Bevat borstvoeding van nature cannabinoiden? Cannabis en zwangerschap

Admin   november 7, 2017   Geen reacties

 

borstvoedingIn het menselijk lichaam bevindt zich een complex systeem van eiwitten die bekend staan als cannabinoïde receptoren.

Ze zijn speciaal ontworpen om cannabinoïden als tetrahydrocannabinol (THC), de psychoactieve stof die voorkomt in cannabis, te verwerken.

Uit verschillende wetenschappelijke studies is gebleken dat borstvoeding (moedermelk) van nature veel cannabinoïden bevat die ook worden gevonden in cannabis en die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Honger

Celmembranen in het lichaam zijn voorzien van cannabinoïde receptoren die, wanneer ze worden geactiveerd door cannabinoïden en verschillende andere nutriënten, cellen beschermen tegen virussen, schadelijke bacteriën, kanker en andere aandoeningen. Borstvoeding zit bovendien boordevol met endocannabinoïden die pasgeboren baby’s leren hoe ze moeten eten.

Zonder cannabinoïden in borstvoeding zouden pasgeborenen niet weten hoe ze moeten eten en zouden ze niet verlangen naar voedsel. Baby’s van zogende moeders krijgen natuurlijke cannabinoïden binnen die honger stimuleren en die de groei en ontwikkeling bevorderen.

Stigma

Endoncannabinoïden worden aangetroffen in moedermelk en de activatie van CB1-receptoren (cannabinoïde receptor type 1) speelt een essentiële rol bij het geven van borstvoeding, zo blijkt uit een studie uit 2004 in het European Journal of Pharmacology.

CB1-receptoren bevinden zich in het brein terwijl de CB2-variant in het immuunsysteem en de rest van het lichaam resideert. Elk van deze receptoren reageert op cannabinoïden. We kunnen er niet omheen dat het menselijk lichaam is gebouwd voor cannabinoïden omdat deze nutriënten een belangrijke rol spelen bij het beschermen van cellen tegen ziekte, het versterken van het immuunsysteem, het beschermen van het brein en het zenuwstelsel, het verlichten van pijn en het remmen van ontstekingen.

Het stigma op cannabis is langzaam aan het verdwijnen. Er zijn inmiddels duizenden studies verschenen die de veiligheid en voordelen van cannabinoïden aantonen. Het zijn gezondheidsbevorderende supervoedingsstoffen met een oneindige potentie om ziektes te voorkomen.

Bron


 

Cannabinoids in breast milk


 

THC in moedermelk:
Is THC in moedermelk schadelijk voor de baby ?

Antwoord:

Chao et al.
Zogende apen die chronisch 2 mg THC per kg lichaamsgewicht oraal kregen toegediend, ofwel twee ofwel vijf maal per week, kregen een kleine dosis radioactief gemarkeerde THC toegevoegd aan hun dosis. Tijdens de observatieperiode van 24 uren verscheen ongeveer 0,2 % van de gemarkeerde THC in de moedermelk.
Naar: Chao FC, Green DE, Forrest IS. Koplan JN, Winship-Ball A, Braude M. The passage of 14C-delta-9-tetrahydrocannabinol into the milk of lactating squirrel monkeys. Res Commun Chem Pathol Pharmacol (1976 Oct) 15(2):303-17

Susan Astley en Ruth Little
In deze studie werd de relatie onderzocht tussen blootstelling van babies aan marihuana via de moedermelk, en de motorische en mentale ontwikkeling op de leeftijd van 1 jaar. 136 babies die borstvoeding kregen werden op de leeftijd van 1 jaar onderzocht. Onder hen waren er 68 die via moedermelk aan marihuana waren blootgesteld. 68 andere babies werden vergeleken met de aan marihuana blootgestelde babies met betrekking tot alcohol en tabakgebruik door de moeder tijdens en na de zwangerschap. Blootstelling aan marihuana via moedermelk gedurende de eerste maand na de geboorte bleek geassocieerd te worden met een vermindering van de motorische ontwikkeling (ontwikkeling van de bewegingen) op de leeftijd van 1 jaar. Er was geen verband tussen blootstelling aan marihuana tijdens de derde maand na de geboorte en de motorische ontwikkeling. Er was geen verband tussen blootstelling aan marihuana tijdens de eerste en de derde maand en de mentale ontwikkeling van de baby.
Deze resultaten moeten met enig voorbehoud begrepen worden omdat het slechts over voorlopige resultaten gaat. Men kan niet besluiten uit deze studieresultaten dat blootstelling aan marihuana via het geven van borstvoeding invloed heeft op de motorische ontwikkeling bij 1-jarigen. Blootstelling aan marihuana via borstvoeding scheen de motorische ontwikkeling van babies te beïnvloeden, maar dat wil niet zeggen dat het gaat om een verband van oorzaak en gevolg. Blootstelling aan marihuana tijdens de zwangerschap, passieve blootstelling aan marihuanarook in de lucht, en de sterkte van de band tussen moeder en kind, zijn drie faktoren die mogelijk op de studieresultaten invloed kunnen hebben.
Naar: Astley SJ, Little RE. Maternal marijuana use during lactation and infant development at one year. Neurotoxicol Teratol;12(2):161-168.

Franjo Grotenhermen
Kleine hoeveelheden THC bereiken de moedermelk van moeders die cannabis gebruiken. In een studie met apen die chronisch THC toegediend kregen, bereikte 0,2 % van de THC de moedermelk.Volgens deze studie leidt een dagelijkse consumptie van 50 mg THC (bijv. 1 gram marihuana met een THC-gehalte van 5 %) tot een dagelijks gehalte van 0,1 mg THC in de moedermelk.
Chronisch cannabisgebruik door de moeder leidt tot een ophoping van THC in de moedermelk. Melk van moeders die cannabis gebruiken kan duidelijk hogere concentraties THC bevatten dan hun bloed. In een studie was de THC-concentratie in de melk 8,4 keer hoger dan in het bloedplasma. Het voorbeeld van een erg hoge gemiddelde concentratie van 10 ng/ml (nanogram per milliliter) in het plasma en een 10 keer grotere concentratie in de melk (100 ng/ml) levert een totale concentratie van 0,07 mg THC in 700 ml melk op. 700 ml is de gemiddelde dagelijkse melkconsumptie van een baby.
Tot nu toe werden twee studies verricht naar de effecten van cannabisgebruik door zogende moeders op de ontwikkeling van de babies. Een van die studies heeft geen effecten gevonden (Tennes et al. 1985), de andere heeft alleen maar geringe effecten op de motorische ontwikkeling vastgesteld indien cannabis vaker gebruikt wordt dan gedurende 15 dagen tijdens de eerste maand na de geboorte (zie boven, Astley en Little 1990).
De hoeveelheid THC die in de moedermelk van cannabisgebruikers gevonden wordt, is klein ondanks de ophoping van THC bij regelmatig gebruik. Alleen zwaar cannabisgebruik kan tot hoeveelheden leiden die misschien voor de baby van belang zijn. Sporadisch of weinig gebruik zal vermoedelijk zonder enig belang zijn.
Bron 

borstmelk

Borstvoeding
Kinetiek
THC gaat over in moedermelk in een concentratie van acht keer de plasmaconcentratie. Omdat de plasmaconcentratie en het volume melk dat dagelijks wordt geconsumeerd zo laag zijn in verhouding tot het plasmavolume, is de hoeveelheid THC die het kind binnenkrijgt laag:
0,01-0,1 mg/dag als de moeder 1-2 joints per dag rookt.[1]Psychomotorische ontwikkeling
Er is één onderzoek dat een significante verlaging van de gemiddelde score op een test voor psychomotorische ontwikkeling van kinderen van cannabis – gebruikende moeders laat zien. Het effect werd waargenomen bij kinderen van 1 jaar oud die de eerste maand na de geboorte
borstvoeding hebben ontvangen van moeders die vijftien tot dertig joints per maand rookten. Causaliteit blijft onzeker, omdat er niet gecorrigeerd is voor meeroken, prenataal cannabisgebruik en aandacht van de moeder voor het kind.[12]
Conclusie/advies:
Er is geen goed onderzoek gedaan naar de effecten van borstvoeding tijdens cannabisgebruik op het gevoede kind.Waarschijnlijk gaat er maar weinig THC over in de moedermelk. Over CBD is niks bekend, maar zal door overeenkomstige chemische eigenschappen waarschijnlijk in vergelijkbare mate in de moedermelk terecht komen. Het risico op ongunstige effecten voor het
kind lijkt hierdoor klein.
De cannabisolie kan waarschijnlijk zonder risico’s worden gebruikt door een moeder die borstvoeding geeft. Toch wordt het uit voorzorg ontraden cannabisolie tijdens de borstvoeding te gebruiken, vanwege gebrek aan goed klinisch onderzoek. Mogelijk wegen in individuele gevallen de gunstige effecten van de cannabisolie op tegen de mogelijke risico’s

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

Zwangerschap: Is gebruik van cannabis/THC tijdens de zwangerschap schadelijk voor de foetus ?

Institute of Medicine

Uit studies waarbij het verband tussen marihuanagebruik tijdens de zwangerschap, en het geboorteresultaat werd onderzocht, blijkt enkel tegenstrijdigheid. Behalve bij jonge moeders zijn er weinig elementen gevonden die kunnen wijzen op een kortere zwangerschapsperiode bij moeders die marihuana roken. Verschillende onderzoeken bij vrouwen die regelmatig marihuana rookten tijdens hun zwangerschap blijken te bevallen van babies met een lager gewicht. (…) Voor het overgrote deel wordt in deze studies de schadelijkheid van marihuanagebruik consequent geassocieerd met tabakgebruik, en het roken op zich is een belangrijke factor. Of cannabinoïden bijdragen aan de schadelijkheid kan niet worden bevestigd. Nochtans, de Jamaïcaanse vrouwen die marihuana gebruiken roken het niet, doch maken er thee van. Onderzoek van pasgeboren Jamaïcaanse vrouwen die marihuana gebruikten toonde, in vergelijking met nietgebruikers, geen verschil aan in neurologisch gedrag drie dagen na de geboorte, evenmin 1 maand daarna. (…)
Seert 1978 worden in het kader van de Ottawa Prenatal Prospective Study metingen verricht naar de cognitieve functies bij kinderen wiens moeder marihuana rookte tijdens de zwangerschap. (…). De kinderen uit de diverse groepen marihuanagebruikers vertoonden geen blijvende verschillen in het algemene intelligentiepeil zoals taalontwikkeling, leesvermogen, visuele en waarnemingstests. Lichte achterstand werd waargenomen bij kinderen van vier dagen oud en opnieuw na 4 jaar, maar op de leeftijd van 5 jaar was die achterstand verdwenen. Marihuanagebruik tijdens de zwangerschap was echter niet zonder blijvende invloed. Ter vergelijking, kinderen van 5-6 jaar en 9-12 jaar die in hetzelfde onderzoek blootgesteld werden aan tabakrook tijdens de zwangerschap scoorden opmerkelijk lager bij tests in taalvaardigheid en cognitieve functies.
Joy JE, Watson SJ, eds. Marijuana and Medicine: Assessing the science base. Institute of Medicine. Washington DC: National Academy Press, 1999.
 

Peter Fried

De consequenties van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap zijn gering. De impact op het verloop van de zwangerschap en op de pasgeborene kan grotendeels teruggebracht worden tot andere risicofactoren die, zoals aangetoond werd in talrijke studies en onderzoeken, milde effecten hebben op de groei van de foetus en op de werking van het centraal zenuwstelsel. Bij peuters waarbij tijdens de zwangerschap marihuana gebruikt werd, wordt weinig effect vastgesteld op hun groei en hun gedragingen. Nochtans, op de leeftijd van drie jaar wijzen sporen op een mogelijk verband tussen prenataal marihuanagebruik door de moeder en aspecten van een cognitief gedrag dat resorteert onder de uitvoerende functies. In het bijzonder de domeinen van opmerkzaamheid/impulsiviteit en het oplossen van probleemsituaties die integratie en manipulatie van het waarnemingsvermogen vereisen, schijnen beïnvloed te worden. Hoewel er een samenloop van bewijsvorming is, is slechts beperkt onderzoek gedaan bij kinderen boven de drie jaar. Verder diepgaand onderzoek is vereist in deze materie.
Fried P. Pregnancy. In: Grotenhermen F, Russo E (Hrsg.): Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Binghamton/New York 2001, in press.
 

Franjo Grotenhermen

Het is onwaarschijnlijk dat cannabis aan het embryo of de foetus misvormingen veroorzaakt. Er zijn tegenstrijdige epidemiologische gegevens over de effecten op het geboortegewicht. Er is bewijs van geringe verstoring van de cerebrale ontwikkeling wat resulteert in cognitieve verzwakking bij de kinderen van cannabisgebruikers. Sommige wetenschappers veronderstellen dat dergelijke storingen bestaan, terwijl anderen geloven dat cannabis geen relevante negatieve effecten heeft.. Mogelijk worden bepaalde geringe cognitieve marihuanagerelateerde storingen niet waargenomen voor de schoolrijpe leeftijd. (…)
Er werd geen invloed op fysieke foetale ontwikkeling gemeld bij kinderen van chronische cannabisgebruikers. Toch dient zoveel mogelijk het cannabisgebruik vermeden te worden tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding omwille van de controversiële bewijzen voor geringe storingen in de cognitieve ontwikkeling.
Grotenhermpen F. Review of unwanted actions of Cannabis and THC. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and Cannabinoids. Pharmacology, toxicology and therapeutic potential. Haworth Press, Binghamton/New York 2001, in press.
Grotenhermen F. Practical hints. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Bing-hamton/New York 2001, in press.

Bron

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik tijdens de ZWANGERschap is niet gekoppeld aan een negatief geboorte resultaat
Volgens een overzicht van studies na de werking van cannabisconsumptie op de ZWANGERschap, was er een klein verhoogd risico op minder geboortegewicht en vroeggeboorte. De auteurs schreven, dat „moederlijke cannabis consumptie tijdens de ZWANGERschap na een terugblik op de invloedsfactoren geen onafhankelijk risicofactor voor ongunstige vroeggeboorte is“.
Kliniek voor Geboortehulp en Gyneacologie, Universiteit van Washington in St. Louis, USA.
Conner SN, et al. Obstet Gynecol. 2016;128(4):713-23.

Wetenschap/Mens: Meer zwangere vrouwen consumeren cannabis dan in voorgaande jaren
Meer vrouwen in de VS gebruiken cannabis tijdens de ZWANGERSCHAP dan voorgaande jaren, om misselijkheid en braken te behandelen. Bijna 4 % van de zwangere vrouwen in leeftijd tussen 18 en 44 jaar, gaven in 2014 aan, dat ze cannabis in de afgelopen maand hebben geconsumeerd, in vergelijking met 2,4 % in 2002.
Columbia Universiteit, New York, VS
Brown QL, et al. JAMA. 2016 Dec 19. [in press]

Wetenschap/Mens: Bij kinderen, geboren na minder dan 35 weken ZWANGERSCHAP, was het cannabisgebruik van de moeder niet gerelateerd aan de resultaten.
In een studie met 1867 pasgeborenen geboren na minder dan 35 weken ZWANGERSCHAP, waarvan 135 blootgesteld waren aan cannabis tijdens de ZWANGERSCHAP, bleek er geen verschil in de resultaten tussen de wel en niet aan cannabis blootgestelde baby’s.
Department of Obstetrics and Gynecology, University of North Carolina – Chapel Hill, USA
Dotters-Katz SK, et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Dec 6. [in press]

Wetenschap/Mens: cannabis gebruik tijdens de ZWANGERSCHAP werd geassocieerd met een lager geboortegewicht
In een studie met 344 zwangere oorspronkelijke bewoners uit Australië, gebruikte een op de 5 vrouwen (20,5%) cannabis tijdens de ZWANGERSCHAP en 52% rookte sigaretten. In vergelijking met moeders die geen cannabis en geen tabak gebruikte, waren baby s van moeders die consumeren gemiddeld 565 gram lichter.
Universiteit van Melbourne, Australië.
Brown SJ, et al. BMJ Open 2016;6(2):e010286.

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik tijdens de ZWANGERSCHAP kan geen misvormingen veroorzaken
In een studie met 6468 zwangere vrouwen, van wie er 361 cannabis gebruikte, heeft het gebruik van cannabis niet het aantal complicaties verhoogt tijdens de bevalling alsook misvormingen van pasgeborenen. Het risico voor kleine pasgeborenen steeg met 30%.
Afdeling Obstetrie en Gynaecologie. Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Cincinnati, USA.
Warshak CR, et al. J Perinatol. 2015 Sep 24. [in press]

 Overige onderzoeken

Lees hier meer over het endocannabinoidesysteem

endocanna

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>