Het gebruik van medicinale cannabis en deelnemen aan het verkeer

Admin   november 20, 2017   4 reacties

Zoals iedereen weet zijn de wetten ten aanzien van alcohol en drugs veranderd en strenger geworden.  Tijd om het CBR en overige instanties te bellen en informatie in te winnen.

Vanaf 1 juli 2017 mag de politie speekseltesten doen om drugsgebruik in het verkeer aan te tonen.

Kamervragen / Antwoorden: nieuwe drugstest automobilisten problematisch

Update 15 oktober 2017

Antwoorden op Kamervragen over drugstest positief voor mensen met ADHD en medicinale cannabis (Impulsenwoortblind)

Mensen met ADHD/ADD die dexamfetamine gebruiken kunnen gewoon auto rijden. Ze hoeven de drugstest niet te vrezen als ze hun medicatie volgens voorschrift nemen. Als ze er tenminste geen andere drugs of drank bij gebruikt hebben.

Dat is de strekking van de antwoorden die minister Blok van Veiligheid en Justitie gisteren heeft gegeven op de Kamervragen. Mooi nieuws!

In de brief aan de D’66 Kamerleden zegt de minister vier belangrijke dingen:

1) De speekseltesten worden alleen afgenomen bij automobilisten die gevaarlijk rijgedrag vertonen, waarbij drugs een oorzaak kan zijn. Wanneer mensen volgens voorschrift dexamfetamine (of medicinale cannabis of morfine) gebruiken, is dit niet aan de orde. Ze rijden er immers beter van.

2) Als je bij een zogenaamde fuikcontrole, bijvoorbeeld bij een festival, toch positief test op een speekseltest, geef dan aan dat je dexamfetamine op doktersvoorschrift gebruikt. De agent noteert dit in het proces-verbaal en dit wordt dan meegenomen in de eventuele vervolgprocedure. Waarin ook weer het rijgedrag en eventueel combinatiegebruik van andere middelen meegewogen wordt.

3) Betrokken ministers gaan samen met apothekers en andere partijen kijken hoe ze een formele uitzondering in regels kunnen vatten, waarmee mensen die medicinaal dexamfetamine, cannabis of morfine gebruiken niet meer strafbaar zijn. Als ze zich wel aan de voorgeschreven dosering houden.

4) Methylfenidaat wordt NIET getest in de speekseltest.

Ons advies
Wij denken dat de minister hiermee het probleem voor onze doelgroep serieus neemt. Ons advies: blijf de dexamfetamine vooral gebruiken en ga met een gerust hart de weg op. Daarbij gaan we er van uit dat je van jezelf weet dat je veilig rijdt. Waarschijnlijk veiliger dan zonder de medicatie.

Vera Bergkamp en collega’s: veel dank voor jullie hulp om dit probleem op de politieke agenda te krijgen!

Lees hieronder de brief met de antwoorden van minister Blok op de Kamervragen van D’66.

Bron

Wij adviseren u onderstaande antwoorden uit te printen als medicinaal cannabis gebruiker en dit bij je autopapieren bewaren!

 

blok blok1 blok2 blok3 blok4


DSCN1538

KNMP

 

Nieuwe wet: niet autorijden bij morfine of medicinale cannabis

13 oktober 2017

Oplossing verkeersdeelname gebruikers dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis gaat nog lang duren

1 september 2017

KNMP reageert in media op commotie over drugs in het verkeer

30 augustus 2017

Ministeries zoeken uitweg voor medicijngebruikende automobilisten

De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, amfetaminen en cannabis die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.

De ministers beseffen dat dit een urgent probleem betreft. De aangescherpte wet, die op 1 juli 2017 is ingegaan, maakt verkeersdeelname voor de genoemde patiënten strafbaar. Dit gaat in tegen het verkeersdeelname-advies van de KNMP, dat stelt dat gebruikers na twee weken weer veilig kunnen autorijden tenzij bijwerkingen dat in de weg staan.

De KNMP wil dat er een uitzondering wordt gemaakt voor patiënten die de voornoemde stoffen om medische redenen, dus als geneesmiddel gebruiken. En dat handhaving wordt uitgesteld totdat een structurele oplossing is gevonden. De KNMP heeft daarnaast haar zorgen uitgesproken over de kwaliteit van de test, die een groot aantal fout-positieven zal opleveren.

De KNMP zal haar bezwaren en oplossingsrichting nogmaals, per brief, aangeven aan het ministerie van VenJ als eerstverantwoordelijk departement. Het ministerie van IenM kan niet aangeven op welke termijn een oplossing te verwachten is. Vooralsnog is de nieuwe wetgeving van kracht en wordt daar ook op gehandhaafd. Patiënten die de voornoemde medicatie gebruiken, lopen bij een controle het risico op een boete en ontzegging van de rijbevoegdheid.

7 augustus 2017

KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer

De KNMP is in overleg met het ministerie van I en M om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.

Deze maatregel gaat in tegen het verkeersdeelnameadvies van de KNMP. Hierin staat dat gebruikers bij dagelijks medicinaal gebruik van morfine en medicinale cannabis de eerste 14 dagen geen auto mogen rijden. Na 2 weken gebruik wordt verkeersdeelname als veilig beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De KNMP heeft betrokken ministeries eerst per brief bericht dat er sprake is van een ongewenst effect bij het aanscherpen van de wet en dat het een omissie is om geen geneesmiddelenexperts bij dit onderwerp te betrekken. Over de brief heeft de KNMP inmiddels gesproken met het ministerie van I en M. Een vervolg van dit traject staat gepland.

13 juli 2017

Gebruikers van morfine en medicinale cannabis mogen niet autorijden. Dit blijkt uit nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 over het gebruik van drugs in het verkeer. De wet maakt geen uitzondering voor gebruik van middelen die op recept door een apotheker zijn afgeleverd.

De wet wijkt af van het verkeersdeelnameadvies van de KNMP. Hierin staat dat gebruikers van morfine en medicinale cannabis de eerste 14 dagen geen auto mogen rijden. Na 2 weken gebruik wordt verkeersdeelname als veilig beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De KNMP gaat overleg plegen met betrokken ministeries (IenM, Veiligheid en Justitie alsmede VWS).

Lees het nieuwsbericht over de nieuwe wetgeving op Rijksoverheid.nl

Bij de apotheek: Let op het is sinds 07/2017 verboden te rijden wanneer cannabinoiden gebruikt worden, ook bij gebruik op recept


 Dit heeft dus impact op duizenden patiënten die nu dus niet meer mogen deelnemen aan het verkeer, van de een op andere dag, zonder overleg met het ministerie van gezondheid en het BMC.

24/7/2017 NHG

Nieuwe wet heeft gevolgen voor patiënten die morfine of medicinale cannabis gebruiken en autorijden

 

Voor 1 juli 2017 was er voor medicinaal cannabis gebruikers een uitzondering in het verkeer!

Elke arts die medicinale cannabis voorschrijft hoort  in jouw dossier te vermelden of je nog rijvaardig bent of niet!

De arts heeft ook die informatieplicht naar de patiënt toe. Als hij het dus goedkeurt dat je na het verdampen of nuttigen van thee, het gebruik van olie, met de door hem aangeven dosis, deel kan nemen aan het verkeer, mocht je dat gewoon doen. (nu onduidelijk)

CBR stelt eigen regels

Medicinale gebruikers die olie gebruiken of cannabis inhaleren met een vaporiser mogen van het CBR wel rijden, medicinale rokers van joints nooit. Dit is een niet te rechtvaardigen onderscheid dat door het CBR niet wordt uitgelegd. Ook niet wie dat bepaalt. Ook indien je arts voorschrijft dat je het rookt om medicinale redenen, houden ze voet bij stuk.

De afbraak van THC in olievorm is 3 à 4 keer langzamer dan wanneer THC wordt gerookt. Het is daarom niet uit te leggen waarom het CBR wel toestemming geeft voor de consumptie van THC in olie of middels een vaporiser bij deelname  aan het verkeer, maar niet voor roken met een joint. Je inhaleert THC zowel met een vaporiser als met een joint. Ook dit hebben we nogmaals uitgelegd aan het CBR maar daar snappen ze niks van.

Het CBR beoordeelt ook de reden waarvoor cannabis wordt voorgeschreven. Een gebruiker kan hiervoor een gezondheidsverklaring opsturen. Er zijn slechts weinigen die dat doen. Of dit zal veranderen na 1 juli moeten we afwachten. (slechts 11 patiënten hebben deze verklaring in Nederland)

Vanaf nu;

Medicinale gebruikers uitgesloten van deelname aan het verkeer

Endocannabinoïden zijn door het lichaam aangemaakte cannabinoïden. Medicinale rokers gebruiken doorgaans cannabis om een tekort aan endocannabinoïden te compenseren. Niet iedereen met meer dan 3 microgram THC in 1 liter bloed heeft te kampen met een beïnvloeding van de rijvaardigheid. Ze snappen het nog steeds niet.

Terwijl dit geadviseerd werd door apotheek / arts

Bij medicinale THC houdende cannabis(olie) wordt afgeraden, bij dagelijks gebruik, de eerste 2 weken achter het stuur te gaan. Daarna alleen als u geen last meer heeft van bijwerkingen. Bij incidenteel medicinaal gebruik wordt autorijden afgeraden tot en met 15 uur na gebruik.

(Quote van Maurice Veldman, aangevuld door PGMCG)


 

Bureau medicinale cannabis:

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Het gebruik van cannabis kan in het begin leiden tot verminderd reactie en
concentratievermogen.
Dit treedt met name aan het begin van de therapie op tijdens het vinden van de juiste dosering.
Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder ondervinden. Deelname aan het verkeer en het bedienen van machines wordt in beginsel afgeraden.

Als een gebruiker eenmaal goed is ingesteld en een steady state is bereikt zonder duidelijk aanwezige sedatie dan is deelname aan het verkeer in de meeste gevallen mogelijk.

 


 

Hier kan je bij het CBR de Eigen Verklaring aanvragen. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Eigen verklaring’. U heeft een geldig rijbewijs. Maar u twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden, omdat uw situatie veranderd is. U heeft bijvoorbeeld de diagnose diabetes gekregen, u heeft een oogoperatie gehad of u kunt uw arm beperkt gebruiken. Dan is het belangrijk dat u laat onderzoeken of u nog wel ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Weet u niet zeker of u nog wel veilig en verantwoord kunt rijden? Maar gaat u toch de weg op en veroorzaakt u een ongeluk? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden.Weet u niet zeker of u een Eigen verklaring moet invullen? Belt u dan met de klantenservice. Zij kunnen u advies geven.

Zorg dus dat als je cannabis als medicijn gebruikt, dit altijd laat vermelden in je dossier!  (dit was voor 1 juli 2017)

wet

Drugs
Drugs in het verkeer zijn absoluut taboe. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs. Dus ook voor partydrugs als XTC en amfetamine. Drugsgebruik is aan te tonen via een bloed- of urineproef. Die moet u als verdachte bestuurder verplicht ondergaan. De sancties zijn niet mals. Een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal € 7.800. Ook kan uw rijbevoegdheid voor maximaal vijf jaar worden ontzegd. Wordt u in deze vijf jaar opnieuw onder invloed van drugs als automobilist betrapt? Dan wordt uw rijbevoegdheid voor maximaal tien jaar ontzegd.

Medicijnen
Sommige geneesmiddelen kunnen het reactievermogen verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om slaap- en kalmeringsmiddelen, spierverslappers en medicijnen tegen overgevoeligheid. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen aan een gele waarschuwingssticker op de verpakking. Het kan soms wel 48 uur duren voordat deze medicijnen zijn uitgewerkt. Ook medicijnen zonder gele sticker kunnen het reactievermogen aantasten als ze in hogere doseringengebruikt worden of in combinatie met alcohol. Dat geldt met name voor pijnstillers. Lees daarom altijd de bijsluiter en overleg zonodig met de arts.

Bron


 

Cannabiszorg die  23 juni 2017 geinformeerd heeft schrijft dit:

Vanaf 1 Juli aanstaande wordt de THC speekseltest ingevoerd in de Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat de politie speeksel van bestuurders (auto, motor en (brom)fiets) mag controleren op aanwezigheid van THC. Een positieve THC test is reden voor een bloedonderzoek wat kan leiden tot verlies van het rijbewijs voor een periode van 1 jaar.
Naar aanleiding van vragen van onze patiënten heeft Cannabiszorg contact opgenomen met het Centraal Bureau Rijvaardigheid om vast te stellen wat deze wet betekent voor medicinale cannabisgebruikers. Er zal niet veel veranderen voor onze patiënten. Bij medicinale THC houdende cannabisolie wordt afgeraden, bij dagelijks gebruik, de eerste 2 weken achter het stuur te gaan. Daarna alleen als u geen last meer heeft van bijwerkingen. Bij incidenteel medicinaal gebruik wordt autorijden afgeraden tot en met 15 uur na gebruik.
Om onze patiënten gerust te stellen en de politie te helpen met het beoordelen van de situatie kunnen wij het volgende aanbieden. Op aanvraag van de patiënt sturen wij een gewaarmerkte kopie van het recept. Dit document kan bij eventuele controle aan de politieagent worden overhandigd.

Bron

Dit kan natuurlijk ook gewoon met het recept van je medicinale cannabis, wat geschreven is door je arts of een gebruikersverklaring van je arts. Deze kan je dan ook overhandigen aan de politie.


 

bekwaamheidarts

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden?

 • Rijd de eerste 2 weken geen auto. Daarna alleen als u geen last meer heeft van bijwerkingen.  Pas op met alcohol. Dit kan u extra suf maken en de rijvaardigheid sterk beïnvloeden.

 

Let op: ook MS of kanker kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol en cannabis versterken en verlengen elkaars werking aanzienlijk. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

Bron en apotheek

Informatiefolder BMC

Onderzoeksresultaten autorijden en cannabis


 

Zo werkt nieuwe drugstest voor verkeersgebruikers

Vanaf 1 juli 2017 mag de politie speekseltesten doen om drugsgebruik in het verkeer aan te tonen. Hoe gaat de test in zijn werk?

Lees meer

Het is al een aantal x uitgesteld:

Drugstest automobilisten jaar uitgesteld

Drugstest in het verkeer pas in 2016 beschikbaar

16/8/2016

‘Nieuwe vertraging voor drugstest in verkeer beschamend’

Eind juni maakte de minister bekend dat 1 januari 2017 niet haalbaar was en dat politie de speekseltesters vanaf medio 2017 kan gebruiken.


Bij aanhouding in het verkeer altijd vermelden dat je onder de medicijnwetgeving valt en dat je arts hiervan op de hoogte is!

Zorg dat je altijd een verklaring van je arts bij je hebt.

Bron Stichting PGMCG


drugstest

Maurice Veldman | 15-06-2017 VVS Advocaten

Speekseltest maakt cannabisgebruiker vogelvrij

Speekseltest maakt cannabisgebruiker vogelvrij

Per 1 juli aanstaande wordt in de Wegenverkeerswet de speekseltest ingevoerd waarmee de politie automobilisten, motorrijders en (brom)fietsers speeksel mag afnemen om te controleren op de aanwezigheid van THC en andere drugs. Is de test positief, dan volgt er een bloedtest die kan leiden tot verlies van het rijbewijs voor minimaal de periode van een jaar. Mr. Maurice Veldman legt uit wat Big Brother nu weer in petto heeft voor Blowend Nederland.

bloedtest na positief resultaat speekseltestNa jaren van touwtrekkerij is het er, ondanks bezwaren van vele deskundigen, toch van gekomen: We krijgen vanaf 1 juli aanstaande te maken met een speekseltest in het verkeer. Iedere verkeersdeelnemer die een voertuig bestuurt, kan worden onderworpen aan deze test. De test maakt duidelijk of er THC in het bloed zit, maar de hoeveelheid moet vervolgens via een bloedonderzoek worden vastgesteld.

Lees meer

Maurice Veldman | 30-06-2017

Nogmaals: de speekseltest

Komende zaterdag is het zover: De speekseltest is dan een feit en iedere verkeersdeelnemer kan worden gedwongen zich daaraan te onderwerpen. Wat is de verwachting? Wordt de rijvaardigheid nadelig beïnvloed door cannabis? Wanneer moet je oppassen en moet je een bloedtest ondergaan? Mr. Maurice Veldman geeft nog enkele relevante feiten aan de vooravond van de inwerkingtreding van de zoveelste maatregel tegen blowers.

lees meer

 

4 reacties op “Het gebruik van medicinale cannabis en deelnemen aan het verkeer

 1. rick

  Hier staat een schema die het iets overzichtelijker maakt http://www.apotheek.nl/medicijnen/cannabis

  Ik heb zelf een goede Discussie gehad met een agent nadat hij zag dat ik mijn mediwiet rookte. (bedrocan 6%thc en 6%cbd )
  Waar ik met normaale dooseering nog voor 100% nuchter ben. Ik heb de agent zelfs mijn mediwiet verklaaring van mijn arts laat en leezen maar hij was van mening dat ik voor minimaal 8 uur niet meer deel mocht nemen aan het verkeer
  ik neem zelf altijd 1 uur voordat ik weer ga rijden om zeker te zijn dat ik niet “high ” woord tijdens het rijden
  Maar na een hele discussie had ik een rijontzegging van 8 uur
  En ik kon er op dat moment nix aan veranderen. De agent baseerde de rijontzegging enkel op het fijt dat ik wiet dus drugs gebruikten en hechte totaal geen waarde aan alles wat ik hem vertelde

  Ik ben tog naar huis gereden na een uur te wachten

 2. hanspy

  Weer zo’n maatregel waar nu echt niemand wat aan heeft, behalve de Politie.
  Cannabis heeft invloed op rijvaardigheid en rij gedrag. Alleen niet zoals Politie het voorsteld.
  Onderzoek heeft aan getoond dat besturen van voortuigen vlak na gebruik sterk af te raden is. Nogal logisch , lijkt mij. Voor de gemiddelde blower helemaal geen probleem. Die gaat gewoon niet gelijk na gebruik de weg op. Ikzelf hield 6 uur aan als zijnde veilig (ben erg voorzichtig, haat schades en al die onzin daar omheen) maar heb het nu verhoogd naar 12 uur niet blowen voor rijden. Dit om bij fuiken etc geen signalen te geven van mijn wiet gebruik.
  Maar wat zo vreemd is , dat Politie loopt te schreeuwen over test ,en er eigenlijk helemaal geen vraag voor was. Politie heeft geen stijging van verkeers problemen gekregen die met wiet te make hebben. Geen groot ongeluk door een stoner of zo.
  Dus waarom dan een test die en bloed duur is, en onbetrouwbaar, 10 tot 20% vals positief, wat weer grote druk op Politie, onnodige bloedproeven , Rechtszaken en hogere kosten.
  En is de veiligheid hier nu mee gediend?
  Nope.
  Het aantal ongelukken in bv Staten waar Cannabis is gelegaliseerd is in vergelijk met pre Cannabis tijd gedaalt en zeker niet gestegen, zoals elke tegenstander van Cannabis had voorspelt. Dus gebruik stijgt,maar ongelukken dalen. Laat Politie daar nu eens verklaring voor geven. En NU. Dat vertikken ze. Ze blijven hameren op gevaar. Maar intussen weten we dat niet de drugs, maar de Politie het grote gevaar is. Politie is de motor van Drugs criminaliteit, overdoseringen en ja. ik geef ze zelfs de schuld van vele door drugsgebruik doden. Zonder de belachelijke wetgeving zou het drugs probleem een stuk overzichtiger zijn. En makkelijker te tackelen.
  Drugs zijn een gezondheids probleem. Niet een Politie of Justitie probleem.

 3. doede j. de Jong

  Onderstaand stukje heeft op een prominenete plaats in de Leeuwarder Courant van zaterdag (26-8-’17) gestaan.

  Beter rijden door marihuana.

  Dit is een reactie op het artikel ‘Zorgen over blowende automobilist’ ( L.C. 17-8). Het verheugende nieuws is, dat deze zorg overbodig is, omdat marihuana, in tegenstelling tot alcohol, juist leidt tot veiliger verkeer.
  Vaak wordt het autorijden onder invloed van cannabis vergeleken met het rijden onder invloed van alcohol. Volledig ten onrechte.
  Dit blijkt overduidelijk uit een onderzoek van de universiteit van Colorado en uit een test die in 1991 in Limburg door een Amerikaanse universiteit werd uitgevoerd. Deze test is toendertijd ook op de Nederlandse t.v. geweest. De onderzoekers waren verrast door de uitslag, waaruit bleek dat cannabis niet of nauwelijks de rijvaardigheid van de testpersonen had aangetast.
  ”Het is verbazend hoe weinig men weet over de effecten van marihuana”, merkt Daniël Rees, professor economie aan de Universiteit van Colorado, op.
  Samen met collega Mark Anderson van de Montana State Univerity onderzocht hij het aantal dodelijke slachtoffers in dertien staten, die medische marihuana wetten invoerden tussen 1990 en 2009 . Ze vonden dat het gemiddelde aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 9% afnam, nadat medische marihuana legaal werd.
  Het legaliseren van marihuana (wiet) levert een positieve bijdrage tot de verkeersveiligheid en schroeft de bierverkoop terug. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Colorado.
  Autobestuurders onder invloed van alcohol nemen meer risico’s, verduidelijkt Rees. Deze bestuurders worden overmoedig en onderschatten de impact van alcohol op hun rijvaardigheid, waardoor ze sneller rijden en meer risico’s nemen.
  Autobestuurders onder invloed van marihuana worden daarentegen voorzichtiger en nemen aan merkelijk minder risico’s en mochten ze zich ‘niet capabel vinden’ om te rijden, dan doen ze dat ook niet.

  Doede de Jong.
  Biologische wietkweker.
  Appelscha.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>