IACM-bulletin van 17 oktober 2015/Medicinaal Cannabis Nieuws

Admin   oktober 17, 2015   Geen reacties

vlagkroatieKroatië: legalisatie van een beperkte toegang tot op cannabis gebaseerde medicijnen


De Kroatische regering heeft het gebruik van cannabis voor medische doeleinden mogelijk gemaakt. Het kan worden voorgeschreven aan patiënten met ziekten zoals multiple sclerose, kanker, epilepsie of AIDS. De Kroatische pers meldde dat het niet beschikbaar is in apotheken, maar via acht farmaceutische bedrijven.

Volgens de regels kunnen artsen hun patiënten medicatie, thee en zalven die THC bevatten voorschrijven, waarbij elke patiënt slechts een kleine hoeveelheid kan afnemen van maximaal 750 mg THC per maand. Het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat cannabis de ziektes niet genezen, maar kan worden gebruikt om pijn en lijden te verlichten, veroorzaakt door bepaalde ernstige chronische ziekten. Het ministerie waarschuwde ook dat de teelt van cannabis in privékamers illegaal blijft.

The Freepress Journal vom 15. Oktober 2015


 

acdcklein

Wetenschap/Mens: Mensen gebruiken cannabis ter vervanging van alcohol, (hard)drugs en medicijnen


Veel patiënten die cannabis gebruiken, vervangen andere stoffen, met inbegrip van alcohol, harddrugs en medicijnen door cannabis bereidingen. Dit is het resultaat van een enquête met 473 volwassenen, die door Canadese onderzoekers van het Centrum van British Columbia aan de Universiteit van Victoria en andere onderzoeksinstellingen werd uitgevoerd voor onderzoek.
Deze enquête met 414 vragen was online of op papier tussen 2011 en 2012 en kon worden ingevuld door de Canadese patiënten die cannabis in die jaren gebruikte.

87% van de deelnemers verklaren dat zij alcohol, illegale drugs of andere medicijnen  vervangen door cannabis, waarbij 80,3% medicijnen, 51,7% alcohol en 32,6%  illegale harddrugs. De auteurs concludeerden dat “medicinaal gebruik van cannabis een rol kan spelen bij het verminderen met het gebruik van deze stoffen en kan positieve gevolgen hebben voor de behandeling, die is gebaseerd op de onthouding “.

Lucas P, Walsh Z, Crosby K, Callaway R, Belle-Isle L, Kay R, Capler R, Holtzman S. Substituting cannabis for prescription drugs, alcohol and other substances among medical cannabis patients: The impact of contextual factors. Drug Alcohol Rev, 14. September 2015 [Im Druck]

 


 

Wetenschap/Mens: De euforie bij hardlooptraining, de ‘runners high’, wordt grotendeels veroorzaakt door endocannabinoïden


Het high gevoel, die hardlopers ervaren, wordt algemeen toegeschreven aan endorfines. Duitse onderzoekers vonden echter dat het wordt veroorzaakt door endocannabinoïden, die vergelijkbaar zijn met de high  ervaren door cannabis.
Endorfine, door het lichaam geproduceerde stoffen met analgetische eigenschappen vergelijkbaar met die van morfine. Tijdens het strekken van de spieren bij intensieve sport zorgt het lichaam ervoor dat het beta-endorfine en anandamide, endocannabinoïde produceren. Om erachter te komen wat de verantwoordelijke stoffen zijn voor de runner-high, voerde onderzoekers aan de Universiteit van Heidelberg drie experimenten uit met muizen.

Zij toonden aan dat cannabinoïde receptoren mediëren na het hardlopen en zorgen voor  vermindering van angst en pijn. “Een runner-High is een subjectief gevoel van welzijn, dat sommige mensen ervaren na een lange sport oefening”, schreven de onderzoekers in hun studie. “Al decennia lang, ging men ervan uit dat de door sport  geïnduceerde endorfine release als enige verantwoordelijk is voor de runner-high, recent bewijs suggereert echter dat het endocannabinoïde systeem ook een rol speelt.”

Fuss J, Steinle J, Bindila L, Auer MK, Kirchherr H, Lutz B, Gass P. A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. Proc Natl Acad Sci U S A, 5. Oktober 2015 [im Druck]

UPI vom 9. Oktober 2015


 

Nieuws in het kort

 

vlagchiliChili: De overheid wil op cannabis gebaseerde medicijnen ter beschikking stellen

De Chileense overheid wil medicijnen op basis van cannabis beschikbaar stellen. Ze wil het decreet veranderen van medische cannabis, zodat de verkoop van deze drugs wordt toegestaan, met de steun van een medisch specialist. Zij kondigde aan dat ze volop bezig zijn met het ontwikkelen van de definitieve versie van het nieuwe decreet.
Drug Policy Debate Radar vom 10. Oktober 2015USA: De wet voor de regulering van medicinale cannabis in Californië werd ondertekend door de gouverneur

 

Californië gouverneur Jerry Brown ondertekende een wet met duidelijke regels voor het omgaan met de teelt en distributie van medische cannabis, zoals beschreven in het vorige IACM-Bulletin.
Reuters vom 10. Oktober 2015


vlaguruguay

Uruguay: cannabis wordt in de apotheken ter beschikking gesteld

De regering van Uruguay heeft aangekondigd dat twee bedrijven licenties hebben ontvangen om cannabis te kweken voor commerciële distributie. Ze voegde eraan toe dat het in het komende jaar in apotheken beschikbaar zou moeten zijn.
Reuters vom 2. Oktober 2015Wetenschap/Dier: De CB1 receptor is bij veranderingen betrokken na watertekort

Bij ratten die 24 uur geen water ontvingen, nam het aantal CB1 receptoren in een bepaald hersengebied (hypothalamus) toe. De onderzoekers vonden dat de cannabinoïde-1 receptor betrokken is “bij de homeostatic reacties die de vochtbalans en energie homeostase” regelen tijdens uitdroging.
Faculteit der Geneeskunde van Ribeirão Preto, Universiteit van Sao Paulo, Brazilië.
Ruginsk SG, et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 14. Oktober 2015 [im Druck]


 

cocaplantWetenschap/Dier: Cannabinoïden kunnen bij cocaïneverslaving helpen met het voorkomen van een terugval

Door middel van onderzoek met ratten, waren wetenschappers in staat om aan te tonen “dat de CB1R [cannabinoïde-1 receptor] voor een potentieel therapeutisch doelwit voor de preventie van recidive staat, vooral bij personen die cocaïne consumptie stress afhankelijk zijn”.
Instituut voor Biomedische Wetenschappen, Universiteit van Marquette, Milwaukee, USA.
McReynolds JR, et al. Psychopharmacology (Berl), 12. Oktober 2015 [im Druck]


Wetenschap/Mens: THC in het haar te bewijst geen THC verbruik

THC en zijn metaboliet THC-COOH kan naar een nieuw onderzoek “in de haren van mensen die het niet consumeren aangetroffen worden, als gevolg van een overdracht via cannabisgebruikers, door hun handen, hun talg / zweet of cannabis rook”.
Instituut voor Forensische Geneeskunde en forensische toxicologie, Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Freiburg, Duitsland.
Moosmann B, et al. Sci Rep. 2015;5:14906


Wetenschap/Mens: Cannabis en andere drugs kan het verloop van de ziekte bij  post-traumatische stress-stoornis (PTSS) verergeren


In een studie met 22.948 soldaten die een post-traumatische stress-stoornis hebben, was het gebruik van alle onderzochte medicijn  (alcohol, opiaten, sedativa, cocaïne, cannabis) voordat de behandeling begon, met geen grote impact op de resultaten.  Echter, werd een onthouding van vier maanden na de behandeling, ongeacht de stof,  sterk geassocieerd met een verbetering van de symptomen.
VA New England Mental Illness Research and Education Center, West Haven, USA.
Manhapra A, et al. Drug Alcohol Depend, 25. September 2015 [Im Druck]


muziekalcoholwietWetenschap/Mens: De consumptie van alcohol en cannabis werd geassocieerd met verschillende soorten muziek


Het horen van energieke muziek (rap of hip-hop en soul en funk muziek) werd geassocieerd met een hoger gebruik van cannabis, terwijl  country muziek werd geassocieerd met een hogere alcoholconsumptie.
Afdeling Psychologie van de Universiteit van Texas in San Marcos, Verenigde Staten.

Marian Patient

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany


 

Deutsch/German


 

English

IACM-Bulletin of 18 October 2015

1.

Croatia: Legalization of limited access to cannabis-based medicines

The Croatian government legalised the use of cannabis for medicinal purposes, which may be prescribed to patients suffering from diseases such as multiple sclerosis, cancer, epilepsy or AIDS. The Croatian press reported that for now it will not be offered in pharmacies but through eight pharmaceutical companies.

Under the regulations, doctors will be able to prescribe medicine, teas and ointment containing THC to their patients, while each patient can receive a very limited amount of up to 750 mg of THC per month. The health ministry warned that cannabis does not cure any of the diseases mentioned, but can be used to relieve pain and suffering resulting from certain serious chronic diseases. The ministry also warned that cannabis cultivation in personal spaces will remain illegal.

 

2.

Science/Human: People use cannabis to substitute alcohol, illegal drugs and medicinal drugs

Many patients, who use cannabis, replace other substances, including alcohol, illegal drugs and medicinal drugs by cannabis preparations. This is the result of a survey among 473 adults conducted by Canadian researchers of the Centre for Addictions Research of British Columbia at the University of Victoria and other research institutions. This survey with 414 questions was available to Canadians, who used cannabis, online and by hard copy in 2011 and 2012.

87% of respondents substituted alcohol, illicit drugs or prescription drugs by cannabis, with 80.3% reporting substitution for prescription drugs, 51.7% for alcohol, and 32.6% for illicit substances. Authors concluded that “the medical use of cannabis may play a harm reduction role in the context of use of these substances, and may have implications for abstinence-based substance use treatment approaches.”

 

3.

Science/Animal: Euphoria caused by endurance exercise, the runner’s high, is significantly caused by endocannabinoids

The high reported by runners, generally ascribed to endorphins, was found by researchers in Germany to be caused by endocannabinoids, suggesting it is similar to the high people experience after consuming cannabis. Endorphins, natural chemicals produced by the body, have pain relief properties similar to morphine. During intense exercise, the stretching and tearing of muscles causes the body to increase the production of beta-endorphin and anandamide (an endocannabionid). To find out which of the chemicals is responsible for runner’s high, researchers at the University of Heidelberg ran three experiments with mice.

They demonstrated that cannabinoid receptors mediate reduction of anxiety and pain after running. “A runner’s high is a subjective sense of well-being some humans experience after prolonged exercise,” researchers wrote in the study. “For decades, it was hypothesized that exercise-induced endorphin release is solely responsible for a runner’s high, but recent evidence has suggested that endocannabinoids also may play a role.”

 

4.

News in brief:

Chile: Government wants to make cannabis-based medications available
The Chilean Government wants to make cannabis-based drugs available. It wants to modify a decree on medical cannabis to allow the sale of these medicinal drugs with the support of a medical specialist. It announced that they are working on the wording of the new decree.

USA: Law on new regulations on medicinal cannabis in California has been signed by the Governor.
California Governor Jerry Brown signed a law with clear regulations on handling of production and distribution of medical cannabis as described in the last IACM-Bulletin.

Uruguay: Cannabis will be available in pharmacies
The government of Uruguay announced that it had granted licenses to two companies to grow cannabis for commercial distribution, adding that it should go on sale in pharmacies next year.

Science/Animal: The CB1 receptor is involved in changes following water deprivation
In rats, which did not received water for 24 hours the number of CB1 receptors increased in a certain brain region (hypothalamus). Researcher found that cannabinoid type 1 receptors “participate in the homeostatic responses regulating fluid balance and energy homeostasis” during water deprivation.
School of Medicine of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo, Brazil.

Science/Animal: Cannabinoids may help to prevent relapse in cocaine dependency
In research with rats scientists demonstrated “that CB1R [cannabinoid receptor type 1] is a potential therapeutic target for relapse prevention, particularly in individuals whose cocaine use is stress-related.”
Department of Biomedical Sciences, Marquette University, Milwaukee, USA.

Science/Human: THC metabolites in hair do not prove THC consumption
THC and its metabolite THC-COOH “can be present in hair of non-consuming individuals because of transfer through cannabis consumers, via their hands, their sebum/sweat, or cannabis smoke” according to new research.
Institute of Forensic Medicine, Forensic Toxicology, Medical Center – University of Freiburg, Germany.

Science/Human: Cannabis and other drugs may worsen the course of posttraumatic stress disorder
In a study with 22,948 soldiers with posttraumatic stress disorder use of any investigated drug (alcohol, opiates, sedatives, cocaine, and cannabis) prior to start of treatment among patients had no relevant effect on treatment outcomes. However, abstinence at 4 months after treatment, irrespective of the substances, was strongly associated with improvement” in symptoms.
VA New England Mental Illness Research and Education Center, West Haven, USA.

Science/Human: Cannabis and alcohol use were associated with different styles of music
Listening to energetic music (rap or hip-hop and soul or funk genres) was associated with higher cannabis use, while country music was associated with higher alcohol use.
Department of Psychology, Texas State University, San Marcos, USA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>