Cannabis en het effect op de bloeddruk en het hart

Admin   november 14, 2017   3 reacties
 Hoge bloeddruk

Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt. Een hoge bloeddruk (hypertensie) vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

Het hart pompt het bloed met kracht de slagaders in. Er ontstaat een druk op de bloedvaten. Deze moet niet te hoog worden. Langdurig hoge bloeddruk beschadigt de wanden van de slagaders. Dit bevordert het ontstaan van slagaderverkalking. Door slagaderverkalking worden de vaten minder elastisch en de bloeddruk neemt verder toe.

Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten.

Andere risicofactoren zijn:

 • roken
 • hoog cholesterol
 • diabetes (suikerziekte)
 • overgewicht
 • langdurige stress
 • erfelijkheid

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap een hoge bloeddruk hebben gehad, hebben een verhoogd risico om op latere leeftijd een hoge bloeddruk te ontwikkelen.

Symptomen

Mensen met een hoge bloeddruk merken daar meestal niets van. Bij ernstige of langdurig verhoogde niet-behandelde bloeddruk kunnen wel symptomen optreden. Deze symptomen zijn onder meer hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken, kortademigheid, rusteloosheid en wazig zien. De voortdurende druk op de vaten kan schade aanrichten aan de organen. Bijvoorbeeld de hartspier, slagaders, hersenen, ogen en nieren.

Bloeddrukwaarden

De arts meet altijd 2 waarden:

 • bovendruk (systolische bloeddruk)
 • onderdruk (diastolische bloeddruk)

Bron


opiaten

Interacties cannabis en bloeddrukverlagers

• Inleiding

Medicijnen en alcohol of drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Antihypertenisiva hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

• Interacties

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Cannabis geeft een tijdelijke verlaging van de bloeddruk [6] en zorgt voor een snellere hartslag.

Antihypertensiva hebben hetzelfde bloeddrukverlagende effect. Voor mensen met hartproblemen kan deze dubbele verlaging van de bloeddruk gevaarlijk zijn.

Mogelijk kun je bijwerkingen verwachten als je een calciumblokker (vooral diltiazem (Surazem® en Tildiem®) en verapamil (Isoptin®)) samen met cannabis gebruikt.

Cannabis wordt door dezelfde enzymen afgebroken als deze middelen en dit kan wisselwerkingen veroorzaken. Hier is te weinig onderzoek naar gedaan om duidelijke conclusies te trekken [9]. Voor de zekerheid kun je deze combinaties beter vermijden totdat er meer bekend is.

Het is moeilijk te zeggen wat het effect van cannabis op antihypertensiva precies is. Aangezien cannabisgebruik als direct effect verhoging van de hartslag en verlaging van de bloeddruk heeft wordt gebruik afgeraden.

Bron (Jellinek)

 


tinctuuroud

Hartaanval:

Veroorzaakt cannabisgebruik hartaanvallen ?

Antwoorden:

 • Technische termen:
  – Angina = Benauwd gevoel in de borst of pijn in de borst ingevolge hartproblemen.
  – Beta-blockers = Bepaalde groep medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van hoge bloeddruk bij hartpatiënten.
  – Coronair = Betreffende de kransslagader.
  – Coronaire ziekte (coronaire hartziekte) = Vernauwing van de kransslagader.
  – CRP (C-reactief proteïne) = Ontstekingsindicator.
  – Belastingstijd = Tijdsduur van een stressproef om hartfunkties te testen.
  – Longitudinaal epidemiologisch onderzoek = onderzoek dat een bepaalde groep mensen volgt (dikwijls meerdere honderden of duizenden) voor een lange periode teneinde verschillen in subgroepen te ontdekken, bijvoorbeeld in samenhang met leefstijl en gewoonten.
  – Myocardium = hartspier.
  – Myocardiaal = met betrekking tot de hartspier.
  – Myocardiaal infarct = hartaanval
  – Trigger = uitlokken (to trigger)

lhopacdc

 

 • * Murray A. Mittleman en collega’s
  Wij ondervroegen 3.882 patienten (1.258 vrouwen) met acuut moycardiaal infarct gemiddeld 4 dagen na het infarct-begin. (…) Van de 3.882 patienten hebben er 124 (3,2 %) vermeld in het voorafgaande jaar marihuana gerookt te hebben, daaronder 37 binnen 24 uur en 9 binnen één uur voor de hartaanvalsymptomen. (…) Het risico op het begin van een myocardiaal infarct was binnen het verloop van de eerste uur tot 4,8 keer hoger dan het basisgemiddelde (95 % confidentieinterval: 2,4 – 9,5). Het verhoogde risico daalde daarna weer vlug. Conclusie: het roken van marihuana is zelden oorzaak van een acuut myocardiaal infarct.
  Mittleman MA, Lewis RA, Maclure M, Sherwood JB, Muller JE. Triggering Myocardial Infarction by Marijuana. Circulation 2001;103(23):2805-2809.

 

 • * Lindesmith Center (VS)
  Een analyse van de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn (in de studie van Mittleman en collega’s) verraadt enorme tekortkomingen. Het aantal betrokken patiënten is onvoldoende, er werd geen oorzakelijk verband voorgebracht, en het onderzoek zelf is nooit overgedaan. (…)
  Van de 3.882 patiënten die een hartaanval hadden, waren er 124 die geregeld marihuana rookten en 9 onder hen hadden het laatste uur voor hun hartaanval nog gerookt. Uit deze minuscule eigen selectie aan gegevens besluit dokter Mittleman dat het risico op een hartaanval 4,8 keer groter is na het roken van marihuana. In de veronderstelling dat de conclusies van Mittleman correct zouden zijn en dat het risico op een hartaanval voor een anders gezonde vijftiger 10 per miljoen is, dan is er behalve sensatiezucht geen reden voorhanden om aan het onderzoek zoveel publiciteit te geven als momenteel eraan gegeven wordt.
  Lindesmith Newsletter. Junk Science Makes Headlines. Questionable Study Links Marijuana Smoking and Heart Attacks. 15 juni 2001.

 

 • * L.A. Gottschalk en collega’s
  Gezien de gelijklopende bevindingen dat marihuana roken de zuurstoftoevoer naar het hart vermindert, de belastingstijd vermindert vooraleer borstpijn optreedt, en gezien meer zuurstof nodig is bij mensen met hartproblemen, is het gebruik van marihuana voor die patiënten duidelijk niet aan te raden.
  Gottschalk LA, Aronow WS, Prakash R. Effect of marijuana and placebo-marijuana smoking on psychological state and on psychophysiological cardiovascular functioning in anginal patients. Biol Psychiatry 1977;12(2):255-266.

 

 • * Franjo Grotenhermen:
  Of er verband bestaat tussen gebruik van cannabis en het krijgen van een hartaanval is onbekend. Dit kan alleen maar vastgesteld worden als er onderzoek wordt gedaan met grote groepen mensen en op lange termijn. Er zijn enkele studies gedaan en onderzoeksresultaten wijzen erop dat gebruik van cannabis gevaarlijk is voor mensen met een kransslagadervernauwing, en zelfs een hartaanval zou kunnen veroorzaken. Hoe dan ook, het zou een zeer incidenteel geval zijn. Cannabis veroorzaakt geen hartaanval bij een gezonde persoon.
  Er zijn enkele farmaceutische effecten van cannabis bekend die preventief werken, maar er zijn ook schadelijke effecten bekend.
  Eventuele schadelijke effecten zijn:
  – Door de afname van de toevoer van zuurstof naar het hart (als de cannabis gerookt wordt), door de toegenomen koolmonoxideproductie.
  – De verhoging van de gemiddelde hartslag met 45 % in het eerste uur na het roken. Dus een normale hartslag van 70 kan oplopen tot 100. Deze verhoogde werking eist meer zuurstofverbruik en dus meer werk voor de hartspier.
  – Verandering van de bloeddruk. Cannabis kan een verhoogde bloeddruk veroorzaken als iemand ligt en en een verlaging wanneer de persoon rechtstaat.
  Factoren die preventief kunnen werken zijn:
  – Als de oorzaak van de angina gebaseerd is op spastische samentrekking van de kransslagaders zou cannabis ontspannend kunnen werken op de spasmen.
  – Cannabinoïden reduceren het samenklonteren van de bloedplaatjes en kunnen daardoor het klonteren tegengaan.
  – Cannabinoïden werken ontstekingsremmend. Ontsteking, gemeten als CPR (C-reactieve proteïnen) worden wel geassocieerd met een verhoogde kans op een hartaanval.
  Bij bloedvatvernauwing is de kans op een hartaanval bij gebruik van cannabis misschien net zo groot als wanneer men zou gaan wandelen of seks zou hebben. Dus als je druk op je borst voelt tijdens het wandelen of je weet dat je last hebt van bloedvatvernauwing, is gebruik van cannabis in lagere doses aan te raden zodat de hartslag niet significant verandert. Deze lage dosis is vaak hoog genoeg om de therapeutische werking van cannabis te doen gelden. Je kunt je eigen hartslag opmeten en zelf ondervinden hoe deze verandert bij gebruik van cannabis. In geval van overdosering kan men een beta-blocker nemen om te verhinderen dat de hartslag verhoogt.

Bron

 


International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik is niet gekoppeld aan een hoger risico op HART-en vaatziekten
In een studie met 5113 volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar aanvang van de studie (1985-1986) uit de studie „Coronary Artery Risk Development in Young Adults“ (Risikoontwikkeling van de kransslagaders bij jonge volwassenen) was cannabisconsumptie niet met een verhoogd risico voor HART en vaatziekten verbonden. Vergeleken met geen cannabisconsumptie was de cumulatieve leeftijdsconsumptie en de korte cannabisconsumptie niet met HART-en vaatziekten, beroerte of sterfgevallen door HART-en vaatziekten verbonden.
Nationaal HART-, Longen- en Bloedinstituut, Bethesda, USA.
Reis JP, et al. Am J Public Health. 2017 Feb 16:e1-e6 [in press]

Wetenschap/dier: Activering van CB2 receptoren kan fibrose van het hart voorkomen

In een studie met muizen verlicht een cannabinoïde, die de CB2-receptor (AM1241) activeert myocardiale interstitiële fibrosis na hartaanval.
Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an, China.
Li X, et al. Cell Physiol Biochem. 2016;39(4):1521-1536.

Wetenschap/dier: De activering van de nieuwe cannabinoïde receptor GPR18 heeft nuttige effecten op het hart
De Activering van de endocannabinoidreceptor GPR18 door abnormaal  Cannabidiol (abn-CBD) veroorzakte bij ratten bloeddrukverlaging onderdrukte de cardiale sympathische dominantie, verbeterde de functie van de linker hartkamer en verminderde de endiastolische druk in de linkerkamer. De auteurs schreven, dat „de tegengestelde beweringen nieuwe bewijzen voor een gunstig cadiovasculaire rol van GPR18 zijn“.
Brody School of Medicine, Universiteit van OOst-Carolina, Nord-Carolina, USA
Matouk AI, et al. J Cardiovasc Pharmacol, 20. September 2016 [Im Druck]

Wetenschap/dier: Het endocannabinoïdensysteem is betrokken bij de regeling van de bloeddruk
Onderzoek suggereert, dat het een uitwisseling is tussen onderdelen van het renine-angiotensine systeem. wat een belangrijke rol speelt bij de regeling van de bloeddruk en het Endocannabinoidesysteem in Astrocyten zijn van spontaan hypertensieve ratten. De wetenschappers stellen vast, dat  “Het gevolg van een dergelijke uitwisseling een potentieel verminderde Endocannabinoidetonus in de hersenen kan zijn bij toestanden van hoge druk”.
Instituut voor Pharmaceutische Wetenschappen, Pharmaceutische Faculteit, Nova Southeastern Universiteit,  Fort Lauderdale, USA.
Haspula D, et al. J Neurochem, 16. August 2016 [Im Druck]

hartWetenschap/mens: cannabisconsumptie werd geassocieerd met minder doden na hartaanval

 

Cannabisconsumptie was met een verlaagd dodental geassocieerd na een hartinfarct in het ziekenhuis. Dit is het resultaat van een studie van geleerde van de universiteit va Colorado in Auroa (USA), waar 3854 Patiënten, die Cannabis consumeerde, met 1.263.897 patiënten zonder cannabisconsumptie vergeleken werden.

Ze analyseerde ziekenhuis records uit de 8 Staten betreffende acuut myocardinfarct (AMI). Klinische profielen en de geschiedenis van de behandeling van patiënten met cannabisconsumptie, werden vergeleken met patiënten die geen cannabis consumeren. Patiënten die ouder dan 70 jaar waren en degenen die gemeld hadden gebruik gemaakt te hebben van cocaïne, methamfetamine of alcohol, werden uitgesloten van de studie.

Er was geen verschil tussen de twee groepen op het gebied van  hersendood, hartstilstand en schok. Echter bleek dat patiënten die cannabis consumeerde een iets verlaagd risico van overlijden (ofwel 0,83) hadden in het ziekenhuis. De auteurs schreven: “Wij rapporteren over sommige nieuwe waarnemingen met betrekking tot de gevolgen van het gebruik van cannabis op het resultaat na de AMI. Het meest verrassende lijkt, dat cannabis consumptie na AMI aan een lagere sterfte is gekoppeld.”

Johnson-Sasso CP, Kao D, Walker LA. Marijuana use and short-term outcomes in patients hospitalized for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2016;67(13_S):569-569.

Zeldzame vegetatieve nevenwerkingen: Kan verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, rillingen, misselijkheid en buikpijn toegeschreven worden aan cannabisgebruik ?
Franjo Grotenhermen

Cannabisgebruik heeft veelvuldige effecten op het vegetatieve zenuwstelsel, onder meer een verhoging van de hartslag, droge mond, vertraging van de darmwerking, veranderingen in de bloeddruk (hoger of lager).
Deze effecten zijn doorgaans erg mild en worden goed verdragen. Hun intensiteit verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige proefpersonen werd een ongewone intensiteit van nevenwerkingen en werden ongewone vegetatieve nevenwerkingen vastgesteld, onder meer een sterke verhoging van de hartslag, een sterk verhoogde bloeddruk, rillingen en beven, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken.
De volgende ervaringen werden mij medegedeeld door recreatieve gebruikers: een jongeman die jarenlang cannabis had gebruikt zonder noemenswaardige neveneffecten, kreeg felle hoofdpijn na het gebruik van LSD waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Een hoge bloeddruk (systolische druk 190 mm/Hg) werd gemeten.
Daarna veroorzaakte alle cannabisgebruik hoofdpijn en een sterk verhoogde bloeddruk. Een andere gebruiker meldde een belangrijke en beangstigende verhoging van de hartslag (140 slagen per minuut) die soms meer dan een uur aanhield na het gebruik van de drug.
Twee cannabisgebruikers verklaarden dat zij binnen enkele minuten na het roken van cannabis buikpijn kregen. Een van hen kreeg last van winderigheid. Een andere gebruiker had last van kouderillingen telkens hij de drug gebruikte. Op het internet (http://rxmarijuana.com) vond ik een verklaring van een man die klaagde over verschillende symptomen: belangrijke verhoging van de hartslag, angstgevoelens, pijnlijk braken en rillingen. Lees meer


 

Wetenschappelijke onderzoeken omtrent cannabis en het effect op de bloeddruk:

Wetenschappers aan de medische faculteit van de Charité in Berlijn, Duitsland, testten de hypothese dat hoge endocannabinoïdenconcentraties de bloeddruk blijvend doen dalen. Nochtans namen ze het tegendeel waar. Anandamide plasmaconcentraties waren in rust rechtstreeks gecorreleerd met een betere resistentie tegen een bloeddrukverlaging tijdens de medische testen die orthostatische stress veroorzaken. (Bron: Schroeder C, et al. Clin Auton Res 2009 Sep 15.


 

Volgens onderzoek in ratten met normale en spontane hoge bloeddruk was de functie van het endocannabinoïdensysteem in een bepaald hersengebied (nucleus tractus solitarius) verzwakt bij dieren met een verhoogde bloeddruk. De wetenschappers merkten op dat dit zou kunnen bijdragen tot een verminderde afremming van de opwekkende werking van een sympathicomimeticum en een verhoogde sympathicomime die karakteristiek is voor spontaan hoge bloeddruk bij ratten. (Bron: Brozoski DT, et al. Auton Neurosci 2009 May 21


Volgens een bericht in de Jerusalem Post heeft het team van Dr. Raphael Mechoulam, professor aan de Hebrew University, een synthetische versie van de fytocannabinoïde cannabigerol gemaakt die de bloeddruk verlaagde bij proefratten. Het veroorzaakt ontspanning van de bloedvaten en heeft ontstekingswerende eigenschappen. Yehoshua Maor, een student die werkt onder de supervisie van professor Mechoulam, was een van de winnaars dit jaar van de Kaye Innovation Awards, voorgesteld op 13 juni aan de universiteit voor zijn werk rond de cardiovasculaire activiteit van cannabinoïden. (Bronnen: Jerusalem Post van 13 juni 2006, eMaxHealth.com van 19 juni 2006)


Volgens onderzoek aan de Universiteit van Nottingham, GB, verminderden de endocannabinoïden en een synthetische cannabinoïde (WIN55,212-2) de bloeddruk bij ratten. De verhoogde bloeddruk werd veroorzaakt door bepaalde stoffen. Deze werking werd geassocieerd met een versterkte uitzetting van de aders. In ratten met een normale bloeddruk verminderden deze cannabinoïden de bloeddruk niet. (Bron: Ho WS, et al. Br J Pharmacol 2009;156(1):94-104.)


Lage bloeddruk en rimonabant
In dit onderzoek had het roken van een cannabissigaret geen onveranderlijk effect op de bloeddruk maar veroorzaakte de symptomen ervan (duizeligheid, sufheid) bij 7 van de 40 gezonde proefpersonen. De CB1 receptor antagonist rimonabant verminderde de bloedddrukverlagende werking. Dat wijst erop dat de CB1 receptor een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen van deze werking. (Bron: Gorelick DA, et al. Am Heart J 2006;151(3):754)


Bloeddrukverlaging / hartinfarct
De endocannabinoïden anandamide en 2-arachidonyl glycerol werden opgemerkt in monocyten en in de bloedplaatjes na acuut myocardiaal infarct bij ratten. Zij dragen mee bij tot een bloeddrukverlaging na een hartinfarct door de slagaders te ontspannen. (Bron: Wagner JA, et al. J Am Coll Cardiol 2001 Dec;38(7):2048-2054)


 

Wetenschap/Cellen: Endocannabinoiden ontspannen gladde spiercellen van de bloedvaten
Onderzoek met delen van de aorta bij muizen en ratten tonen dat de vernauwingen van bloedvaten veroorzaakt door bepaalde receptoren ( GPCR ) wordt verminderd door de vorming van de endocannabinoïde 2 – arachidonoylglycerol ( 2 – AG ) . Auteurs concludeerden dat ” endocannabinoide vrijlating een therapeutisch potentieel heeft in het geval van een verhoogde vasculaire tonus en de BLOEDDRUK . “
Department of Physiology, Semmelweis University, Budapest, Hungary.
Szekeres M, et al. Mol Cell Endocrinol. 2015 Jan 13. [in press]

tabakWetenschap/Mens: Cannabis roken kan schadelijk zijn voor slagaders

In een studie met 504 alleen-tabaksrokers, 114 tabaks- en cannabisrokers en 534 niet-rokers vonden wetenschappers dat het roken van cannabis een relatie heeft met een versnelde veroudering van arteriën, gemeten aan de verstijving van de arteriën in de loop van de tijd. De onderzoekers konden niet vaststellen of dit effect het gevolg was van stoffen uit cannabis of van giftige verbrandingsstoffen in de rook.

University of Western Australia, Crawley, Australia.
ncbiReece AS, et al. BMJ Open. 2016;6(11):e011891.

Bron IACM

3 reacties op “Cannabis en het effect op de bloeddruk en het hart

 1. Ad

  Na 33 jaar innemen van tabletten tegen de hoge bloeddruk, zonder resultaat, bleek na een half jaar dagelijks een theelepel hennepzaad olie inname dat haar bloeddruk op de goede waarde bleek te zijn! En bleek na nog een jaar, voor alle zekerheid tabletten innemen nog steeds een perfecte waarde te hebben! En voor zo’n zak met hennepzaad zijn de kosten te overzien! Ps. Zij gebruikt deze olie ter vervanging van de toch prijzige glucosamine ampullen! U begrijpt tot volle tevredenheid.

 2. Birgit van Wetten

  Ik gebruik de thc en cbd olie van de silver haze, elke avond 3 a 4 druppels tegen slapeloosheid.
  Ik voel mijn hartslag omhoog gaan maar dat is voor mij geen probleem.
  Mijn bloeddruk is gemiddeld 145/85 maar ik heb geen idee of de druppels effect hebben op de bloeddruk.
  Misschien heb ik zelfs wel de verkeerde wietolie voor de bloeddruk?
  Wie heeft hier ervaring mee?

 3. w.blaak

  Mijn zoon heeft dystonie,ataxie,gebruikt ongeveer 30 medicijnen per dag sinds hij medicinale cannabis gebruikt zijn de pijn en de misslijkheid met de helft afgenomen. cannabis is voor hem een geschenk uit de hemel,wat moet hij straks als het niet meer vergoed word.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>