Het Spirocan-project: De ontwikkeling van een verdamper als veilige toedieningsvorm

Admin   juli 4, 2016   Reageren uitgeschakeld

In Nederland en in de rest van de wereld wordt cannabis gebruikt voor medicinale doeleinden, onder andere voor pijnonderdrukking. Bij een grote groep patiënten toont medicinale cannabis positieve resultaten (bron: Bedrocan).

Missie

Spirocan heeft als missie om medicinale cannabis in standaarddosering en via een veilige toedieningsmethode officieel te registreren als medicijn. Verlichten van pijn is waar wij voor staan.

Medicinale cannabis via de apotheek

Sinds 2003 verstrekt de Nederlandse overheid via het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) speciaal geteelde cannabis voor medicinaal gebruik en wetenschappelijk onderzoek. Apothekers en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen kunnen bij BMC terecht voor legale medicinale cannabis. Op verwijzing van een dokter wordt deze cannabis aan patiënten verstrekt via de apotheek.

Er is een barrière:

  • er is geen standaarddosering
  • er is geen effectieve en gebruiksvriendelijke toedieningsvorm
  • cannabis is tot nu toe niet officieel geregistreerd als medicijn
  • medicinale cannabis kent geen internationale gestandaardiseerde kwaliteit

Van halve naar hele oplossing

Spirocan registratie maakt medicinale cannabis beschikbaar voor artsen en patiënten in de reguliere medische setting. De arts krijgt controle over het product en kan een gerichte dosering voorschrijven. De patiënt krijgt een écht medicijn en kan deze op een prettige manier toedienen.

Spirocan werkt aan:

  1. De ontwikkeling van een standaarddosering medicinale cannabis en de officiële registratie daarvan als medicijn.
  2. De ontwikkeling van een verdamper als veilige toedieningsvorm met registratie als medisch hulpmiddel.vaporizer

De veiligheid en effectiviteit zal op basis van klinische trials worden aangetoond. Na registratie door de medische autoriteiten kunnen artsen en patiënten een verantwoorde keuze maken voor cannabis als pijnmedicijn.

Het ontwikkel- en registratieproces van Spirocan duurt vijf jaar. De registratie geschiedt volgens Europese normen en richtlijnen.

Bron

Van Liempt Live: medicinale wiet uit de polder

Om cannabis als medicijn te laten registreren, zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden, zodra het geregistreerd staat als medicijn, zal de zorgverzekeraar het ook moeten erkennen als geneesmiddel en tot vergoeding overgaan.