.

In de toekomst wordt een staats bewaakte cannabis teelt in Duitsland georganiseerd maar tot dan zal cannabis worden geïmporteerd, op dit moment uit Nederland en Canada. Het ministerie van gezondheid verklaarde, dat verwacht wordt, dat cannabis uit Duitsland niet voor 2019 in de apotheek te verkrijgen zal zijn. Patiënten, die nu in grote getale verzoeken een cannabistherapie te krijgen, worden met meerdere problemen geconfronteerd. Vele artsen zijn niet voldoende over het thema geïnformeerd en blijven afwachtend en sceptisch, prijzen voor cannabisbloemen zijn in de meeste apotheken gestegen en de kostenovername door de zorgverzekeraars is vaak ongewis. Twee congressen, waar artsen informeren kunnen, zijn voor  13 mei in Frankfurt door de duitse ACM samen met artsenkamer Hessen geplant en van 29 tot 30 september in Keulen door de IACM.

“Cannabis und Cannabinoide als Medizin“, 13. Mai in Frankfurt

”IACM 9th Conference on Cannabinoids in Medicine”, 29. bis 30. September in Köln


 

Nieuws in het kort


 

icrsWetenschap: Artikelen van het 26 jarig symposium van de ICRS zijn nu beschikbaar bij de CCR
Cannabis en cannabinoide onderzoek publiceerde de Proceedings from the 26th Annual Symposium of the International Cannabinoid Research Society: 26. Juni bis 1. Juli 2016. Nog een artikel in CCR door Stampanoni Bassi M, et al. discussie over gebruik van Cannabinoiden bij Morbus Parkinson.


 

filipijnFilipijnen: Het parlement wil het medicinaal gebruik van cannabis legaliseren
Terwijl Rodrigo Duterte, President van de Filipijnen,. een bloedige oorlog tegen drugsdealers voert en daarbij grondliggende mensenrechten negeerd, heeft een comitee van de filipijnse huis van afgevaardigde een stap gemaakt voor het gebruik van cannabis als medicijn. De filipijnse parlementariërs heb besloten om medische cannabis patiënten te behoeden voor het huidige bloedbad. Het wetsvoorstel stelt een aantal regels voor medicinale cannabis voor,  welke regels voor de kwalificering als medicinaal cannabispatiënt met een identiteitskaart, die door de regering wordt gemaakt en meerdere onderwerpen bevat.
San Francisco Chronicle van 9. Maart 2017


 

16299960_1259008520827360_1472105240704581947_oNederland: Bedrocan is ‘s werelds eerste producent van medische cannabis, die in een hoge standaard is gecertificeerd
Na een enorm onderzoek door de nederlandse gezondheidsautoriteiten werd Bedrocan in Nederland wereldwijd de eerste producent van medicinale cannabis, die in overeenstemming met de standaard good manufacturing praxis (GMP) van het europese geneesmiddelenbureau werkt. Het is de eerste keer, dat een producent van medicinale cannabis een zo hoge graad aan overeenstemming met geneesmiddelenrichtlijnen bereikt heeft.
Persbericht van Bedrocan van 23 Januari 2017


 

israelcannabisIsraël: De regering wil cannabisgebruik decriminaliseren
De israëlische regering stemde op 5 maart in met de decriminalisering van het recreatief gebruik van cannabis. Na de nieuwe politiek,  die nog door het parlement aangenomen moet worden, zullen personen, die met cannabis gepakt worden, een geldboete krijgen in plaats van gearresteerd en veroordeeld. Strafvervolging zal alleen bij geïntroduceerde recidivisten zijn.
Reuters van 5 maart 2017


 

prostatiWetenschap/Mens: Een remmer van FAAH beïnvloede de pijn bij patiënten met chronische prostatitis (prostaatontsteking) niet
In een studie met 239 patiënten, die aan een chronische prostatitis/ een chronisch pijnsyndroom van de bekken lijden, kregen de deelnemers ASP3652, een remmer van de FAAH (Fettsäureamidhydrolase), in verschillende dosis van 50-600 mg dagelijks of een placebo. Er was geen verschil van pijnvermindering tussen ASP3652 en de placebo. Echter nam het aantal dagelijkse blaas leeg plassen door de hoogste dosis van de FAAH remmers significant af.
Kliniek voor Urologie, Kinderurologie en Andrologie, Justus-Liebig-Universiteit, Gießen, Duitsland.
Wagenlehner FM, et al. Urology, 27. Februar 2017 [Im Druck]


 

ctsWetenschap/Mens: Palmitoylethanolamide enigszins effectief bij de behandeling van  carpaaltunnel syndroom
In een placebo-gecontroleerde studie met 61 patiënten met een gering of matig sterk gevoel van carpaaltunnel syndroom was de endocannabinoide palmitoylethanolamide (PEA) matig werkzaam. Patiënten kregen of een placebo of twee maal daags 300 mg PEA. Er was geen verbetering in pijn op een visuele analoge schaal, maar een geringe verbetering in een vragenlijst over het carpaaltunnel syndroom.
Ziekenhuis Sant Rafael, Barcelona, Spanje.
Faig-Martí J, et al. J Orthop Traumatol, 15. März 2017 [im Druck]


 

Cyd4qlFVQAATH9XWetenschap/Dier: Sport en voeding beïnvloeden de endocannabinoidespiegel in de hersenen
Bij ratten voerde een half uur dagelijkse training van 2 weken tot een significante toename van de endocannabinoide spiegel 2-AG in de  führte ein halbstündiges tägliches Training über 2 Wochen zu einer signifikanten Zunahme der Spiegel des Endocannabinoids 2-AG im Hypothalamus, een bepaald gebied in de hersenen. Een dieet, die rijk aan vetten was, vergrootte de concentratie van de CB1-receptoren in een ander hersengebied, de hippocampus.
Universiteit Lille Nord de France, Frankrijk.
Gamelin FX, et al. J Physiol Biochem, 10. März 2017 [im Druck]


German

English

IACM-Bulletin of 19 March 2017

1.

Science/Human: The medical use of cannabis could decrease prescription opiate abuse

Medical cannabis use is highly under-researched, according to researchers of the University of New Mexico and their recent findings suggest that it could actually help to battle addiction. Professors Jacob Vigil and Sara Stith, along with pain specialist Dr Anthony Reeve, presented their research on how the New Mexico Medical Cannabis Program has affected prescription opioid use in patients with chronic pain on 3 March.

Vigil said the Medical Cannabis Program is unprecedented because patients manage their own care, since doctors can’t prescribe doses of cannabis, only authorize patients to obtain it. The study compared prescription opioid use in Reeve’s patients who were enrolled in the medical cannabis program and his patients who were not enrolled over an 18 month period, Stith said. Their research found a 31 percent reduction in opioid use after 18 months in patients, who used cannabis, and a slight increase in opioid use in the control group.

2.

Germany: Law on the medical use of cannabis went into effect

A law, which allows the prescription of cannabis flowers by every doctor, went into effect on 10 March. If standard medications do not work sufficiently, health insurances will have to pay for a treatment with cannabis flowers, cannabis extracts as well as cannabis-based medicines such as the cannabis extract Sativex, dronabinol and nabilone. The law does not limit the possibility to prescribe cannabis and cannabis-based medicines to certain illnesses.

State-supervised cannabis plantations will be set up in Germany in the future and until then cannabis will be imported, currently from the Netherlands and Canada. The health ministry said that it is expected that cannabis from Germany will not be available in pharmacies before 2019. Patients, who are trying to get a cannabis treatment in an increasing number now, are faced with several obstacles. Many doctors are not educated on the issue and remain observant or are sceptical, prices of cannabis flowers in most pharmacies have risen, and covering of costs by health insurances is often unsure. Two conferences, which can educate doctors, are planned on 13 May in Frankfurt by the German ACM together with the medical association of Hessen and on 29-30 September in Cologne by the IACM.

 

3.

News in brief

Science: Proceedings from the 26th Annual Symposium of the ICRS 2016 now available in CCR
Cannabis and Cannabinoid Research published the <a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.29008.crs”>Proceedings from the 26th Annual Symposium of the International Cannabinoid Research Society: June 26–July 1, 2016</a>. Another article in CCR by Stampanoni Bassi M, et al. discusses the use of <a href=”online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2017.0002″>Cannabinoids in Parkinson’s Disease</a>.

Philippines: Parliament wants to legalize the medical use of cannabis
While Rodrigo Duterte, President of the Philippines, is fighting a bloody war on drug dealers ignoring basic human rights, a committee of the Philippine House of Representatives took a step towards the medical use of cannabis. Filipino lawmakers have decided to keep medical cannabis patients out of the ongoing massacre. The bill establishes a set of rules for medical cannabis regulation, which includes among others the designations to qualify as a medical cannabis patient with a government-issued identification card.
<a href=”blog.sfgate.com/smellthetruth/2017/03/09/philippines-approves-medical-marijuana-legalization/”>San Francisco Chronicle of 9 March 2017</a>

The Netherlands: Bedrocan becomes the world’s first high standard approved medicinal cannabis producer
Following a rigorous inspection by the Dutch health authorities, Bedrocan in the Netherlands has become the world’s first producer of medicinal cannabis to be compliant with the European Medicines Agency’s good manufacturing practice (GMP) standards. This is the first time a medicinal cannabis producer has reached such a high level of compliance with requirements for medicinal drugs.

Israel: Government wants to decriminalize the use of cannabis
The Israeli government voted on 5 March in favour of decriminalizing recreational cannabis use. According to the new policy, which must still be ratified by parliament, people caught smoking cannabis would get a fine rather than be arrested and prosecuted. Criminal procedures would be launched only against those caught repeatedly with the drug.

Science/Human: An inhibitor of FAAH did not influence pain in patients with chronic prostatitis
In a study with 239 patients suffering from chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome participants received ASP3652, an inhibitor of FAAH (fatty acid amide hydrolase), in different doses from 50 mg up to 600 mg daily or a placebo. Reduction of pain did not differ between placebo and ASP3652. However, the number of daily voidings was significantly reduced by high doses the FAAH inhibitor.
Clinic for Urology, Pediatric Urology and Andrology, Justus-Liebig-University, Giessen, Germany.

Science/Human: Palmitoylethanolamide moderately effective in the treatment of carpal tunnel syndrome
In a placebo controlled study with 61 patients with a diagnosis of a low and moderate carpal tunnel syndrome the endocannabinoid palmitoylethanolamide (PEA) was moderately effective. Patients received either placebo or two times 300 mg PEA. There was no improvement of pain on a visual analogue scale, but some improvement in a questionnaire on carpal tunnel syndrome.
Hospital Sant Rafael, Barcelona, Spain.

Science/Animal: Exercise and diet influence endocannabinoid levels in the brain
In rats, 12 weeks of training for half an hour induced a significant increase of the level of the endocannabinoid 2-AG in the hypothalamus, a certain brain region. A diet high in fat increased the levels of the CB1 receptor in another brain region, the hippocampus.
Université Lille Nord de France, France.


 

 Overzicht vorige nieuwsberichten


 

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany