International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 1/10/2016

Admin   oktober 3, 2016   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 1/10/2016 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 

duitslandDuitsland: Eerste patiënt krijgt vrijstelling voor het zelf kweken van cannabis

Op 28 september heeft de BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel & Medizinprodukte) een onderdeel van het ministerie van Gezondheid,  de eerste 57-jarige patiënt met multiple sclerosis toestemming gegeven, om zelf cannabis te kweken  voor medicinaal gebruik. De toestemming is tot 30 juni 2017 geldig. Er moet worden vastgesteld, dat de zorgverzekeraars de kosten voor cannabisbloemen uit de apotheek nadien niet vergoeden.

Het ministerie van gezondheid is gedwongen door een uitspraak bij het federaal gerecht op 6 april voor de permissie van dit. De federale regering en de Duitse bundestag zijn bezig met de voorbereiding van een wet die de kosten voor een behandeling met cannabisbloemen zou moeten vergoeden, door de zorgverzekeraars, onder bepaalde condities, zodat de behoefte om zelf te kweken, wordt geëlimineerd. Het is de intentie dat deze wet in begin 2017 van start gaat.

Genehmigung zum Eigenanbau durch die Bundesopiumstelle vom 28. September 2016

epilepsieawareWetenschap/mens: Cannabidiol is in een case-rapport effectief bij een met koorts-infecties geassocieerd epilepsie syndroom

Artsen uit meerdere pediatrische centra in de Verenigde Staten, in Philadelphia, New York, Houston en Chicago, presenteerde zeven gevallen van kinderen met het epilepsie syndroom, dat met koortsinfecties verbonden is (FIRES), welke niet op antiepileptische medicatie of andere behandelingsmethoden reageerde en het Cannabidiol-extract kregen. Na het begin van de cannabidiol therapie verbeterde zich het tal en duur van de aanvallen bij 6 van de 7 patiënten. Een patiënt stierf als gevolg van meerdere orgaan falen na toediening van Isofluraan. Er werd gemiddeld 4 medicamenten stopgezet. De auteurs schreven dat ”Hoewel dit een open case serie is, beschouwen de auteurs Cannabidiol als een mogelijke behandeling voor FIRES”.

FIRES is een zware vorm van epilepsie, die normale kinderen na een koortsachtige ziekte krijgen kan. Het vertegenwoordigt zichzelf als een acute fase met een moeilijk te behandelen epilepticus en alle patiënten ontwikkelen een chronische fase met aanhoudende therapie resistente epilepsie. Het eindigd meestal met een ernstige schade aan de hersenen of de dood.

Gofshteyn JS, Wilfong A, Devinsky O, Bluvstein J, Charuta J, Ciliberto MA, Laux L, Marsh ED. Cannabidiol as a Potential Treatment for Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome (FIRES) in the Acute and Chronic Phases. J Child Neurol, 21. September 2016 [Im Druck]

epidiolWetenschap/mens: In een gecontroleerde klinische studie verbetert Cannabidiol een ernstige vorm van kinder epilepsie 

De producent van het  CBD-Extract Epidiolex, GW Pharmaceuticals, berichtte over positieve resultaten van de tweede placebo-gecontroleerde klinische Fase-3-Studie met deze bereiding, bij de behandeling van krampaanvallen, in samenhang met het Lennox-Gastaut-Syndroom, een zeldzame en zware epilepsievorm, die in de kindertijd begint. De studie deelde 225 patiënten, verdeeld in drie groepen, waar Epidiolex de actuele behandeling in een Dosis van dagelijks 20 mg/kg lichaamsgewicht (n = 76) of  een dosis van 10 mg/kg (n =73) toegevoegd werd. De andere patiënten (n = 76) kregen een placebo.

Patiënten die Epidiolex in de hoogste dosis toegediend kregen, toonde een gemiddelde vermindering van de maandelijkse aanvallen tot 42%, vergeleken met een vermindering van 17% die een placebo kregen. Patiénten, die Epidiolex met een kleinere dosis kregen, telde een aanvalsvermindering van rond de 37%. „De  positieve uitslag in de tweede studie met Epidiolex bij patienten met het Lennox-Gastaut-Syndrom toont de werkzaamheid van deze producten bij deze bijzonder zwaar te behandelen, in de kindertijd beginnende epilepsie“, verklaarde Dr. Orrin Devinsky van Langone-Medicijncentrum van de Universiteit New York en Leider van de studie.

Pressemitteilung von GW Pharmaceuticals vom 26. September 2016.

resunabWetenschap/mens: De synthetische cannabinoïde Resunab vermindert ontstekingen bij gezonde personen

Resunab, voorheen bekend als ajulemisch zuur, verminderde onstekingen bij 15 gezonde personen, bij wie door een subcutane injectie van middels door hitte gedode bacteriën (E.coli) een ontsteking geïnduceerd werd. Resunab remde de infiltratie met witte bloedlichaampjes een sleutelindicator voor de ontstekingssterkte van ongeveer 70%. Deze data werden op 28 september ter beschikking gesteld bij de zesde europese workshop voor Lipide mediatoren in Frankfurt (Duitsland).

De eerste Data stamt van 15 personen (5 met Placebo, 5 met 2 x daags 5 mg Resunab en 5 met 2 x daags 20 mg Resunab). De hogere Resunab-Dosis in deze studie is gelijk aan de hoge dosis in tussentijds lopende fase-2-Studie me resunab bij cystic fibrose of dermatomyositis. Resunab is een orale synthetische cannabinoïde die voornamelijk aan de CB2-receptor bindt.

Pressemitteilung von Corbus Pharmaceuticals vom 28. September 2016.

Nieuws in het kort

endocannaWetenschap/dier: Het endocannabinoïdensysteem zou een aangrijpingspunt zijn voor de behandeling van autisme
Bij een rattenmodel met autisme observeerde onderzoekers veranderingen in de CB1-receptoren en verminderde spiegel van het endocannabinoide anandamide. De auteurs concludeerde, dat „het  endocannabinoidesysteem een therapeutisch aangrijpingspunt voor de kern en geassocieerde symptomen van autistische patiënten kan zijn“.
Universiteit „Rome Tre“, Italie.
Servadio M, et al. Transl Psychiatry. 2016;6(9):e902.

Wetenschap/dier: Cannabinoïden versterken de effecten van standaard epilepsie medicamenten
Cannabinoiden, die de CB1-Receptor activeren (WIN 55,212-2, ACEA), versterkte in een muismodel met Epilepsie de anti-epileptische werking van Carbamazepin, Diazepam, Felbamat, Gabapentin, Phenobarbital, Topiramat en Valproinsäure.
Afdeling voor Gezondheidswetenschappen, Medische Faculteit, Universiteit „Magna Graecia“ van Catanzaro, Italie.
Citraro R, et al. EUR J Pharmacol. 2016;791:523-534.

vroeggeboorteWetenschap/mens: cannabisgebruik tijdens de zwangerschap is niet gekoppeld aan een negatief geboorte resultaat
Volgens een overzicht van studies na de werking van cannabisconsumptie op de zwangerschap, was er een klein verhoogd risico op minder geboortegewicht en vroeggeboorte.  De auteurs schreven, dat „moederlijke cannabis consumptie tijdens de zwangerschap na een terugblik op de invloedsfactoren geen onafhankelijk risicofactor voor ongunstige vroeggeboorte is“.
Kliniek voor Geboortehulp en Gyneacologie, Universiteit van Washington in St. Louis, USA.
Conner SN, et al. Obstet Gynecol. 2016;128(4):713-23.

gezondheidWetenschap/mens: De legalisatie van cannabis in de Verenigde Staten heeft een minimale negatieve impact op de gezondheid gehad
Volgens een bericht van het CATO instituut in Washington DC heeft de legalisering van cannabis in Alaska, Colorado, Oregon en Washington maar “minimale” ongunstige effecten op gezondheid en veiligheid, inclusief drugsconsumptie, zelfmoordcijfers en verkeersveiligheid.
Dose of Reality: The Effect of State Marijuana Legalizations

hartWetenschap/dier: De activering van de nieuwe cannabinoïde receptor GPR18 heeft nuttige effecten op het hart
De Activering van de endocannabinoidreceptor GPR18 door abnormaal  Cannabidiol (abn-CBD) veroorzakte bij ratten bloeddrukverlaging onderdrukte de cardiale sympathische dominantie, verbeterde de functie van de linker hartkamer en verminderde de endiastolische druk in de linkerkamer. De auteurs schreven, dat „de tegengestelde beweringen nieuwe bewijzen voor een gunstig cadiovasculaire rol van GPR18 zijn“.
Brody School of Medicine, Universiteit van OOst-Carolina, Nord-Carolina, USA
Matouk AI, et al. J Cardiovasc Pharmacol, 20. September 2016 [Im Druck]

Wetenschap/mens: Een CB1 receptor blokkering verhoogt ontsteking
Bij 20 overgewichtige Patiënten met polyzystische eierstokken, versterkte de blokkade van de  CB1-Receptoren door Rimonabant ontstekingstekenen, namelijk de concentratie van VEGF (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor) en Interleukine-8, een pro-ontstekingsbevorderende cytokine.
Instituut voor Academische Endocrinologie, Diabetes en Metabolisme, Universiteit van Hull, GrootBritanie.
Sathyapalan T, et al. Clin Endocrinol (Oxf), 21. September 2016 [Im Druck]

Wetenschap/cellen: THC vermindert de doorlaatbaarheid van de epithele cellen van de luchtwegen
In een studie met de epitheliale cellen van de bronchiën verminderde THC de permeabiliteit na blootstelling aan ontstekingsbevorderende cytokines door de activering van de CB2-Receptoren. De auteurs schreven, dat THC gunstig is „bij het voorkomen van ontstekingen door veranderingen in de doorlaatbaarheid van epithele cellen in de ademwegen, een belangrijk kenmerk voor ademwegenziektes“
Fakultät für Lebenswissenschaften, Universität von Nottingham, Großbritannien.
Shang VC, et al. Biochem Pharmacol, 15. September 2016 [Im Druck]

maagkankerWetenschap/cellen: Cannabinoïden verminderen de levensvatbaarheid maagkankercellen
In een studie met adenocarcinoom cellen in de maag van mensen, verminderde meerdere cannabinoiden  (CP 55,940, Anandamide, Methanandamide) de levensvatbaarheid. De Auteurs schreven, hun bevindingen  „het therapeutisch potentieel, dat cannabinoide-receptor-agonisten op maagkankercellen uitoefenen, te ondersteunen en te bevestigen“.
Nationaal Instituut voor Kankeronderzoek, Mexico City, Mexico.
Ortega A, et al. Life Sci, 15. September 2016 [Im Druck]

endoplastischWetenschap/cellen: THC veroorzaakt de dood van de kankercellen wat wijzigingen veroorzaakt in het endoplasmatisch reticulum
THC verhoogt de verhouding van Dihydroceramid tot ceramide in het endoplasmatisch reticulum (een celbestanddeel) van bepaalde hersentumorcellen (gliomacellen) en deze wijziging leidt uiteindelijk tot apoptosis, een vorm van geprogrammeerde celdood.
Biologisch Instituut, Complutense-Universiteit, Madrid, Spanje.
Hernández-Tiedra S, et al. Autophagy, 16. September 2016:1-17. [im Druck]

anandoWetenschap/cel: Anandamide veroorzaakt een versoepeling van menselijke slagaders
In de Mesenteriale slagaders van 31 patiënten. die een verwijdering van de darm hadden ondergaan. veroorzaakte het endocannabinoide Anandamide een matig sterke endotheel-afhankelijke vasculaire ontspanning via activering van de CB1 receptor.
Medische Faculteit, Universiteit van Nottingham, Royal Derby Hospital, GB.
Stanley CP, et al. Pharmacol Res. 2016;113(Pt A):356-363.


German

English

IACM Bulletin of 2 October 2016

1.

Germany: First patient gets a permission to grow his own cannabis

On 28 September the Federal Institute for Drugs and Medical Devices, an agency of the Federal Health Ministry, issued its first permission to grow cannabis for his own medical needs to a 57-year-old patient suffering from multiple sclerosis. The permission is valid until 30 June 2017. It has to be prolonged, if the health insurance does not cover the costs for cannabis flowers from the pharmacy thereafter.

The Federal Health Ministry was forced by a ruling of the Federal Administrative Court of 6 April to grant such permission. The Federal Government and the German Bundestag are preparing a law, according to which the costs for a treatment with cannabis flowers have to be reimbursed by the health insurances under certain conditions so that the need for self-cultivation would be eliminated. It is intended to make the law come into force in early 2017.

2.

Science/Human: Cannabidiol is effective in febrile infection-related epilepsy syndrome in a case series

Doctors from several paediatric centres in the USA, in Philadelphia, New York, Houston and Chicago, presented the cases of seven children with febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES), who had not responded to antiepileptic drugs or other therapies who were given the cannabidiol extract Epidiolex. After starting cannabidiol, 6 of 7 patients’ seizures improved in frequency and duration. One patient died due to multiorgan failure secondary to isoflurane. An average of 4 antiepileptic drugs was weaned. Currently 5 subjects are ambulatory, 1 walks with assistance, and 4 are verbal. Authors wrote that “while this is an open-label case series, the authors add cannabidiol as a possible treatment for FIRES.”

FIRES is a severe form of epilepsy affecting normal children after a febrile illness. It presents with an acute phase with a very difficult to treat status epilepticus and all patients develop a chronic phase with persistent refractory epilepsy. The typical outcome is severe brain damage or death.

3.

Science/Human: Cannabidiol improves severe form of childhood epilepsy in controlled clinical trial

The manufacturer of the CBD extract Epidiolex, GW Pharmaceuticals, reported of positive results of the second placebo-controlled Phase 3 clinical trial of this preparation for the treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome, a rare and severe form of childhood-onset epilepsy. The trial randomized 225 patients into three arms, where Epidiolex was added to the current treatment in a dose of 20mg/kg body weight per day (n=76) or in a dose of 10mg/kg/day (n=73). The other patients (n=76) received a placebo.

Patients taking Epidiolex in the higher dose achieved a median reduction in monthly drop seizures of 42 percent compared with a reduction of 17 percent in patients taking placebo, and patients taking Epidiolex in the lower dose achieved a median reduction in monthly drop seizures of 37 percent. “The positive outcome in this second trial of Epidiolex in patients with Lennox-Gastaut syndrome demonstrates the effectiveness of this product in this particularly difficult to treat, childhood-onset epilepsy,” stated Dr Orrin Devinsky of New York University Langone Medical Centers and principal investigator in the trial.

4.

Science/Human: The synthetic cannabinoid Resunab reduces inflammation in healthy subjects

Resunab, formerly known as ajulemic acid, reduced signs of inflammation in 15 healthy subjects, in whom inflammation was induced by the subcutaneous injection of heat-killed bacteria (E. coli). Resunab inhibited infiltration by white blood cells, a key determinant of inflammation severity, by approximately 70%. The data were presented at the 6th European Workshop on Lipid Mediators on 28 September in Frankfurt, Germany.

The first set of data is from 15 subjects (5 on placebo, 5 on 5 mg Resunab twice a day and 5 on 20 mg Resunab twice a day). The top dose of Resunab in this study is the same as the top dose in the Phase 2 clinical trials currently underway with Resunab in cystic fibrosis, systemic sclerosis and dermatomyositis, respectively. Resunab is a synthetic oral cannabinoid that preferentially binds to the CB2 receptor.

5.

News in brief

Science/Animal: The endocannabinoid system may be a target for the treatment of autism
In a rat model of autism researchers observed changes of the CB1 receptor and reduced levels of the endocannabinoid anandamide. Authors concluded that “the endocannabinoid system may represent a therapeutic target for the core and associated symptoms displayed by autistic patients.”
University “Roma Tre”, Italy.

Science/Animal: Cannabinoids increase the effects of standard anti-epileptic drugs
Cannabinoids, which activate the CB1 receptor (WIN 55,212-2, ACEA), potentiated the anti-epileptic effects of carbamazepine, diazepam, felbamate, gabapentin, phenobarbital, topiramate and valproate in a mouse model of epilepsy.
Science of Health Department, School of Medicine, University “Magna Graecia” of Catanzaro, Italy.

Science/Human: Cannabis use during pregnancy is not associated with adverse birth outcome
According to a review of studies on effects of cannabis use on pregnancy outcome there was no increased risk for low birth weight and preterm birth. Authors concluded that “maternal marijuana use during pregnancy is not an independent risk factor for adverse neonatal outcomes after adjusting for confounding factors.”
Department of Obstetrics and Gynecology, Washington University in St. Louis, USA.

Science/Human: The legalization of cannabis in the USA had minimal adverse effects on health
According to a report by the CATO Institute in Washington DC legalization of cannabis in Alaska, Colorado, Oregon and Washington had only “minimal” adverse health and safety effects, including drug use, suicide rates, crime rates, and road safety.

Science/Animal: Activation of the new cannabinoid receptor GPR18 has beneficial effects on the heart
The activation of the endocannabinoid receptor GPR18 by abnormal cannabidiol (abn-CBD) caused hypotension, suppressed the cardiac sympathetic dominance, and improved left ventricular function and reduced left ventricular end diastolic pressure in rats. Authors wrote that “the current findings present new evidence for a salutary cardiovascular role for GPR18.”
Brody School of Medicine, East Carolina University, North Carolina, USA.

Science/Human: CB1 receptor blockade increases inflammation
In 20 obese patients with polycystic ovary syndrome blockade of the CB1 receptor by rimonabant increased signs of inflammation, namely the concentrations of VEGF (vascular endothelial growth factor) and interleukin 8, pro-inflammatory cytokine.
Department of Academic Endocrinology, Diabetes and Metabolism, University of Hull, UK.

Science/Cells: THC reduces permeability of airway epithelial cells
In a study with bronchial epithelial cells THC reduced permeability after exposure to pro-inflammatory cytokines by activation of the CB2 receptor. Authors wrote, that THC “beneficial in the prevention of inflammation-induced changes in airway epithelial cell permeability, an important feature of airways diseases.”
School of Life Sciences, University of Nottingham, UK.

Science/Cells: Cannabinoids reduce viability of stomach cancer cells
In a study with adenocarcinoma cells of the stomach of humans several cannabinoids (CP 55,940, anandamide and methanandamide) reduced their viability. Authors wrote that their results “support and confirm the therapeutic potential that cannabinoid receptor agonists exert in gastric cancer cells.”
Instituto Nacional de Cancerología, Mexico City, Mexico.

Science/Cells: THC causes death in cancer cells by inducing changes in the endoplasmatic reticulum
THC increases the dihydroceramide:ceramide ratio in the endoplasmic reticulum, a cell compound, of certain brain cancer cells (glioma cells), and this alteration finally leads to apoptosis, a form of programmed cell death.
School of Biology, Complutense University, Madrid, Spain.

Science/Cells: Anandamide causes relaxation of human arteries
In mesenteric arteries from 31 patients, who had undergone bowel resection, the endocannabinoid anandamide caused moderate endothelium-dependent vasorelaxation via activation of CB1 receptors.
School of Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital, UK.

 

.


 

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany