Cannabis verkoop apotheek in 2016 met 80% gestegen!

Admin   maart 13, 2017   Geen reacties

Ook in 2016 is er een explosieve groei van medicinale cannabis die over de toonbank gaat bij de apotheek

Nieuwe olievarianten dragen bij aan toename gebruik

Dit jaar heeft onze stichting deze cijfers ook opgevraagd bij SFK:

Geachte mevrouw Hutten en heer De Bruijn,

Bijgaand onze rubriek met cijfers over het gebruik van medicinale cannabis. Uw e-mail was mede aanleiding voor deze publicatie. De rubriek verschijnt overigens pas volgende week vrijdag in het Pharmaceutisch Weekblad. Vanwege de media-aandacht deze week over de vergoedingsperikelen bij Zilveren Kruis is de rubriek al beperkt verspreid. Omdat uw organisatie betrokken is, stuur ik u de pdf ook al vóór de publicatie.

Met vriendelijke groet, SFK

AANTAL VERSTREKKINGEN VAN MEDICINALE CANNABIS IN GEDROOGDE VORM EN OLIE (2007-2016).

Bron: Stichting farmaceutische Kerngetallen

sfk2016

 

 

 

Het hele artikel 15/12/2016

Opnieuw forse toename van gebruik medicinale cannabis

15 december 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 50

Openbare apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 80% vaker medicinale cannabis dan in 2015, toen de stijging met 40% ook al stevig was. Dit blijkt uit de tot dusver bij de SFK bekende cijfers over 2016. Een aanzienlijk deel van deze stijging komt doordat medicinale cannabisolie sinds medio 2015 beschikbaar is. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

De productie van medicinale cannabis vindt in Nederland plaats onder verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), dat een zelfstandig onderdeel is van het ministerie van VWS. Medicinale cannabis, met dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD) als werkzame stoffen, kent een breed scala aan toepassingen. Hierbij staan (zenuw)pijnen en misselijkheid ten gevolge van kanker of de behandeling daarvan op de voorgrond.
Medicinale cannabis wordt geteeld in vijf variëteiten die onder meer verschillen in zowel concentraties van de werkzame stoffen THC en CBD als de onderlinge verhouding daarvan. De teler zorgt voor constante samenstelling van de verschillende variëteiten, die daardoor niet varieert per oogst. Welke variëteit voor iemand het meest geschikt is, hangt af van de aandoening.
Ook blijkt de uitwerking van persoon tot persoon te verschillen. Medicinale cannabis valt onder de Opiumwet en is daardoor receptplichtig. Het wordt niet vergoed uit de basisverzekering, maar sommige verzekeraars bieden vergoeding aan uit aanvullende pakketten.
Tot medio 2015 waren alleen de gedroogde bloemtoppen van cannabis als geneesmiddel beschikbaar, in vijf variëteiten: twee in onbewerkte vorm, vooral geschikt om thee van te trekken (Bedrocan en Bedrobinol) en drie andere (Bedica, Bediol en Bedrolite) als granulaat, vooral bedoeld om ze met behulp van een vernevelaar te inhaleren. Bij beide methoden wordt de medicinale cannabis voor gebruik verwarmd. Dat is noodzakelijk voor een goede werking, omdat bij dat proces pas de werkzame stoffen ontstaan. Roken van medicinale cannabis wordt niet geadviseerd.
Sinds medio 2015 is ook medicinale cannabisolie van verschillende variëteiten beschikbaar. In eerste instantie waren dat de oliën gemaakt uit de variëteiten Bedica, Bediol en Bedrolite, sinds dit voorjaar is er ook de variëteit Bedrocan. De oliën zijn bedoeld voor sublinguale toediening en hebben altijd een gegarandeerde sterkte. Omdat iedere druppel altijd dezelfde samenstelling heeft, bieden de oliën de mogelijkheid nauwkeurig te doseren.

80% stijging

Het gebruik van medicinale cannabis via openbare apotheken zal in 2016 weer groeien. Een groot deel van die toename komt op naam van cannabisolie. Dat blijken niet alleen nieuwe gebruikers te zijn, maar ook mensen die liever medicinale cannabisolie van betrouwbare apotheken betrekken dan niet-medicinale varianten via internet. Het aantal verstrekkingen zal dit jaar op ongeveer 45.000 uitkomen, bijna 80% meer dan de 25.000 verstrekkingen in 2015.
Tussen de variëteiten in gedroogde vorm en in olievormen is een verschil in ‘populariteit’. Droog wordt Bedrocan het meest verstrekt (66%) en bij de oliën is dat met 61% Bediol.

 Grafiek: Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis in gedroogde vorm en olie (2007-2016).

Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis in gedroogde vorm en olie (2007-2016).

Gebruik medicinale cannabis neem laatste jaren sterk toe

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron

20/12/2016 Apothekersnieuws

Opnieuw forse toename van gebruik medicinale cannabis

6/3/2017 Vraag naar medicinale cannabis enorm gestegen


 

Het gebruik van medicinale cannabis is in 2015 opnieuw flink toegenomen.

De drug, gebruikt door patiënten met chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom, kanker en aids, gaat in 2015 naar verwachting 24.600 keer over de toonbank bij apotheken. Dat is een stijging van 45 procent vergeleken met vorig jaar, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Foto: ANP

In 2012 verstrekten apotheken nog ongeveer elfduizend keer cannabis als medicijn, minder dan de helft vergeleken met 2015.

Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n tweeduizend drie jaar geleden tot meer dan vierduizend in 2015.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van cannabis als medicijn. Dit bureau brengt op dit moment vijf variaties cannabis op de markt. Het gaat om Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en Bedrolite.

Cannabis dat als medicijn wordt gebruikt kan als thee worden gedronken of met een verdamper worden ingeademd. Het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden. Gemiddeld wordt een gebruiker in een jaar zo’n zes keer voorzien van cannabis, waarbij de gemiddelde hoeveelheid per keer ongeveer 16 gram bedraagt.

Medicinale cannabis kent geen standaardvergoeding uit het basispakket. SFK bracht de cijfers donderdag via het Pharmaceutisch Weekblad naar buiten.

Bron Telegraaf

mm


 

Stichting PGMCG heeft afgelopen twee jaar veel artsen en patiënten informatie verstrekt over het gebruik van medicinale cannabis, hierdoor zijn meer artsen en specialisten het voor gaan schrijven, voor o.a. COPD, fibromyalgie, reuma, PTSS,  ADHD, kanker en nog veel meer!

In 2016 is er weer een toename te zien.

Steeds meer mensen worden zich bewust van het gebruik van medicinale cannabis.

Niet elke arts schrijft het voor, dus wordt er ook veel aan zelfmedicatie gedaan.

Dus het aantal medicinaal gebruikers in Nederland is veel hoger als hier aangegeven.

 

 

 


 

Forse stijging gebruik medicinale cannabis SFK 2015 (24.600 verstrekkingen 4.000 gebruikers)

22 oktober 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 43

Nederlandse apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 24.600 keer een variëteit van medicinale cannabis. Dat komt neer op een stijging van 45% ten opzichte van 2014. Dat is veel meer dan in de vier jaren daarvoor, toen de jaarlijkse stijging rond de 25% bedroeg.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), dat onderdeel is van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis. Volgens het BMC is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat medicinale cannabis werkzaam is bij onder meer chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom en verminderde eetlust en vermagering ten gevolge van kanker en aids. Medicinale cannabis is geen geregistreerd geneesmiddel. Het BMC adviseert de toepassing van medicinale cannabis te beperken tot die situaties waarbij gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.
Patiënten met een medische indicatie voor het gebruik van cannabis zijn niet meer aangewezen op het gedoogcircuit van coffeeshops, maar kunnen de medicinale cannabis met een recept via de apotheek verkrijgen.
Medicinale cannabis kent geen standaardvergoeding uit het basispakket, want het is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Individuele zorgverzekeraars kennen wel allerlei vergoedingsregels, al dan niet op basis van een aanvullende verzekering. Momenteel brengt het BMC vijf variëteiten van medicinale cannabis op de markt: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en sinds ongeveer een jaar Bedrolite. De variëteiten  verschillen in samenstelling en concentraties van de werkzame stoffen THC (tetrahydrocannabinol of dronabinol) en CBD (cannabidiol). De aard van de klachten bepaalt mede de keuze van de variëteit. Ook verschilt de werking van de variëteiten van persoon tot persoon. Afhankelijk van de variëteit wordt medicinale cannabis als thee gebruikt of via inhalatie na verdamping (met een verdamper). Het is voor de werkzaamheid belangrijk dat het voor gebruik  wordt verhit, maar het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden.

Gebruik

Het gebruik van medicinale cannabis maakt een sterke groei door. Verstrekten Nederlandse apotheken in 2012 nog ongeveer elfduizend keer medicinale cannabis, dit jaar zullen ze dat meer dan twee keer zo vaak doen.
Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n tweeduizend drie jaar geleden tot meer dan vierduizend in 2015.
Van de vijf variëteiten is Bedrocan het meest populair: 65% van alle verstrekkingen betreft deze variëteit. Op de tweede plaats komt Bediol met 17% van de verstrekkingen. Bedrobinol en Bedica blijven ieder onder de 10% steken. In de periode dat Bedrolite beschikbaar is, heeft het een aandeel opgebouwd van 1%. Gemiddeld heeft een gebruiker in een jaar zo’n zes verstrekkingen, waarbij de gemiddelde hoeveelheid medicinale cannabis per verstrekking ongeveer 16 gram bedraagt.

Figuur 1: Het aantal verstrekkingen van medicinale cannabis per jaar (2004-2015)

Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis 2004-20015

Het gebruik van medicinale cannabis neemt vooral dit jaar sterk toe.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

In 2014 waren er dus rond de 17.000 verstrekkingen

Apotheken verstrekken meer cannabis 2013 (11.000 verstrekkingen 2.000 gebruikers)

12 september 2013, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 148 Nr 37

Nederlandse apotheken verstrekten in 2012 weer vaker medicinale cannabis op recept dan het jaar daarvoor. Vorig jaar telde Nederland ongeveer 2000 gebruikers van medicinale cannabis. Het aantal verstrekkingen kwam in 2012 uit op 11.000, een stijging van 29%.
Aantal verstrekkingen medicinale cannabis 2004-2013

 

Gebruik medicinale cannabis neemt toe 2011 (6700 verstrekkingen)

19 mei 2011, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 146 Nr 20

Nederlandse apotheken verstrekten in 2010 bijna 6700 keer medicinale cannabis op recept. Dit aantal stijgt al enkele jaren. Sinds september 2003 is medicinale cannabis op recept een legale verstrekking in de apotheek. Het product kent geen vergoeding uit de basisverzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>