sponsorpgmcgmcsnieuw

1. Anbi Status Stichting PGMCG vanaf 12 juni 2014 tot 1 september 2017

Vanaf 12 juni 2014 hebben we officieel de ANBI status, verleend door de belastingdienst!

Vanaf 1 september 2017 hebben we onze ANBI status opgeheven.

Algemeen Nut Beogende Instellingen ( ANBI’s ) genieten belastingvoordeel.

Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting, dat betekent dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn, ook de stichting is fiscaal vrijgesteld voor deze inkomsten. Wat inhoud dat het voor u en de stichting voordeel oplevert. De stichting zal ieder jaar door middel van een jaarverslag, verantwoording afleggen van de inkomsten en gepleegde uitgaven.
Dit jaarverslag kan u opvragen bij het bestuur.

Subsidies, donaties, sponsoring, giften.

PGMCG is opgericht door patiënten, voor patiënten, medici en politici, alles wat we doen moet uit eigen middelen betaald worden. We zijn een vrijwillige organisatie zonder inkomsten en stellen alle bijdragen zeer op prijs. Sponsoring (met voorwaarden aan gift) is niet mogelijk, want de stichting is een onafhankelijke instelling die doelen van algemeen belang nastreeft. Voor de kosten voor o.a. de website, administratie, advocaatkosten, correspondentie, vervoer voor bijeenkomsten en het behalen van onze doelstellingen, hebben wij dan ook donaties/giften nodig. U bent al vriend van St PGMCG bij een kleine bijdrage.

Betalingswijze / instructies / Bankgegevens

Bankaccount nr:
ABN-AMRO 60.11.28.079
IBAN NL22ABNA0601128079

BIC / SWIFT Code ABNANL2A

Ten name van Stichting PGMCG te Tilburg


 

post adres;
St. P.G.M.C.G.
p/a Postmasters 002
Korvelseweg 174
postcode 5025 JM
Tilburg, Nederland, Europa.

KvK nr. 60883006 te Tilburg Nederland, Europa.
RSIN nr: 854102140

DSCN1231a

Één reactie op “1. Anbi Status Stichting PGMCG vanaf 12 juni 2014 tot 1 september 2017

 1. Wim van 't Verlaat

  Beste mensen,

  Een jaar geleden, ben ik op Facebook op de Stichting PGMCG gestuit.
  Ik vond daar veel voor mij als COPD-patiënt nuttige en interessante informatie.
  Op de eigen website van de Stichting die de Anbi status draagt, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen, staat een schat aan informatie.

  Drijvende kracht achter de Stichting zijn al jaren Marian Hutten en Serge de Bruijn.

  Zij verzetten bergen werk en struinen het hele internet af om nuttige informatie te verzamelen voor zieke mensen die geen vertrouwen meer hebben in de reguliere medicatie, of soms te horen hebben gekregen “we kunnen niets (meer) voor u doen” of een andere dooddoener “u moet er mee leren leven”.

  Ook verzorgen ze de vertaling in het Nederlands voor de IACM (International Association of Cannabinoids as Medicine), welke anders niet in het Nederlands beschikbaar zouden zijn voor geïnteresseerden.

  Het IACM publiceert erkende wetenschappelijke onderzoeken, die door de overheden erkend worden.

  Iets wat zoveel tijd energie maar ook geld vergt kan niet voortgezet worden zonder geldelijke steun, hoe gering ook, van mensen die baat hebben bij de verstrekte informatie of dit initiatief een warm hart toedragen.

  De stichting PGMCG vervult naar mijn mening een heel belangrijke rol in de informatieverstrekking rond het gebruik van en de legalisering van Medicinale Cannabis.

  Het is alleen schrijnend dat deze Stichting dit jaar van patiënten slechts 2 donaties heeft gehad voor een totaalbedrag van
  € 27,50 om hun werk te ondersteunen.

  Een belangrijk project om onder andere artsen meer ontvankelijk te maken voor Medicinale Cannabis kan hierdoor niet goed van de grond komen. Verbazingwekkend voor een Stichting met Anbi keur en bijna 4300 leden.

  Soms vraag ik me af hoelang Marian Hutten en Serge dit nog vol kunnen en willen houden.

  Wie zet er ook zijn schouders mee onder en doet een duit in het zakje??

  Maak uw bijdrage hoe klein ook, over op
  ABN-AMRO 60.11.28.079
  IBAN NL22ABNA0601128079
  BIC / SWIFT Code ABNANL2A
  Ten name van Stichting PGMCG te Tilburg

  Met vriendelijke groet,
  Wim van ‘t Verlaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>