IACM-Informationen vom 21. März 2015/IACM bulletin van 21 maart 2015

Admin   maart 29, 2015   Geen reacties

In deze editie  ook onze enquete* patiententevredenheid medicinale cannabis

Nederlands

IACM bulletin van 21 maart 2015

1

Wetenschap / Mens: Cannabis wordt geassocieerd met een verminderd risico van diabetes bij patiënten geïnfecteerd met zowel HIV en HCV

Diabetes en insulineresistentie komt vaak voor bij patiënten die zijn geïnfecteerd met het HI-virus [HIV] en het hepatitis C-virus [HCV]. Onderzoekers van verschillende Franse instituten bevonden dat bij 703 patiënten besmet met beide virussen van 319 (45%) deelnemers, die met het gebruik van cannabis, in de 6 maanden gemeld, voor het eerste studiebezoek, minder kans hadden op insulineresistentie.

Met insulineresistentie cellen bedoelen we, cellen die niet reageren op de normale werking van het hormoon insuline. Het lichaam produceert insuline, maar de cellen in het lichaam worden resistent voor insuline en kunnen niet effectief gebruikt worden, dit leidt tot type 2 diabetes. De auteurs concludeerden dat “uit een klinisch onderzoek in de praktijk zal geevalueerd moeten worden, of de voordelen van cannabis gebaseerde pharmacytherapie, er voor zorgt op een verhoogd risico bij insulineresistentie en diabetes patiënten . “

2

USA: medische marihuana wet werd op het Congres geïntroduceerd

Senator Rand Paul, een mogelijke Republikeinse presidentskandidaat, heeft samen met twee Democraten een wet gepresenteerd, die de federale overheid zou verhinderen om medicinale cannabis gebruikers strafrechtelijk te vervolgen, in staten waar het legaal is. De publieke opinie is de afgelopen jaren veranderd in de richting van het legale gebruik van cannabis, en verscheidene potentiële Republikeinse rivalen van Paul zijn als een kwestie van staatsrechten besproken, die door de overheid behandeld moeten worden.

Paul is een uitgesproken criticus over de oorlog tegen drugs en heeft verklaard dat cannabisconsumenten niet in de gevangenis terecht moeten komen. Medicinale cannabis is nu toegestaan ​​in 23 staten en het District of Columbia, en de kiezers hebben het voor recreatief gebruik gelegaliseerd in vier staten en in Washington DC. Maar het blijft illegaal op het federale niveau. Deze tegenstelling leidt er toe dat de cannabis winkels buiten het bankwezen blijven en de consument bedreigt wordt met arrestatie. Democratische senatoren Bocker Corey uit New Jersey en Kirsten Gillibrand van New York hebben het wetsvoorstel ook ondertekend.

3

Wetenschap / Mens: THC kan veilig worden gebruikt bij ouderen met dementie

Slechts weinig van de 98 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar, die leed aan dementie en THC toegediend kregen, heeft bijwerkingen ervaren. Schreven de onderzoekers in het tijdschrift Psychopharmacology. Ze waren in een studie die werd uitgevoerd door wetenschappers van de afdeling Geneeskunde van de psychogeriatrische Vincent van Gogh Instituut in Venray (Nederland), in willekeurige volgorde gedurende zes weken en een placebo gedurende zes weken tweemaal daags 0,75-1, kregen 5 mg THC. Vorig jaar, hadden de onderzoekers al resultaten van een kleinere studie gepubliceerd over hetzelfde onderwerp met 12 deelnemers.

Slechts zes van de 98 deelnemers rapporteerde een neveneffect dat werd toegeschreven aan THC. Mentale effecten, diastolische bloeddruk en andere metingen verschilde niet tussen THC en placebo. THC wordt snel opgenomen en toonde een dosisafhankelijke farmacokinetiek met aanzienlijke variatie tussen verschillende mensen. De auteurs schreven dat “farmacodynamische effecten, met inbegrip van de bijwerkingen minimaal waren .”

4.

Nieuws in het kort

Nederland: Enquête over het medisch gebruik van cannabis
De Nederlandse patiënten organisatie voor medisch gebruik van cannabis (Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis PGMCG) voert een onderzoek uit  naar het medisch gebruik van cannabis in Nederland. Link

USA: De FDA heeft waarschuwingsbrieven uitgegeven aan CBD producten
In februari 2015 heeft de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) een aantal waarschuwingsbrieven aan bedrijven gestuurd, die niet-goedgekeurde stoffen voor de diagnose, behandeling, effecten, behandeling of preventie van ziekten op de markt hebben gebracht. Sommige van deze bedrijven beweren dat hun producten cannabidiol (CBD) bevatten. De FDA heeft deze producten getest en in sommige is geen CBD aangetroffen.

USA: Een lid van het Parlement in Nevada stelt een wetsvoorstel voor die cannabis beschikbaar stelt voor de behandeling van huisdieren.

Een lid van het parlement van Nevada heeft een wetsvoorstel bij het parlement ingediend, dat huisdieren toegang hebben tot medische cannabis. Het wetsvoorstel, dat werd ingevoerd door de Democraat Tick Segerblom, zou het voor eigenaren om de drug voor hun dieren te krijgen, wanneer een dierenarts dit bevestigd “er symptomen of effecten” verlichten van een chronische ziekte of stress.

Wetenschap /Mens: patiënten gebruiken cannabis om andere geneesmiddelen te vervangen
Volgens een onderzoek onder 200 patiënten in een distributiecentrum voor cannabis in Rhode Island, is cannabis het meest gebruikte als een alternatief voor conventionele geneesmiddelen. De meeste deelnemers (69%) gebruikte het tegen chronische pijn. Meer dan 90% van de deelnemers gaven aan dat cannabis met minder bijwerkingen dan conventionele pijnstillers kan worden geassocieerd.
Brown University School of Public Health, Providence, USA

Wetenschap / cellen: mechanismen van ontstekingsremmende effecten van CBD
In cel experimenten werden verschillende werkingen waargenomen, die verantwoordelijk zijn voor de anti-inflammatoire eigenschappen van CBD, waaronder bevordering van anti-inflammatoire cytokine IL-10 (Interleukine 10) alsmede remmende effecten op T-helper- 17 cellen (Th17), een subset van T helper cellen die interleukine 17 produceren (IL-17).
Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel.

Wetenschap / Dier: endocannabinoide voorkomt schade door niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen
In een onderzoek met muizen, een blokker van de endocannabinoid (ARN2508) veroorzaakt in tegenstelling tot niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals diclofenac geen schade aan de maag en beschermd zelfs het maagdarmkanaal van de schade veroorzaakt door deze geneesmiddelen.
Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa, Italy

Wetenschap / Mens: CBD kan veilig worden toegediend met fentanyl
In een klinisch onderzoek bij gezonde vrijwilligers had CBD in doses van 400 of 800 mg geen invloed op de effecten van de opiaat fentanyl. De auteurs schreven dat de “Gelijktijdige toediening van CBD en opioïden is veilig en goed te verdragen.”
The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA.

Wetenschap / Dier: De activering van de CB2 receptor verminderde de afstoting van getransplanteerde organen
Onderzoeken met muizen hebben aangetoond dat de CB2 receptor mechanismen, die zijn geassocieerd met de afstoting van getransplanteerde organen, beinvloed. De auteurs schreven dat hun experimenten “suggereren dat CB2 een veelbelovend therapeutisch middel is bij orgaantransplantatie”.
Universiteit van Bonn, Duitsland.


 

 Deutch

USA: Gesetz zu medizinischem Cannabis wurde in den Kongress eingebracht

Senator Rand Paul, ein möglicher republikanischer Präsidentschaftskandidat, stellte zusammen mit zwei Demokraten ein Gesetz vor, dass die Bundesregierung daran hindern würde, medizinische Cannabiskonsumenten in Staaten, in denen er legal ist, strafrechtlich zu verfolgen. Die öffentliche Meinung hat sich in den vergangenen Jahren erheblich hin zu einer legalen Verwendung von Cannabis verändert, und mehrere potentielle republikanische Rivalen von Paul haben sie als ein Thema staatlicher Rechte, aus denen sich die Bundesregierung heraushalten sollte, behandelt.

Paul ist ein ausgesprochener Kritiker des Kriegs gegen die Drogen und hat erklärt, dass Cannabiskonsumenten nicht ins Gefängnis gesteckt werden sollten. Medizinischer Cannabis ist nun in 23 Staaten und im Distrikt von Columbia erlaubt, und die Wähler haben ihn für den Freizeitkonsum in vier Staaten sowie in Washington DC legalisiert. Aber er bleibt auf dem Bundesniveau illegal. Dieser Widerspruch führt dazu, dass Cannabisgeschäfte außerhalb des Bankensystems bleiben und Konsumenten eine Verhaftung droht. Die demokratischen Senatoren Corey Bocker aus New Jersey und Kirsten Gillibrand aus New York haben die Gesetzesvorlage ebenfalls unterzeichnet.

 

Wissenschaft/Mensch: THC kann sicher bei alten Personen mit Demenz eingesetzt werden

Nur wenige von 98 Patienten mit einem mittleren Alter von 77 Jahren, die an Demenz litten und THC erhielten, erlebten Nebenwirkungen. Das schrieben Forscher in der Zeitschrift Psychopharmacology. Sie hatten in einer Studie, die von Wissenschaftlern der Klinik für Psychogeriatrische Medizin des Vincent van Gogh-Instituts in Venray (Niederlande) durchgeführt worden war, in einer zufälligen Reihenfolge sechs Wochen lang ein Placebo und sechs Wochen lang zweimal täglich 0,75-1,5 mg THC erhalten. Im vergangenen Jahr hatten die Forscher bereits Ergebnisse einer kleineren Studie zum gleichen Thema mit 12 Teilnehmern veröffentlicht.

Nur sechs der 98 Teilnehmer gaben eine Nebenwirkung an, die auf THC zurückgeführt wurde. Psychische Effekte, diastolischer Blutdruck und andere Messwerte unterschieden sich nicht zwischen THC und Placebo. THC wurde schnell aufgenommen und zeigte eine dosisabhängige Pharmakokinetik mit erheblicher Variation zwischen verschiedenen Personen. Die Autoren schrieben, dass “pharmakodynamische Wirkungen, inklusive Nebenwirkungen, gering waren”.

Kurzmeldungen

* Holland: Umfrage zur medizinischen Verwendung von Cannabis
Die niederländische Patientenorganisation zur medizinischen Verwendung von Cannabis (Stichting Patienten Groep Medicinale Cannabis) führt eine Umfrage zur medizinischen Verwendung von Cannabis durch.

USA: Die Arzneimittelbehörde FDA hat Warnschreiben zu CBD-Produkten veröffentlicht
Im Februar 2015 hat die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) verschiedene Warnschreiben an Firmen, die nicht zugelassene Substanzen für die Diagnose, Behandlung, Beeinflussung, Behandlung oder Vorbeugung von Erkrankungen auf den Markt gebracht haben, geschickt. Einige dieser Firmen behaupten, dass ihre Produkte Cannabidiol (CBD) enthalten. Die FDA hat diese Produkte getestet und in einigen kein CBD feststellen können.

USA: Ein Parlamentsmitglied in Nevada schlägt ein Gesetz vor, das Cannabis für die Behandlung von Haustieren verfügbar machen würde
Ein Parlamentsmitglied von Nevada hat eine Gesetzesvorlage ins Parlament eingebracht, das Haustieren den Zugang zu medizinischem Cannabis ermöglichen würde. Der Gesetzesvorschlag, der von dem Demokraten Tick Segerblom eingebracht wurde, würde es Besitzern erlauben, die Droge für ihre Tiere zu erhalten, wenn ein Tierarzt bestätigt, dass “es Symptome oder Wirkungen” einer chronischen oder belastenden Erkrankung lindern könnte.

Wissenschaft/Mensch: Patienten verwenden Cannabis, um andere Medikamente zu ersetzen
Nach einer Umfrage, die unter 200 Patienten in einem Verteilungszentrum für Cannabis in Rhode Island durchgeführt wurde, verwendeten die meisten Cannabis als Alternative zu konventionellen Medikamenten. Die meisten Teilnehmer (69 %) setzten ihn gegen chronische Schmerzen ein. Mehr als 90 % der Teilnehmer gaben an, dass Cannabis mit weniger Nebenwirkungen als konventionelle Schmerzmedikamente assoziiert war.
Brown Universität für öffentliches Gesundheitswesen, Providence, USA.

Wissenschaft/Zellen: Mechanismen der entzündungshemmenden Wirkungen von CBD
In Zellexperimenten wurden mehrere Wirkungen beobachtet, die für die entzündungshemmenden Eigenschaften von CBD verantwortlich sind, darunter die Förderung des entzündungshemmenden Zytokins IL-10 (Interleukin 10) sowie hemmende Wirkungen auf T-Helfer-17-Zellen (Th17), eine Untergruppe von T-Helferzellen, die Interleukin 17 (IL-17) produzieren.
Medizinische Fakultät, Universität von Tel Aviv, Israel.

Wissenschaft/Tier: Endocannabinoide beugen Schäden durch nicht-steroidale Entzündungshemmer vor
In einer Studie mit Mäusen verursachte ein Blocker des Endocannabinoidabbaus (ARN2508) im Gegensatz zu nicht-steroidalen Entzündungshemmern wie Diclofenac keine Schäden am Magen und schützte sogar den Magen-Darm-Trakt vor den Schäden durch diese Medikamente.
Istituto Italiano di Tecnologia, Genua, Italien.

Wissenschaft/Mensch: CBD kann sicher zusammen mit Fentanyl verabreicht werden

In einer klinischen Studie mit gesunden Teilnehmern hatte CBD in Dosen von 400 oder 800 mg keinen Einfluss auf die Wirkungen des Opiats Fentanyl. Die Autoren schrieben, dass die “gemeinsame Gabe von CBD und Opioiden sicher ist und gut vertragen wird”.
Icahn Fakultät für Medizin am Mount Sinai, New York, USA.

Wissenschaft/Tier: Die Aktivierung des CB2-Rezeptors reduzierte die Abstoßung transplantierter Organe
Studien mit Mäusen zeigten, dass der CB2-Rezeptor Mechanismen, die mit der Abstoßung von transplantierten Organen assoziiert sind, beeinflusst. Die Autoren schrieben, dass ihre Experimente “nahe legen, dass CB2 ein viel versprechendes therapeutische Ziel bei der Organtransplantation ist”.
Universität Bonn, Deutschland.

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>