Cannabis component CBD is effectief bij behandeling Schizofrenie/Marijuana Compound CBD Can Effectively Treat Schizophrenia/

Admin   oktober 8, 2015   Geen reacties

Cannabidiol (CBD) is een bekend component van cannabis en werkt misschien wel beter als behandeling tegen schizofrenie, dan antipsychotische middelen.

Een voorlopig onderzoek wijst uit dat een behandeling met CBD minder bijwerkingen heeft dan traditionele methoden.

Het onderzoeksteam werd geleid door Markus Leweke van de Universiteit van Cologne in Duitsland.

Leweke en zijn team bestudeerde 39 individuele patiënten die voor een ziekenhuis opname werden behandeld voor een psychotische aandoening.

19 van deze patiënten werden behandeld met amisulpride, een antipsychotische medicatie welke niet is goedgekeurd in Amerika, maar gelijkwaardig aan andere wel goedgekeurde medicatie.

De andere 20 patiënten werden behandeld met CBD. De substantie werd ervaren als “verzachtend” en gaf angst reducerende effecten.

Het hoofd ingrediënt in cannabis, THC, kan leiden tot een psychose of erger, schizofrenie.

CBD echter heeft een anti psychotisch effect, volgens onderzoek bij dier en mens.

De patiënten en wetenschappers wisten geen van allen wie welke bij behandeling kreeg in de periode van de studie. De uiteindelijke conclusie van de 4 weken durende trial, waren beide groepen significant verbeterd van hun schizofreen  symptomen, hiermee werd aangetoond dat zowel de CBD als het amisulpridemedicijn beide affectief waren voor behandeling van de patiënten.

Daniel Piomell, Ph. D. , Professor van farmacologie aan de Universiteit van Californie-Irvine, en co-auteur van de studie, beweert dat de uitkomsten geweldig zijn. Niet alleen dat CBD effectief was tegen het ziektebeeld maar er waren ook totaal geen bijwerkingen die men bij andere medicatie wel had.

Piomell zei: “Het echte probleem met CBD is dat het moeilijk is om te ontwikkelen, voor een aantal verschillende belachelijke redenen”.

Omdat CBD van de cannabis plant komt, dreigen politieke kwesties de beschikbaarheid in gevaar te brengen. Het heilzame stofje uit de plant halen heeft ook zijn prijskaartje.

Maar het grootste probleem waar de onderzoekers tegen aanlopen, is dat CBD uit de natuur komt, waar geen patent op kan worden gevraagd als nieuwe medicijn. Farmaceutische bedrijven zijn daarom niet erg geïnteresseerd in het maken van nieuwe medicatie van deze plant.


cbdteken

Cannabidiol (CBD) is a known marijuana compound, and might just be better than antipsychotics at treating schizophrenia. A preliminary trial has shown this form of treatment to have fewer side effects than traditional methods of treatment.

The research team was led by Markus Leweke of the University of Cologne in Germany. Leweke and his team studied 39 individuals suffering from schizophrenia and who had been hospitalized for a psychotic episode.

Nineteen of the patients were treated with amisulpride, an antipsychotic medication not approved in the U.S., but is similar to other approved drugs.

The remaining 20 patients were given CBD. The substance has been found to have “mellowing” and other anxiety-reducing effects.

The main ingredient in marijuana, THC, can actually trigger psychotic episodes and worsen schizophrenia. CBD, contrarily, has antipsychotic effects, according to prior research in both animals and humans.

Neither the patients nor the scientists knew who was receiving which drug during the course of the study. At the conclusion of the four-week trial, both groups made significant improvements in their schizophrenic symptoms, proving that both CBD and amisulpride were equally effective in treating the patients.

Daniel Piomell, Ph.D., professor of pharmacology at the University of California-Irvine, and co-author of the study claims, “The results were amazing. Not only as {CBD} as effective as standard antipsychotics, but it was also essentially free of the typical side effects seen with antipsychotic drugs.”

Piomell added, however, “The real problem with CBD is that it’s hard to develop for a variety of silly reasons.”

Since CBD comes from the marijuana plant, political issues are likely to compromise its availability. Extracting the compound from the plant is also expensive.

But the biggest issue scientists face is that CBD is a natural compound, and can’t be patented the way new drugs are. Pharmaceutical companies are therefore not likely to develop it.


Bron


International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

Artikelen over schizofrenie op de IACM-website

Wetenschap/Dier: De anti-psychotische effecten van cannabidiol kunnen deels gemedieerd worden door remming van microgliale activering

Onderzoekers gebruikten een diermodel van SCHIZOfrenie om het mogelijke werkingsmechanisme van CBD (cannabidiol) bij de ziekte te onderzoeken. Zij concludeerden dat anti-psychotische effecten van deze cannabinoïde “anti-inflammatoire en neuro-protectieve eigenschappen” kunnen komen. Bovendien ondersteunen onze gegevens de stelling dat remming van microgliale activeringSCHIZOfrenie symptomen kunnen verbeteren. “Microglia zijn immuniteitscellen in de hersenen.
Medical School van Ribeirão Preto, Universiteit van São Paulo, Brazilië.
Gomes FV, et al. SCHIZOphr Res. 2015 Feb 10. [in press]

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik had geen grote negatieve effecten op patiënten met schizofrenie.

In een studie met 110 patiënten met SCHIZOfrenie ” was er geen bewijs, dat er een concreet verband bestaat tussen cannabisgebruik en positieve symptomen, of negatieve symptomen, terugval of ziekenhuisopnames. Echter, een hogere dosis van cannabis werd geassocieerd met daaropvolgende meer depressie en angst “.
School of Psychological Sciences, University of Manchester, UK.
Barrowclough C, et al. SCHIZOphr Bull. 2014 Jul 9. [in press]

Wetenschap/Mens: Alleen een klein verhoogd risico op schizofrenie door cannabisgebruik

In een grote studie met 5456 personen met een eerste diagnose van SCHIZOfrenie werd cannabisgebruik geassocieerd, met een kleine toename van het risico voor de ziekte met een factor 1,6 na controle op andere risicofactoren. Het gebruik van stimulerende middelen en cocaïne werd ook geassocieerd met een kleine toename van het risico.
Center for Primary Health Care Research, Lund University, Malmö, Sweden.
Giordano GN, et al. Psychol Med. 2014 Jul 3:1-8. [in press]

Wetenschap/Mens: Cannabidiol kan effectief zijn bij de behandeling van SCHIZOfrenie

CBD (cannabidiol), een niet-psychotrope planten cannabinoïde was effectief bij de behandeling van SCHIZOfrenie bij patiënten die eerder niet adequaat reageren op antipsychotische medicatie. Het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals meldde positieve resultaten van een verkennende fase 2 klinische studie met 88 patiënten met SCHIZOfrenie. In de studie, patiënten handhaafde de antipsychotische medicatie en kregen ook CBD of een placebo.

CBD was superieur in belangrijke ziekte aspecten consistent met significante verschillen, bijvoorbeeld wat betreft de ernst bij Clinical Global Impression en de Clinical Global Impression termen van verbetering. Het aandeel was bijna drie keer groter dan bij deelnemers met placebo (odds ratio van 2,65) op de behandeling met CBD responders. Er waren geen ernstige bijwerkingen en het totale aantal bijwerkingen was vergelijkbaar met het placebo ..

Press release by GW Pharmaceuticals of 15 September 2015

Reuters of 15 September 2015

En meer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>