IACM-bulletin van 13 december 2015/Medicinaal Cannabis Nieuws

Admin   december 14, 2015   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association of Cannabinoids as Medicine news bulletin of 13/12/2015


 

Science/Human: CBD extract may reduce seizures by at least 50 per cent in about half of children with epilepsy according to large clinical study

Three studies presented at the American Epilepsy Society’s 69th Annual Meeting in Philadelphia highlight the efficacy and safety of Epidiolex, a cannabidiol (CBD) containing cannabis extract of the British company GW Pharmaceuticals. The largest CBD study presented data on Epidiolex from an open study at 16 sites in the USA. The study involves 261 people, predominantly children, who have severe epilepsy that had not responded adequately to other treatments. The average age of the participants was 11. Over the course of 12 weeks, the study participants were given Epidiolex in gradually increasing doses. In all cases, Epidiolex was added to their current treatment regimes.

After three months of treatment, the frequency of all seizures was reduced by a median of 45% in all participants. Almost half (47%) of the participants in the study experienced a 50% or greater reduction in seizures and nine percent of patients were seizure-free. Among specific patient populations, patients with Dravet Syndrome had a 62% reduction in seizures and 13% were seizure-free. Patients with Lennox-Gastaut Syndrome experienced a 71% reduction in seizures. Adverse events occurred in more than 10 percent of participants with the most common being somnolence, diarrhoea and fatigue and led to discontinuation in 4% of patients.

 

Wetenschap/Mens: In een grote klinische studie verlaagd een CBD extract  bij ongeveer de helft van de kinderen met epilepsie de frequentie van aanvallen met ten minste 50 procent

 

Drie studies werden gepresenteerd op het 69e jaarlijkse congres van de American Epilepsy Society in Philadelphia, ze onderstrepen de effectiviteit en veiligheid van Epidiolex, een cannabis extract van het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals, de cannabidiol (CBD). Het grootste CBD onderzoek presenteerde gegevens uit een open onderzoek met Epidiolex bij 16 centra in de Verenigde Staten. De studie omvatte 261 mensen, voornamelijk kinderen, die aan ernstige epilepsie lijden en die niet adequaat reageren op andere behandelmethoden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was elf jaar. Over een periode van twaalf weken, ontvingen tijdens de studie deelnemers, Epidiolex in geleidelijk toenemende doses. In alle gevallen werd Epidiolex toegediend naast de recente medicatie.

 

Na drie maanden behandeling, werd de frequentie van aanvallen bij alle deelnemers aan de mediane verlaagd met 45%. Ongeveer de helft (47%) van de deelnemers ervaren een vermindering van de frequentie van aanvallen met 50% of meer en 9% van de patiënten is aanvalsvrij. Bij specifieke groepen patiënten, patiënten met het Dravet syndroom, was een vermindering van de aanvallen van 62% en 13% waren aanvalsvrij. Patiënten met Lennox-Gastaut syndroom ervaren een vermindering van de aanvallen van 71%.

Bij meer dan 10% van de deelnemers waren sterke bijwerkingen,

waarvan de meest voorkomende slaperigheid, diarree en uitputting waren, die leidden tot stopzetting van de behandeling bij 4% van de patiënten.

Science Daily of 7 December 2015.

 

vlagaustralieAustralia: The government creates a national scheme to regulate the cultivation of cannabis for medicinal purposes

The Australian government has announced the creation of a nationally consistent licencing scheme to regulate the controlled cultivation of cannabis for medicinal or scientific purposes. By removing the need for states and territories to implement individual cultivation schemes, legislation will be consistent across the country for growers, according to Minister for Health Sussan Ley.

The decision follows consultation with state and territory governments and law enforcement agencies over the past month. Legislation will be introduced in the first sitting period of 2016 to allow comments on the exposure draft to be considered in full over the next couple of months. “Allowing controlled cultivation locally will provide the critical ‘missing piece’ for a sustainable legal supply of safe medicinal cannabis products for Australian patients in the future,” Ley said.

 

Australië: De regering ontwikkelde een nationaal model voor de regulering van de teelt van cannabis voor medische doeleinden


De Australische regering heeft aangekondigd dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van een nationaal consistent vergunningensysteem die gecontroleerde teelt van cannabis voor medische of wetenschappelijke doeleinden kan regelen. Zoals gemeld door de minister van Volksgezondheid Sussan Ley voert de eliminatie van de noodzaak uit, dat de staten en gebieden individuele landbouw regelingen ontwikkeld voor een ​​consistente regelgeving voor telers in het hele land.

De beslissing werd vorige maand genomen na overleg met de regeringen van de staten en gebieden, evenals de politiële en justitiële autoriteiten. De wet zal in de eerste zitting van 2016  worden gepresenteerd om in de volgende maanden resultaten te kunnen zien. “De toestemming van de lokale gecontroleerde teelt is van cruciaal belang” “staan voor een permanent legaal aanbod voor Australische patiënten met veilige medische cannabis producten in de toekomst” de missende link, zei Ley.

International Business Times of 3 December 2015


 

News in brief

Nieuws in het kort

 


 

Science/Human: Prescribed opioids are gateway drugs to heroine

Over three-quarters (77.3%) of heroin users reported nonmedical use of prescribed opioids in their medical history. Data were analysed from a nationally representative sample of 67,822 American high school seniors.

 

Wetenschap/Mens: Voorgeschreven opiaten zijn gateway drugs naar heroïne


Meer dan driekwart (77,3%) van de heroïne consumenten rapporteerde in hun geschiedenis een niet-medisch gebruik van voorgeschreven opioïden. De gegevens komen uit een analyse van een landelijk representatieve steekproef van 67.821 Amerikaanse Senior High School studenten.

Palamar JJ, et al. Drug Alcohol Depend 2015;156:112-9.

 


 

Science/Animal: Mechanisms of THC in reducing consequences of HIV infection in monkeys

It is known that THC reduces consequences of SIV infection in rhesus macaques, which is the equivalent to HIV infection in humans. Researchers found that THC exerts neuroprotective effects in the striatum, a certain brain region, including a reduced production of pro-inflammatory substances.
Louisiana State University Health Sciences, New Orleans, USA.

 

Wetenschap/Dier: mechanismen van THC, verminderde de gevolgen van HIV-infectie bij apen 


Het is bekend dat THC de gevolgen van SIV-infectie bij resusapen reduceert, die het equivalent van HIV-infectie van mensen zijn. De onderzoekers vonden dat THC neuroprotectieve effecten in het striatum, een bepaald hersengebied, uitoefent, zoals een verminderde productie van pro-inflammatoire stoffen.
Louisiana State University Health Sciences, New Orleans, USA.

Simon L, et al. J Neuroimmune Pharmacol. 2015 Nov 25. [in press]

 


 

Science/Animal: Activation of CB2 receptors protects the kidneys from damage in diabetes

In mice with diabetes the administration of a cannabinoid, which activates the CB2 receptor, protected the kidneys. Researchers concluded that these “results suggest that CB2 agonism is a potential option to be added to the available therapeutic armamentarium for type 2 diabetic nephropathy.”
IRCCS, Science and Technology Park Kilometro Rosso, Bergamo, Italy.

Wetenschap / Dier: Activering van de CB2 receptoren beschermt tegen nierschade bij diabetes


In muizen met diabetes beschermde de toediening van een cannabinoïde CB2 receptor  de nieren. De onderzoekers concludeerden dat deze “resultaten suggereren dat CB2-agonisme een mogelijke optie is, dat het voor beschikbare therapeutische hulpmiddelen kan worden toegevoegd, tegen nefropathie bij type 2 diabetes“.
IRCCS, Science and Technology Park Kilometro Rosso, Bergamo, Italië.

Zoja C, et al. Nephron. 2015 Dec 9. [in press]

 


 

IACM: Please find here some of the PowerPoint presentations of talks given at the Cannabinoid Conference 2015

IACM: Hier vind je een aantal van de PowerPoint-presentaties van de lezingen op het Cannabinoïds Congress 2015

David Finn – Pain modulation by negative affective state: role of the endocannabinoid system
Mauro Maccarrone – Endocannabinoid signalling at the skin/immune cell interface
Roger Pertwee – New potential therapeutic applications for certain phytocannabinoids revealed by pharmacological discoveries
Andrea Ruiz Calvo – Potential neuroprotective role of specific CB1 receptor subpopulations in the mouse corticostriatal circuitry
Guillermo Velasco – Towards the utilization of cannabinoids as anti-cancer agents
Ethan Russo – Under-investigated indications in cannabis therapeutics
Tjalling Erkelens / Arno Hazekamp – An overview of Bedrocan
Ilya Reznik – Medicinal cannabis in Israel, 2015
Mark Ware – The Canadian experience
Franjo Grotenhermen – Perspectives from a doctor’s office in Germany


Source

 

German

cc