Another hemp shop opens in Poland (thenewspl)/Een nieuwe hennepwinkel geopend in Polen

Admin   juni 28, 2015   Geen reacties

Op Cannabis gebaseerde producten aangeboden in een onlangs geopende winkel in Poznań, centraal Polen.

Terwijl de verkoop van hennep in Polen verboden is, zorgt de Cannabis apotheek, zoals het heet, voor het beschikbare assortiment bestaande uit de botanische kwekersvariëteit en bevat niet de psychoactieve drug, THC.

Steekproeven door de politie en de sanitaire autoriteiten, uitgevoerd sinds de winkel opende eerder deze maand bevestigd dat de winkel’s koopwaar legaal kan worden verkocht in het land.

“Onze producten, die extracten van cannabis bevatten, hebben pindodende en anti-inflammatoire eigenschappen,” vertelde winkel assistent Danuta Meller de website Wp.pl.

De scala van producten in de aanbieding variëren van zalven, crèmes oliën die migraine, reuma, psoriasis verlichten of pijn in de gewrichten helpen, verzekert de detailhandelaar.

Terwijl de vervaardigde goederen dieetsupplementen zijn in plaats van bonafide farmaceutische producten, stoppen dit niet een gestage stroom van patronen bedoeld door artsen om hun zieken met cannabis gebaseerde producten te behandelen.

De Cannabis apotheek is de vierde dergelijke winkel in Polen, naast verkooppunten in de zuidelijke steden Katowice, Rybnik en Rzeszów.

Bron


 

Cannabis-based products on offer at a newly opened shop in Poznan, central Poland. -

While the sale of hemp is banned in Poland, the Cannabis Pharmacy, as it is called, assures the available assortment is made from the plant’s botanical variety and does not contain the psychoactive agent, THC. Spot-checks by the police and sanitary authorities, run since the shop opened earlier this month, confirmed the shop’s merchandise can be legally purchased in the country.

“Our products, which contain cannabis extracts, have painkilling and anti-inflammatory properties,” shop assistant Danuta Meller told website Wp.pl. The array of products on offer range from ointments, creams to oils, which help relieve migraine, rheumatism, psoriasis or joint pain, the retailer assures.

While the manufactured goods are diet supplements rather than bona fide pharmaceuticals, this does not stop a steady stream of patrons referred by physicians to treat their maladies with cannabis-based products.

The Cannabis Pharmacy is the fourth such shop in Poland, alongside outlets in the southern cities of Katowice, Rybnik and Rzeszów 

Source

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>