med

2. Doelstelling Stichting Patienten Groep Medicinale Cannabis

Stichting ” Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers “, ( St. PGMCG) is een onafhankelijk, niet-winstgevend samenwerkingsverband, van patiënten – lotgenoten platform en netwerk.

Momenteel is het extra belangrijk duidelijk te maken waar St. PGMCG, voor staat.

We maken gebruik van sociale platforms en professionals, die u helpen te participeren in toekomstige ontwikkelingen, en / of u helpt te profileren binnen het maatschappelijk werkveld bij uw arts, zorgverzekeraar of overheid.

Daarnaast is St. PGMCG van cruciaal belang om de identiteit van de gebruikers en / of vrienden van onze stichting te borgen.

Bovendien hebben we voor de verdere ontwikkeling meer ondersteuning nodig. Om het hoofd te bieden aan de huidige veranderingen hopen we dat professionals zich verbinden met onze stichting. Wij willen daaraan bijdragen door uitwisseling van informatie en het stimuleren van participatie van professionals uit het werkveld.

Belangrijk nevendoel vormt het bijdragen aan een goede strategische belangenbehartiging voor alle betrokkenen op landelijk en/ of internationaal niveau.

Patiënten die kiezen voor; medicinaal gebruik van; of; door overheid goedgekeurde medicinaal therapeutisch ondersteunend hulpmiddel – cannabis; gehele plant; extracten of applicaties, raken soms de weg kwijt in het bos van informatie, regels en beperkingen van bedrijven, overheid, de wet en verzekeraars.

In 2015 zijn we deze petitie gestart betreffende het medicinaal cannabis gebruik in Nederland,

Tevens hebben we de analyse van onze enquete gepubliceerd

Analyse enquete patiëntentevredenheid medicinale cannabis Nederland


justic

Doordat het huidige beleid gedomineerd wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid blijven de gezondheidsaspecten onderbelicht. Dit heeft tot gevolg dat patiënten slechts de beschikking hebben over vijf varianten cannabis goedgekeurd door het BMC. Andere variëteiten en toedieningsvormen zijn niet ter beschikking voor patiënten, zelfs verboden. De rustgevende hasj is niet officieel beschikbaar. De ondertussen zeer bekende wietolie, waar door menig patiënt naar gezocht wordt, is alleen op de zwarte markt verkrijgbaar. In de Transvaal apotheek in Den Haag zijn inmiddels  4 soorten wietolie ter beschikking gekomen met een max van 2% THC.

Ook de al eeuwen bekende vorm van toediening cannabistinctuur is bij de apotheek niet te vinden.

Wij als stichting gaan er alles aan doen om het stigma rondom cannabis voorgoed te stoppen en daar hebben we jullie patiënten bij nodig en sponsors uiteraard!

Alleen komen we er niet. Samen staan we sterk!

In juni 2016 heeft stichting PGMCG een bezoek gebracht aan de burgemeester en zijn er een aantal artikelen in het Brabants Dagblad geplaatst:

In gesprek met burgemeester Noordanus: Eigen medicinale cannabis kweek

Patiënten willen legaal medicinale cannabis kweken in Tilburg (BD)

Patiënten in Tilburg mogen thuis cannabis kweken voor medicinaal gebruik

De gezondheid van de patiënten moet nu voorop komen te staan en het strafrechtelijke aspect moet nu eens in dienst komen te staan van de volksgezondheid! Een aantal rechters hebben al positieve uitspraken gedaan op dit gebied, wij hopen dan ook in 2016 normalisering van cannabis te kunnen bereiken, zodat iedereen die het nodig heeft er gebruik van kan maken.

Ook waarderen we donaties in vorm van giften en hulp van professionals op dit vlak, zoals advocaten, artsen, specialisten en onderzoekers.

Onze stichting maakt de nodige onkosten, zoals reizen, administratie, portie, papieren, telefoon kaartjes, promotiemateriaal, website, over de tijd die we besteden aan informatie geven aan patienten en artsen nog niet gesproken. Dus alle donaties zijn van harte welkom.


Medio november 2016 is weer een van onze doelstellingen bereikt,  onze patiënteninformatie flyers zijn klaar en gereed voor verspreiding.

broch

Momenteel zijn we bezig met een brochure voor zorgverleners,

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen van workshops voor zorgverleners / zorgverzekeraars die eind 2017 plaats zal gaan vinden.


Tevens willen we een oproep doen aan patiëntenverenigingen/stichtingen om samen te werken met betrekking tot onderzoeken betreffende het gebruik van medicinale cannabis


handjes

Betalingswijze / instructies / Bankgegevens

Bankaccount nr:
ABN-AMRO 60.11.28.079
IBAN NL22ABNA0601128079

BIC / SWIFT Code ABNANL2A

Ten name van Stichting PGMCG te Tilburg


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>